Kambi Playerin tietosuojaseloste

Kambi Playerin tietosuojaseloste

Tämä Kambi Playerin tietosuojaseloste (”Kambin TSS”) koskee ainoastaan pelaajia. Pelaajilla tarkoitamme rekisteröityneitä käyttäjiä, joilla on tili tai profiili pelinjärjestäjällä, joka käyttää Kambin urheiluvedonlyöntialustaa (”Pelinjärjestäjät”).

Kambi Group plc on Maltalle rekisteröity yritys, joka on listattu First Northissa NASDAQissa, Tukholmassa, ja joka on rekisteröity osoitteeseen Level 3, Quantum House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1120, Malta (“Kambin pääkonttori”). Kambin pääkonttori, joka toimii yhdessä muiden Kambi-yksiköiden kanssa (mukaan lukien ne yksiköt, jotka on lueteltu alla kohdassa ”Ota yhteyttä” – samoin kuin “Kambi”, “me”, “meitä” ja/tai “meidän”), toimittaa urheiluvedonlyöntialustaratkaisun Pelinjärjestäjille. Ratkaisuun kuuluu, että Kambi tarkastaa ja hallinnoi vetoja, jotka on lyöty Pelinjärjestäjän verkkosivuston kautta (joka käyttää Kambin alustaa) hallitakseen näihin vetoihin liittyvä riskejä. Tämä Kambin TSS tekee selkoa siitä, kuinka käsittelemme Henkilötietojasi silloin kuin olet pelaaja ja vetosi on kulkenut alustamme kautta. Lue tämä Kambin TSS huolellisesti, jotta ymmärrät, kuinka käsittelemme Henkilötietojasi. Tämä Kambin TSS täydentää kaikkia muita jokaisen Pelinjärjestäjän julkaisemia tietosuojailmoituksia.

Tämän Kambin TSS:n tarkoituksiin nähden Kambi on Henkilötietojesi ”Rekisterinpitäjä”. Tämä johtuu siitä, että kun käsittelemme Henkilötietojasi, päätämme, miksi ja kuinka Henkilötietojasi käsitellään.

Jos et ole pelaaja ja olet vierailija verkkosivustollamme tai vastaanotat markkinointi- tai muita palveluja meiltä, lue Kambin verkkosivuston tietosuojailmoitus, joka tarjoaa tietoja siitä, kuinka Kambi käsittelee Henkilötietojasi kyseisissä tilanteissa. 

Keräämiemme/käsittelemiemme tietojen tyypit: 

Kun olet pelaaja, keräämme sinusta tiettyjä tietoja. Nämä tiedot ovat peräisin Pelinjärjestäjältä, jolla sinulla on tili. Saamme nämä tiedot heiltä, kun kirjaudut käyttämään palvelujamme ja annat nämä tiedot meille. Vaihtoehtoisesti keräämme nämä tiedot suoraan sinulta hankkimalla tietoja laitteesta, jota käytät vedonlyöntiin ja liittämällä sitten nämä tiedot muihin meillä sinusta oleviin tietoihin sekä tietoihin varsinaisista lyömistäsi vedoista. Lisäksi saatamme tuottaa joitakin sinua koskevia tietoja, jotta voimme tarjota palvelujamme.

Henkilötiedoilla tarkoitamme tietoja, joita yksinään tai muihin säilyttämiimme tai meille tarjolla oleviin tietoihin yhdistettyinä voidaan käyttää tunnistamiseesi.

Sinusta vastaanottamamme, keräämämme tai muutoin käsittelemämme tiedot ovat seuraavan tyyppisiä:

