Kambis retningslinjer for spillernes personvern

Merknad om personvern for Kambis spillere

Denne personvernerklæringen  for  Kambis spillere (“Kambis PN for spillere”) gjelder kun for spillere. Med spillere mener vi registrerte brukere som har en konto eller profil hos en spilloperatør som bruker Kambis plattform for sportsspill (hver enkelt en «operatør»).

Kambi Group plc er et selskap registrert på Malta og notert på First North på NASDAQ, Stockholm, med registrert adresse på Avenue 77, A4, Triq in-Negozju, Zone 3, Central Business District, Birkirkara, CBD 3010 XBX1120 (“Kambi HQ”). Kambis hovedkontor, i samarbeid med de andre Kambi-enhetene (inkludert enhetene oppført i avsnittet «Kontakt oss» nedenfor – samlet omtalt som «Kambi», «vi», «oss» og/eller «vår»), leverer en sportsbettingplattform for operatører. Løsningen innebærer at Kambi gjennomgår og administrerer innsatser plassert gjennom en operatørs nettsted (som bruker Kambis plattform) for å håndtere risikoen forbundet med disse innsatsene. Kambis PE for spillere forklarer hvordan vi håndterer personopplysningene dine når du er spiller og innsatsene dine har blitt flyttet gjennom plattformen vår. Les Kambis PE for spillere nøye for å forstå hvordan vi behandler personopplysningene dine. Kambis PE for spillere kommer i tillegg til andre personvernerklæringer publisert av hver operatør.

I forbindelse med Kambis PE for spillere er Kambi «behandlingsansvarlig» for personopplysningene dine.  Dette skyldes at når vi behandler personopplysningene dine, vil vi ta avgjørelser om hvorfor og hvordan personopplysningene dine behandles.

Hvis du ikke er en spiller og besøker nettstedet vårt, eller mottar markedsføring eller andre tjenester fra oss, bes du se  personvernerklæringen for Kambis nettsted, som gir informasjon om hvordan Kambi håndterer personopplysningene dine under slike omstendigheter.

 

Typer data vi samler inn / behandler:

Vi vil samle inn visse opplysninger om deg når du er en spiller. Denne informasjonen kommer fra operatøren du har konto hos. Vi får denne informasjonen fra dem når de registrerer seg for å bruke tjenestene våre og sender informasjonen din til oss. Alternativt vil vi samle inn denne informasjonen direkte fra deg i kraft av å innhente informasjon om enheten du bruker til å plassere en innsats, som deretter er knyttet til den andre informasjonen vi har om deg, samt informasjon om de faktiske innsatsene du gjør. I tillegg kan det være noe informasjon som vi genererer om deg for å kunne tilby våre tjenester.

Med personopplysninger mener vi informasjon som, enten alene eller kombinert med annen informasjon vi har eller som er tilgjengelig for oss, kan brukes til å identifisere deg.

Typen informasjon vi mottar, samler inn eller på annen måte behandler om deg, er som følger:

 • teknisk informasjon fra din datamaskin/laptop/nettbrett/smarttelefon, inkludert:
  • IP-adressen din;
  • en unik enhetsidentifikator;
  • enhetens operativsystem;
  • Språk;
  • tidssone;
  • nettleser-type;
  • bred geografisk plassering;
  • hvordan enheten din har samhandlet med plattformen vår;
 • antall innsatser du plasserer;
 • tidspunkt for innsatsen;
 • arten av arrangementet som innsatser plasseres på;
 • brukernavnet ditt hos operatøren (hvis operatøren har oppgitt dette til oss);
 • ditt identifikasjonsnummer hos operatøren;
 • ditt identifikasjonsnummer utstedt av Kambi;
 • andre spillerdetaljer, som kan inkludere alder, kjønn, by, første del av postnummer, valuta for betalinger, bostedsland, kontosaldo og innsatshistorikk;
 • anbefalinger om kredittgrensen din; og risikprofil

Som du vil merke deg, har Kambi selvfølgelig ikke navnet ditt eller kontaktinformasjonen din. Personopplysningene vi behandler er begrenset til enheten du bruker til å plassere innsatser, unike identifikatorer fra din operatør og Kambi, og informasjon som er relevant for din spillatferd. Hva dette betyr er at den eneste måten vi kan identifisere deg ved navn, vil være når den personlige informasjonen vi har, kombineres med personlig informasjon som en operatør har. Som nevnt, hvis du har brukt ditt virkelige navn som brukernavn, eller hvis operatøren deler ytterligere identitetsdata med oss, kan informasjonen vi har om deg være direkte identifiserbar.

Kambi verken innhenter eller behandler særlige kategorier av personopplysninger (dvs. informasjon om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, genetiske opplysninger, biometriske opplysninger og opplysninger om helse, sexliv eller seksuell legning).