 • tekniset tiedot tietokoneestasi/kannettavasta tietokoneestasi/tabletistasi/älypuhelimestasi mukaan lukien:
  • IP-osoitteesi;
  • yksilöllinen laitetunnus;
  • laitteesi käyttöjärjestelmä;
  • kieli;
  • aikavyöhyke;
  • selaimen tyyppi;
  • summittainen maantieteellinen sijainti;
  • kuinka laitteesi on toiminut alustamme kanssa;
 • lyömiesi vetojen lukumäärä;
 • vedonlyönnin aika;
 • vedonlyöntitapahtuman luonne;
 • pelinjärjestäjäsi käyttäjänimi (jos Pelinjärjestäjä on tämän meille ilmoittanut);
 • pelinjärjestäjäsi tunnistenumero;
 • Kambin sinulle antama tunnistenumero;
 • muut pelaajatiedot, joihin saattavat kuulua ikä, sukupuoli, kaupunki, postinumerosi alkuosa, maksuvaluutta, asuinmaa, tilin tase ja vedonlyöntihistoria;
 • suositukset luottorajastasi; ja
 • riskiprofiili.

Kuten huomaat, Kambi ei automaattisesti tallenna nimeäsi tai yhteystietojasi. Käsittelemämme Henkilötiedot rajoittuvat vedonlyöntiin käyttämääsi laitteeseen, Pelinjärjestäjääsi ja Kambin yksilöllisiin tunnisteisiin ja tietoihin, joilla on merkitystä pelikäyttäytymisesi kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme tunnistaa sinut nimeltä ainoastaan yhdistämällä meillä sinusta olevat henkilötiedot Pelinjärjestäjällä oleviin henkilötietoihin. Kuten todettua, jos olet käyttänyt oikeaa nimeäsi käyttäjänimenäsi tai jos Pelinjärjestäjä luovuttaa meille muita henkilötietoja, meillä sinusta olevat henkilötiedot voivat olla suoraan tunnistettavissa.

Kambi ei kerää tai käsittele erityisluokkiin kuuluvia henkilötietoja (so. tietoja rodullisesta tai etnisestä alkuperästäsi, poliittisista mielipiteistä, uskonnollisista tai filosofisista uskomuksista, ammattiyhdistysjäsenyyksistä, geneettisiä tietoja, biometrisiä tietoja eikä tietoja terveydestäsi, seksielämästäsi tai seksuaalisesta suuntautumisestasi).

Kuinka käytämme Henkilötietojasi: 

Kambi käyttää tietojasi seuraavasti:

 • tarjoamaan pääsyn alustallemme ja palveluihimme;
 • seuraamaan vedonlyöntitoimintaasi;
 • profilointiin mukaan lukien;
  • vedonlyöntitapojesi analysointi;
  • riskiprofiiliesi luonti yhdistämällä tietojasi käyttäytymiseesi;
  • vedonlyöntirajoitustesi muokkaaminen riskiprofiilisi perusteella; ja
  • äärimmäisissä tilanteissa kaiken vedonlyönnin estäminen;
 • toimintasi raportointi Pelinjärjestäjälle;
 • tietojesi oikeellisuuden tarkastaminen (ja joissakin tapauksissa niiden täsmääminen Pelinjärjestäjän keräämiin tietoihin).
 • velvoitteidemme täyttäminen Pelinjärjestäjiä kohtaan;
 • palvelujemme ja Pelinjärjestäjiemme pelaajille tarjoamien palvelujen parantaminen;
 • petosten havaitseminen ja muiden vedonlyöntiin liittyvien riskien hallinta; ja
 • sovellettavien lakien noudattaminen, mukaan lukien uhkapelaamista ja pelaamista, petosta ja rahanpesua säätelevät lait.

 

Huomaathan, että emme tee päätöksiä pelkästään automaattisen käsittelyn perusteella, josta on seurauksena oikeudellisia vaikutuksia pelaajien suhteen tai jotka yhtä lailla voivat merkittävästi vaikuttaa heihin.  Suoritamme kuitenkin profilointia. Turvataksemme pelaajien oikeudet ja edut annamme pelaajille mahdollisuuden kiistää riskiprofilointia koskevat päätöksemme tai vastustaa profilointiamme.

Kun sovellamme riskiprofiilia pelaajaan, analyytikkomme vahvistavat tai korjaavat sen.  Seuraamme pelaajan riskiprofiilia jatkuvasti ja käytämme automaattista käsittelyä tuottamaan suosituksia siitä, tulisiko pelaajan riskiprofiilia muuttaa.  Analyytikkomme vahvistavat tai korjaavat kaikki ehdotetut muutokset.