 

Hvordan vi bruker personopplysningene dine:

Kambi bruker opplysningene dine på følgende måter:

 • gi tilgang til plattformen og tjenestene våre;
 • spore spillaktiviteten din;
 • profilering inkludert:
  • analysere dine spillmønstre;
  • opprette risikoprofiler om deg ved å matche informasjonen din med atferden din;
  • justere innsatsgrensene dine avhengig av risikoprofilen din; og
  • under ekstreme omstendigheter, forhindre ytterligere spillhandlinger;
 • rapportere aktiviteten din tilbake til operatøren;
 • validere informasjonen din (og i noen tilfeller matche den mot informasjon som er samlet inn av en operatør);
 • oppfylle våre forpliktelser overfor operatører;
 • forbedre våre tjenester og tjenestene som våre operatører tilbyr spillere;
 • oppdage svindel og håndtere andre risikoer forbundet med spill; og
 • overholde gjeldende lover, inkludert lover som regulerer gambling og spill, svindel og hvitvasking av penger.

Vær oppmerksom på at vi ikke foretar beslutninger basert utelukkende på automatisert behandling som gir rettsvirkninger angående spillere eller på lignende måte påvirker dem betydelig.  Vi foretar imidlertid profilering. For å beskytte spillernes rettigheter og interesser tillater vi spillere å bestride beslutninger vi tar om risikoprofilering eller motsette seg vår bruk av profilering.

Når vi legger til en risikoprofil på en spiller, blir den bekreftet eller endret av våre analytikere.  Vi fortsetter å overvåke en spillers risikoprofil, og vi bruker automatisert behandling for å anbefale om en spillers risikoprofil bør endres.  Eventuelle foreslåtte endringer bekreftes eller endres av våre analytikere.

Vi bruker teknologi for å vurdere om et spill faller utenfor et bestemt mønster. Dette er en del av vår risikostyring.  Hvis spillet faller utenfor et bestemt mønster, vil  våre analytikere vurdere det og bestemme hvordan det skal håndteres. Det foregår ingen automatisert beslutningstaking. Alle beslutninger tas av en person.

Generelt vil vi kun bruke personopplysningene vi innhenter fra deg til formålene beskrevet i Kambis PE for spillere eller til formål som vi eller noen av våre operatører forklarer deg på det tidspunktet vi innhenter personopplysningene dine.  Vi kan imidlertid også bruke personopplysningene dine til andre formål som ikke er uforenlige med formålene vi har oppgitt til deg (for eksempel arkiveringsformål i allmennhetens interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål) hvis og hvor dette er tillatt av gjeldende databeskyttelseslover.

 

Vårt juridiske grunnlag for behandling:

I henhold til gjeldende databeskyttelseslover må vi ha et juridisk grunnlag for å behandle personopplysningene dine. Det juridiske grunnlaget vi har skissert i Kambis PE for spillere inkluderer (ettersom relevant):

 • Behandling som er nødvendig for våre egne legitime interesser eller interessene til tredjeparter (inkludert andre selskaper i Kambi-konsernet og våre operatørklienter). Disse interessene er:
  • styring og revisjon av vår forretningsvirksomhet for å sikre at den overholder alle gjeldende lover og god forretningspraksis;
  • gjøre vurderinger av spillatferden din, som er en grunnleggende del av tjenesten vi leverer til operatører;
  • dele dine personopplysninger med våre tjenesteleverandører, for eksempel:
 • IT-systemer, nettverksleverandører, leverandører av datalagring og sikkerhetskopiering; og
 • profesjonelle tjenesteleverandører (for eksempel advokater, regnskapsførere, revisorer, konsulenter);
  • for analyse og forskning i forbindelse med å forbedre vår tilnærming til risikostyring og spillanalyse, samt produktutvikling;
  • oppfylle våre kontrakter med våre operatører;
  • fremme våre produkter og tjenester;
  • overholdelse av forskriftsmessige forpliktelser og retningslinjer for beste praksis; og
  • anonymisere dataene for å fortsette å vurdere og forbedre våre tjenester og produkter.
 • Behandling som er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse – inkludert:
  • å behandle eventuelle rettighetsforespørsler fra datasubjekter i samsvar med databeskyttelseslover;
  • for overholdelse av juridiske og regulatoriske krav (for eksempel reguleringer for pengespill);  og
  • for aktiviteter knyttet til forebygging, oppdagelse og etterforskning av kriminalitet, inkludert svindel.

 

Hvem vi kan utlevere personopplysningene dine til:

Som beskrevet tidligere i Kambis PE for spillere, vil Kambi utlevere eller dele personopplysningene dine med operatøren du har en konto hos, som en del av tjenesten vi leverer til dem. Vi deler rapporter og resultater av risikovurderinger vi har utført om deg med våre operatører. Vi vil samarbeide med dem der vi trenger å begrense spillingen din eller ta en beslutning om kontoen din. Vi kan også utlevere informasjonen din til en operatør i forbindelse med en rettighetsforespørsel fra den registrerte (se nedenfor for mer informasjon).