Sovellamme myös automaattista riskienhallintaa tiettyihin vedonlyöntitoimintoihin liittyvien riskien arviointiin.  Jos veto on pelaajan riskiprofiilin ulkopuolella, analyytikkomme tarkastavat sen ja päättävät, kuinka toimia sen suhteen. Automatisoituja päätöksiä ei tehdä. Kaikki päätökset tekee ihminen.

Yleensä käytämme sinusta keräämiämme henkilötietoja vain tässä Kambin TSS:ssa kuvattuihin tarkoituksiin tai tarkoituksiin, jotka me tai joku Pelinjärjestäjistämme selittää sinulle silloin, kun keräämme henkilötietojasi.  Voimme kuitenkin käyttää henkilötietojasi myös muihin sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa sinulle ilmoittamiemme tarkoitusten kanssa (kuten arkistointitarkoituksiin yleisen edun nimissä, tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen tai tilastollisiin tarkoituksiin) sikäli kuin sovellettavat tietosuojalait tämän sallivat.

Käsittelymme oikeudellinen perusta:

Meillä on sovellettavien lakien nojalla oikeudellinen perusta käsitellä Henkilötietojasi. Tässä Kambin TSS:ssa hahmottelemaamme oikeudelliseen perustaan kuuluu (soveltuvin osin):

 • Käsittely, joka on tarpeen omien oikeudellisten etujemmetai kolmansien osapuolien oikeudellisten etujen vuoksi (mukaan lukien Kambi-konsernin yritykset ja Pelinjärjestäjäasiakkaamme). Nämä edut ovat:
  • liiketoimintojemme hallinnointi ja tarkastus sen varmistamiseksi, että ne noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja ja hyvä liiketoimintakäytäntöjä;
  • vedonlyöntikäyttäytymisesi arviointi, joka on olennainen osa Pelinjärjestäjille tarjoamaamme palvelua;
  • henkilötietojesi luovuttaminen palveluntarjoajillemme, joita ovat esimerkiksi:
  • IT-järjestelmät, verkkotoimittajat, tietojen tallennus- ja varmuuskopiointipalvelujen tarjoajat; ja
  • ammatillisten palvelujen tarjoajat (kuten juristit, kirjanpitäjät, tilintarkastajat, konsultit);
  • analyysi- ja tutkimustarkoitukset parantaessamme riskienhallinnan käsittelyämme ja vedonlyöntianalyysiämme sekä tuotekehitys;
  • sopimusten noudattaminen Pelinjärjestäjiemme kanssa;
  • tuotteidemme ja palvelujemme mainostaminen;
  • sääntelyvelvoitteiden ja parhaita käytänteitä koskevien ohjeiden noudattaminen; ja
  • tietojen anonymisointi palvelujemme ja tuotteidemme arvioimiseksi ja parantamiseksi.
 • Käsittely, joka on tarpeen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi–  mukaan lukien:
  • kaikkien rekisteröidyn oikeuksiin liittyvien pyyntöjen käsittely tietosuojalakien mukaisesti;
  • oikeudellisten ja sääntelyvelvoitteiden (kuten uhkapelisääntöjen) noudattaminen; ja
  • toiminta, joka liittyy rikosten estämiseen, tunnistamiseen ja tutkimiseen mukaan lukien petos.

Kenelle voimme luovuttaa Henkilötietojasi:

Kuten tässä Kambin TSS:ssa on edellä kerrottu, Kambi luovuttaa tai jakaa Henkilötietojasi Pelinjärjestäjälle, jolla sinulla on tili osana heille tuottamaamme palvelua. Jaamme sinusta laatimiamme raportteja ja riskiarvioita Pelinjärjestäjillemme. Olemme yhteydessä heihin, kun meidän tarvitsee rajoittaa vedonlyöntiäsi tai tehdä tiliäsi koskeva päätös. Voimme myös luovuttaa tietojasi Pelinjärjestäjälle rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön yhteydessä (katso lisätietoja alta).

Kambi myös luovuttaa Henkilötietojasi lainvalvontaviranomaisille, sääntelyviranomaisille ja muille viranomaisille, joilla on toimivalta meihin (tai Kambi-konsernin jäseniin) nähden, jos meillä on oikeudellinen velvoite tehdä niin tai se on oikeudellinen etumme tai on huomattavan yleisen edun mukaista tehdä niin. Tämä sisältää tietojen vaihdon valtion elinten tai uhkapeliviranomaisten kanssa.

Jaamme Henkilötietosi lain tämän salliessa seuraavien kanssa:

 • konsernin yritykset, mukaan lukien alla kohdassa ”Ota yhteyttä” mainitut yksiköt;
 • kolmannet osapuolet, mikäli kyseessä on yritys- tai muu liiketapahtuma, johon liittyy Kambin myynti kokonaisuudessaan tai osittain tai jos se muutoin on Kambin uudelleen järjestelyn kannalta tarpeen;
 • kolmannen osapuolen palveluntoimittajat, kuten IT-järjestelmät, verkko ja varmuuskopio- ja tallennuspalvelujen toimittajat;
 • ammatilliset neuvonantajat, kuten juristit, kirjanpitäjät, tilintarkastajat ja/tai konsultit; ja
 • urheilun hallintoelimet.

Jos haluat lisätietoja yllä mainituista Henkilötietojesi vastaanottajista, ota yhteyttä meihin alla olevilla yhteystiedoilla.

Kuinka kauan Henkilötietojasi säilytetään:

Kambi säilyttää Henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin, erityisesti palvelujemme toimittamiseen Pelinjärjestäjälle.

Henkilötietojasi säilytetään sellaisinaan niin kauan kuin sopimuksemme Pelinjärjestäjän kanssa on voimassa. Tämän ajan kuluttua säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, jotta voimme noudattaa omia oikeudellisia velvoitteitamme tai niin kauan kuin muutoin saattaa olla tarpeen oikeudellisten etujemme takia. Jos Pelinjärjestäjä ilmoittaa meille, että olet sulkenut tilisi tai sopimuksesi Pelinjärjestäjän kanssa on päättynyt, joko anonymisoimme Henkilötietosi tai varmistamme, että ne poistetaan tietojensäilytyskäytäntöjemme ja -menettelyjemme mukaisesti. Jos haluat lisätietoja säilytysajasta, ota yhteyttä meihin alla olevilla yhteystiedoilla.

Kuten yllä on todettu, Kambi käyttää tunnistamiseesi yleensä muuta tunnistetta kuin oikeaa nimeäsi tai yhteystietojasi. Jos lakkaat olemasta pelaaja jonkin Pelinjärjestäjän järjestelmässä tai jos Pelinjärjestäjä lakkaa käyttämästä palvelujamme, voimme anonymisoida meillä olevat henkilötiedot niin ettei sinua voida enää tunnistaa.

Tietojesi turvaaminen:

Kambi on sitoutunut ylläpitämään korkealuokkaista tietoturvaa tietojen suojaamiseksi mukaan lukien Henkilötiedot. Kambi on ryhtynyt ja ryhtyy jatkossakin kohtuullisiin toimenpiteisiin pitääkseen tietomme ja Henkilötietomme turvassa ja estääkseen luvattoman pääsyn niihin käyttämällä teknologiaa ja sisäisiä järjestelmiä, joita päivitetään sitä mukaa kuin uusi teknologia tulee saataville ja sopii järjestelmiimme.

Tämä sisältää myös sen varmistamisen, että kaikki käyttämämme ja palvelujemme tuottamisessa avustavat palveluntuottajat ovat myös yhtä velvollisia ottamaan käyttöön ja ylläpitämään korkeita turvallisuusstandardeja Henkilötietojen suojaamiseksi. Nämä standardit sisältyvät palveluntuottajiemme kanssa solmimiimme sopimuksiin.

Mitkä ovat oikeutesi?