Kambi vil også utlevere personopplysningene dine til politimyndigheter, reguleringsorganer og andre myndigheter med jurisdiksjon over oss (eller medlemmer av Kambi-konsernet) hvis vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre det, eller det er i våre legitime interesser, eller hvis det er vesentlig offentlig interesse for å gjøre det. Dette inkluderer utveksling av informasjon med offentlige etater eller spillmyndigheter.

Vi vil også dele dine personopplysninger, der det er lovlig å gjøre det, med:

 • konsernselskaper, inkludert enhetene referert til i avsnittet “Kontakt oss” nedenfor;
 • tredjeparter i tilfelle en selskapsmessig eller annen transaksjon som involverer salg eller overføring av hele eller deler av Kambi, eller som ellers kreves for enhver restrukturering av Kambi;
 • tredjeparts tjenesteleverandører, for eksempel IT-systemer, nettverks- og sikkerhetskopierings- og lagringsleverandører;
 • profesjonelle rådgivere, for eksempel advokater, regnskapsførere, revisorer og / eller konsulenter; og
 • idrettens styrende organer.

Hvis du trenger mer informasjon om de ovennevnte mottakerne av personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor.

 

Hvor lenge personopplysningene dine lagres:

Kambi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, spesielt levering av tjenestene våre til en operatør.

Som sådan skal personopplysningene dine oppbevares så lenge kontrakten vår med en operatør varer. Etter den tid vil vi bare beholde informasjonen så lenge det er nødvendig for oss å overholde våre egne juridiske forpliktelser, eller som ellers kan være nødvendig for våre legitime interesser. Der vi blir informert av en operatør om at du har stengt kontoen din, eller etter oppsigelse av avtalen vår med en operatør, vil vi enten anonymisere personopplysningene dine, eller vi vil sørge for at de slettes i samsvar med vår oppbevaringspraksis og prosedyrer. Hvis du vil ha mer informasjon om tidsperioden for oppbevaring, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor.

Som nevnt ovenfor bruker Kambi vanligvis en pseudonymisert ID, i stedet for ditt virkelige navn eller kontaktinformasjon, for å identifisere deg. Hvis du slutter å være en spiller for en operatør, eller hvis en operatør slutter å bruke tjenestene våre, kan vi anonymisere personopplysningene vi har, slik at du ikke lenger kan identifiseres.

 

Holde dataene dine sikre:

Kambi er forpliktet til og opprettholder et høyt sikkerhetsnivå for å beskytte opplysninger, inkludert personopplysninger. Kambi har tatt, og vil fortsette å iverksette rimelige tiltak for å holde opplysningene og personopplysningene våre sikre og frie for uautorisert tilgang ved bruk av teknologi og interne systemer, som vil bli oppdatert etter hvert som ny teknologi blir tilgjengelig og passer til systemene våre.

Dette inkluderer også å sikre at alle tjenesteleverandører som vi bruker, og som hjelper oss med å tilby våre tjenester, også er like forpliktet til å implementere og opprettholde høye sikkerhetsstandarder for å beskytte personopplysninger. Disse standardene er nedfelt i våre kontrakter med våre tjenesteleverandører.

 

Hvilke rettigheter har du?

Dine rettigheter er som følger:

 • retten til å bli informert om behandlingen av dine personopplysninger;
 • retten til å få dine personopplysninger korrigert hvis de er unøyaktige og å få ufullstendige personopplysninger komplettert;
 • retten til å protestere mot behandling av dine personopplysninger;
 • retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger;
 • retten til å få dine personopplysninger slettet (“retten til å bli glemt”); og
 • retten til å be om tilgang til dine personopplysninger og til å få informasjon om hvordan vi behandler dem («retten til tilgang»).

Vær oppmerksom på at noen av rettighetene ovenfor er kvalifiserte, så de vil ikke gjelde under alle omstendigheter.

Spesielt kan vi ikke etterkomme en forespørsel der vi ikke kan bekrefte identiteten din. Når dette er tilfelle, vil vi balansere rettighetene til forespørselen mot den potensielle skaden som kan bli påført hvis informasjon blir utlevert til feil person, noe som vil utgjøre et brudd på personopplysningssikkerheten. Vi anbefaler at du  i første omgang sender en forespørsel til operatøren du har en konto hos, ettersom Kambi som et minimum trenger din unike operatør-ID for å matche den med vår Kambi-ID som første trinn i å verifisere identiteten din. På grunn av den begrensede informasjonen vi har om deg, kan vi ikke identifisere deg eller bekrefte navnet ditt uten din unike operatør-ID. Vi foreslår at du gjennomgår personvernreglene  til operatøren du har en konto hos, for å forstå hvordan du sender en forespørsel til den aktuelle operatøren i første omgang.