Oikeutesi ovat seuraavat:

 • oikeus saada tietoa Henkilötietojesi käsittelystä;
 • oikeus saada Henkilötietosi korjatuiksi, jos ne ovat epätäsmälliset ja puutteelliset Henkilötiedot täydennetyiksi;
 • oikeus vastustaa Henkilötietojesi käsittelyä;
 • oikeus rajoittaa Henkilötietojesi käsittelyä;
 • oikeus saada Henkilötietosi poistetuiksi (”oikeus tulla unohdetuksi”); ja
 • oikeus pyytää pääsyä Henkilötietoihisi ja saada tietoa siitä, kuinka niitä Käsittelemme (”pääsyoikeus”).

Huomaathan, että jotkin yllä olevista oikeuksista ovat ehdollisia, joten ne eivät päde kaikissa tilanteissa.

Etenkään emme voi noudattaa pyyntöäsi silloin, kun emme pysty tunnistamaan henkilöllisyyttäsi. Tällaisessa tapauksessa vertaamme pyyntöoikeutta mahdolliseen haittaan, joka voisi olla seurauksena, jos tiedot annetaan väärälle henkilölle, mikä katsottaisiin tietosuojaloukkaukseksi. Suosittelemme, että esität pyyntösi ensin Pelinjärjestäjälle, jolla sinulla on tili, koska Kambi tarvitsee henkilöllisyytesi tunnistamisen ensimmäisenä vaiheena vähintäänkin yksilöllisen Pelinjärjestäjätunnuksesi voidakseen täsmätä sen Kambi-tunnukseemme. Koska meillä tietoja sinusta vain rajallisesti, emme pysty tunnistamaan sinua tai todentamaan sinua nimellä ilman yksilöllistä Pelinjärjestäjätunnustasi. Ehdotamme, että tutustut sen Pelinjärjestäjän tietosuojaan, jonka kanssa sinulla on tili, jotta ymmärrät, kuinka voit esittää pyynnön ensin asianomaiselle Pelinjärjestäjälle.

Emme myöskään ole velvollisia toimittamaan sinulle kopiota käsiteltävinä olevista Henkilötiedoistasi (pyyntöoikeutesi nojalla), jos se vaikuttaa haitallisesti muiden, meidät itsemme mukaan lukien, oikeuksiin ja vapauksiin.  Emme näin ollen toimita sinulle kopiota Henkilötiedoistasi siinä tapauksessa, että tällainen menettely todennäköisesti: (a) johtaisi kaupallisten salaisuuksien tai immateriaalioikeuksien luovuttamiseen; (b) saisi meidät rikkomaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä; tai (c) johtaisi toista rekisteröityä koskevien sellaisten tietojen luovuttamiseen, joita meillä ei ole oikeus luovuttaa sinulle.  Erityisesti varjelemme riskienhallintastrategioitamme ja menetelmiämme liikesalaisuuksina emmekä siksi toimita sinulle kopiota Henkilötiedoistasi sikäli kuin se voisi paljastaa tai todennäköisesti paljastaisi riskienhallintastrategioitamme tai menetelmiämme. Tähän saattaa kuulua joitakin riskiprofilointiisi liittyviä menetelmiä.

Siirrot ETA:n ulkopuolelle:

Kyllä, koska olemme maailmanlaajuinen urheiluvedonlyöntialusta, Henkilötietojasi siirretään Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolelle. Meidän on tehtävä näin, jotta voimme tarjota palvelujamme Pelinjärjestäjille ja sinulle riippumatta siitä, mihin aikaan päivästä veto lyödään. Henkilötietojasi siirretään erityisesti seuraaviin kohteisiin:

 • Filippiinit;
 • Australia;
 • Yhdysvallat;
 • Yhdistynyt kuningaskunta.

Takaamme näin ollen, että siirron suojaamiseksi käytössä ovat asianmukaiset turvatoimet, kuten Henkilötietojesi vastaanottajiin kohdistuvat sopimusperusteiset velvoitteet. Kyseiset velvoitteet edellyttävät, että vastaanottaja suojaa Henkilötietosi ETA:n edellyttämien standardien mukaisesti. Joissakin tapauksissa, kun olet tekemisissä jonkin ETA:n ulkopuolisen Pelinjärjestäjämme kanssa, voimme tarpeen mukaan siirtää tietosi kyseiselle Pelinjärjestäjälle täyttääksemme sopimusperusteiset velvoitteemme kyseistä Pelinjärjestäjää kohtaan ja sinun eduksesi. Sinun on syytä tutustua Pelinjärjestäjäsi tarjoamiin tietosuojailmoituksiin, jotta voit tarkastaa, mitä turvatoimia he tarjoavat Henkilötietojesi suojaksi.