I tillegg er vi ikke pålagt å gi deg en kopi av dine personopplysninger som behandles (under din rett til tilgang) hvis det vil påvirke andres rettigheter og friheter negativt, inkludert vår egen.  Vi vil derfor ikke gi deg en kopi av dine personopplysninger der det vil være sannsynlig å: (a) resultere i avsløring av forretningshemmeligheter eller immateriell eiendom; (b) forårsake at vi bryter gjeldende lover og forskrifter; eller (c) resultere i utlevering av informasjon om en annen registrert som vi ikke har rett til å avsløre til deg.  Spesielt beskytter vi våre risikostyringsstrategier og prosedyrer som forretningshemmeligheter, og vi vil derfor ikke gi en kopi av dine personopplysninger i den grad det ville eller ville være sannsynlig å avsløre våre risikostyringsstrategier eller prosedyrer. Dette kan omfatte visse prosedyrer med hensyn til din risikoprofilering.

 

Overføringer utenfor EØS:

Ja, som leverandør av en global plattform for sportsbetting, vil personopplysningene dine bli overført utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi må gjøre dette for å kunne tilby tjenestene våre til operatører og deg, uavhengig av når på dagen en innsats plasseres. Spesielt vil dine personopplysninger bli overført til:

 • Filippinene;
 • Australia;
 • USA;
 • Storbritannia

Følgelig vil vi sørge for at passende garantier er på plass for å beskytte overføringen, for eksempel kontraktsforpliktelser som pålegges mottakerne av dine personopplysninger. Disse forpliktelsene krever at mottakeren beskytter personopplysningene dine i henhold til standarden som kreves i EØS. I noen tilfeller der du har å gjøre med en av våre operatører basert utenfor EØS, kan vi overføre dataene dine til den operatøren etter behov for å utføre våre kontraktsforpliktelser overfor den operatøren og til din fordel. Du bør konsultere personvernerklæringene eller informasjonen fra operatøren din for å se hvilke garantier de tilbyr for å beskytte personopplysningene dine.

Informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi

Vi kan bruke informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi (samlet, “informasjonskapsler“) på vår sportsbettingplattform.  Ta kontakt med operatøren du har konto hos,  for mer informasjon om informasjonskapsler.

For informasjon om informasjonskapslene vi bruker på nettstedet vårt, vennligst se Privacy Preference Center på www. kambi.com

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om deler av Kambis PE for spillere eller ønsker å få deler av det utdypet, eller hvis du har en klage på måten opplysningene dine brukes eller lagres av Kambi, bes du kontakte vårt personvernombud på – dataprotection@kambi.com.  På grunn av den begrensede informasjonen vi har om deg, kan vi ikke identifisere deg eller bekrefte navnet ditt uten din unike operatør-ID. Vi foreslår at du først gjennomgår retningslinjene for personvern hos operatøren du har konto hos, hvis du har spesifikke spørsmål om kontoen din.

Følgende Kambi-enheter er behandlingsansvarlige når det gjelder Kambis PE for spillere:

 • Kambi Group plc (registrert på Malta)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (registrert i Alderney)
 • Kambi Malta Limited (registrert på Malta)
 • Kambi Spain plc (registrert på Malta)
 • Sports Information Services Limited (registrert på Malta)
 • Kambi Philippines Inc (registrert på Filippinene)
 • Sports Analytics Services SRL (registrert i Romania)
 • Kambi Australia Pty Ltd (registrert i Australia)
 • Kambi Sweden AB (registrert i Sverige)
 • Kambi Services Limited (registrert i Storbritannia)
 • Kambi USA Inc. (registrert i USA)
 • Kambi Sports España, SL (registrert i Spania)
 • Global Technology &; Sports Ltd (registrert på Malta)
 • Kambi SIS USA Inc (registrert i USA)

Kambi fungerer også som felles kontrollør med hver operatør hvis/når de bruker  Kambis bonussystem, noe som gjør det mulig  for operatører å administrere bonus programs,  r eward templates og group-based rewards.  Vi har ordninger på plass med operatørene våre for å samarbeide med hensyn til forespørsler i forbindelse med den registrertes rettigheter under omstendigheter der vi opptrer sammen som felles behandlingsansvarlig.

I forbindelse med Kambis virksomhet innenfor EU har du rett til å klage til det lokale datatilsynet.

Oppdateringer av Kambis PE for spillere

Vi kan oppdatere Kambis PE for spillere fra tid til annen som svar på juridiske, tekniske eller forretningsmessige utviklinger.  Du kan se når Kambis PE for spillere sist ble oppdatert ved å sjekke datoen for “sist oppdatert” som vises nederst på Kambis PE for spillere.

Sist oppdatert: 4 . april 2023