Evästeet ja niiden kaltainen seurantateknologia

Voimme käyttää evästeitä ja niiden kaltaista seurantateknologiaa (yhteisnimellä ”Evästeet”) urheiluvedonlyöntialustallamme.  Ota yhteyttä siihen Pelinjärjestäjään, jolla sinulla on tili saadaksesi lisätietoja Evästeistä.

Lisätietoja verkkosivustollamme käyttämistämme Evästeistä löydät       Tietosuoja-asetuskeskuksesta osoitteessa www.kambi.com

Ota yhteyttä 

Jos sinulla on jotakin kysyttävää tästä Kambi Playerin TSS:sta tai haluat selvennystä sen johonkin osaan tai jos haluat tehdä valituksen tavasta, jolla Kambi käyttää tai tallentaa tietojasi, ota yhteyttä Tietosuojavaltuutettuumme osoitteella – dataprotection@kambi.com.  Koska meillä tietoja sinusta vain rajallisesti, emme pysty tunnistamaan sinua tai todentamaan sinua nimellä ilman yksilöllistä Pelinjärjestäjätunnustasi. Ehdotamme, että luet ensin sen Pelinjärjestäjän tietosuojailmoituksen, jonka järjestelmässä sinulla on tili, jos sinulla on kysyttävää tilistäsi.

Seuraavat Kambi-yksiköt ovat rekisterinpitäjiä tämän Kambi Playerin TSS:n tarkoituksiin nähden:

 • Kambi Group plc (rekisteröity Maltalle)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (rekisteröity Alderney’iin)
 • Kambi Malta Limited (rekisteröity Maltalle)
 • Kambi Spain plc (rekisteröity Maltalle)
 • Sports Information Services Limited (rekisteröity Maltalle)
 • Kambi Philippines Inc (rekisteröity Filippiineille)
 • Sports Analytics Services SRL (rekisteröity Romaniaan)
 • Kambi Australia Pty Ltd (rekisteröity Australiaan)
 • Kambi Sweden AB (rekisteröity Ruotsiin)
 • Kambi Services Limited (rekisteröity Yhdistyneeseen kuningaskuntaan)
 • Kambi USA Inc. (rekisteröity Yhdysvaltoihin)
 • Kambi Sports España, SL (rekisteröity Espanjaan)
 • Global Technology & Sports Ltd (rekisteröity Maltalle)
 • Kambi SIS USA Inc (rekisteröity Yhdysvaltoihin)

Kambi toimii myös yhteisrekisterinpitäjänä jokaisen Pelinjärjestäjän kanssa mikäli heillä on käytössään Kambin bonusjärjestelmä, jonka avulla Pelinjärjestäjät voivat hallinnoida bonusohjelmia, palkintomalleja ja ryhmäpohjaisia palkintoja. Pelinjärjestäjien kanssa voimassa olevien järjestelyjen nojalla teemme yhteistyötä rekisteröidyn oikeuksien osalta tilanteissa, joissa toimimme yhdessä rekisterinpitäjänä.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Kambin toiminnasta Euroopan Unionin alueella paikalliselle Tietosuojavaltuutetulle.

Tämän Kambi Player TSS:n päivitykset

Voimme ajoittain päivittää tätä Kambi Player TSS:tta, jotta voimme ottaa huomioon muuttuvan oikeudellisen, teknisen tai liiketaloudellisen kehityksen.  Voit nähdä, milloin tämä Kambi Player TSS päivitettiin viimeksi katsomalla kohdan ”Päivitetty viimeksi” päivämäärää, joka näkyy tämän Kambi Player TSS:n alareunassa.

Päivitetty viimeksi: 2. Joulukuu 2021