Kambi Privacyverklaring voor Spelers

Privacyverklaring van Kambi Player

Deze Kambi Player Privacyverklaring(“de Kambi Player PN“) is alleen van toepassing op spelers. Met spelers bedoelen we geregistreerde gebruikers die een account of profiel hebben bij een gokoperator die het Kambi-platform voor sportweddenschappen gebruikt (elk een “Operator“).

Kambi Group plc is een bedrijf geregistreerd in Malta en genoteerd op First North op NASDAQ, Stockholm, met een geregistreerd adres op Avenue 77, A4, Triq in-Negozju, Zone 3, Central Business District, Birkirkara, CBD 3010  XBX1120 (“Kambi HQ“). Kambi HQ, dat samenwerkt met de andere Kambi-entiteiten (inclusief de entiteiten die worden vermeld in het gedeelte “Contact” hieronder – samen “Kambi“, “wij“, “ons” en/of “onze“), biedt een platformoplossing voor sportweddenschappen voor operators. De oplossing houdt in dat Kambi de weddenschappen beoordeelt en beheert die zijn geplaatst via de website van een operator (die het Kambi-platform gebruikt) om de risico’s van die weddenschappen te beheren. Deze Kambi Player PN legt uit hoe wij omgaan met uw Persoonsgegevens waar u een speler bent en uw inzet via ons platform is verplaatst. Lees deze Kambi Player PN zorgvuldig door om te begrijpen hoe we uw Persoonsgegevens zullen behandelen. Deze Kambi Player PN is een aanvulling op alle andere privacyverklaringen die door elke Operator worden gepubliceerd.

Voor de doeleinden van deze Kambi Player PN is Kambi de “Verwerkingsverantwoordelijke” van uw Persoonsgegevens.  Dit komt omdat wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken, we zullen bepalen waarom en hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt.

Als u geen speler bent en een bezoeker van onze website bent of marketing of andere diensten van ons ontvangt, raadpleeg dan de privacyverklaring van de Kambi-website, die informatie geeft over hoe Kambi in die omstandigheden met uw persoonsgegevens zal omgaan

Soorten gegevens die we verzamelen/verwerken:

We verzamelen bepaalde informatie over u wanneer u een speler bent. Deze informatie is afkomstig van de Operator bij wie u een account hebt. We krijgen deze informatie van hen wanneer ze zich aanmelden om onze diensten te gebruiken en uw informatie aan ons doorgeven. Als alternatief zullen we deze informatie rechtstreeks van u verzamelen op grond van het verkrijgen van informatie over het apparaat dat u gebruikt om een weddenschap aan te gaan, die vervolgens wordt gekoppeld aan de andere informatie die we over u bewaren, evenals informatie over de daadwerkelijke weddenschappen die u plaatst. Daarnaast kan er enige informatie zijn die we over u genereren om onze diensten te leveren.

Met Persoonsgegevens bedoelen we informatie die, op zichzelf of in combinatie met andere informatie die we bewaren of die voor ons beschikbaar is, kan worden gebruikt om u te identificeren.

Het type informatie dat we over u ontvangen, verzamelen of anderszins verwerken, is als volgt:

 • technische informatie van uw computer/laptop/tablet/smartphone, waaronder:
  • uw IP-adres;
  • een unieke apparaat-ID;
  • het besturingssysteem van uw apparaat;
  • Taal;
  • tijdzone;
  • browser-type;
  • brede geografische locatie;
  • hoe uw apparaat heeft gereageerd op ons platform;
 • het aantal weddenschappen dat je plaatst;
 • tijdstip van inzet;
 • aard van het evenement waarop weddenschappen worden geplaatst;
 • uw gebruikersnaam van de Operator (als de Operator deze aan ons heeft verstrekt);
 • uw operatoridentificatienummer;
 • uw door Kambi uitgegeven identificatienummer;
 • andere spelergegevens, waaronder leeftijd, geslacht, stad, eerste deel van de postcode, valuta voor betalingen, land van verblijf, rekeningsaldo en inzetgeschiedenis;
 • aanbevelingen over uw kredietlimiet; en

Zoals u zult merken, heeft Kambi niet als vanzelfsprekend uw naam of contactgegevens. De Persoonsgegevens die wij verwerken, zijn beperkt tot het apparaat dat u gebruikt om weddenschappen te plaatsen, uw Operator en Kambi unieke identificatiegegevens en informatie die relevant is voor uw speelgedrag. Wat dit betekent is dat de enige manier waarop we u bij naam kunnen identificeren, is wanneer de persoonlijke informatie die we hebben wordt gecombineerd met persoonlijke informatie die een Operator heeft. Zoals opgemerkt, als u uw echte naam als uw gebruikersnaam hebt gebruikt of als de Operator aanvullende identiteitsgegevens met ons deelt, kan de informatie die we over u bewaren direct identificeerbaar zijn.

Kambi verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens van speciale categorieën (d.w.z. informatie over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens en gegevens over uw gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid).

 

Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken:

Kambi zal uw gegevens op de volgende manieren gebruiken:

 • het verlenen van toegang tot ons platform en onze diensten;
 • het volgen van uw gokactiviteit;
 • profilering inclusief:
  • het analyseren van uw inzetpatronen;
  • het opstellen van risicoprofielen over u door uw informatie af te stemmen op uw gedrag;
  • het aanpassen van uw inzetlimieten afhankelijk van uw risicoprofiel; en
  • in extreme omstandigheden, het voorkomen van verdere gokacties;
 • het rapporteren van uw activiteit aan de Operator;
 • het valideren van uw informatie (en in sommige gevallen het vergelijken met informatie die is verzameld door een Operator);
 • het nakomen van onze verplichtingen jegens Operators;
 • het verbeteren van onze diensten en de diensten die onze Operators spelers bieden;
 • het opsporen van fraude en het beheren van andere risico’s verbonden aan weddenschappen; en
 • het naleven van toepasselijke wetten, waaronder wetten die gokken en kansspelen reguleren, fraude en het witwassen van geld.

 

Houd er rekening mee dat we geen besluitvorming ondernemen die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen heeft voor spelers of hen op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt.  Wel doen we aan profilering. Om de rechten en belangen van spelers te beschermen, staan we spelers toe om beslissingen die we nemen over risicoprofilering aan te vechten of om bezwaar te maken tegen ons gebruik van profilering.

Wanneer we een risicoprofiel toepassen op een speler, wordt dit bevestigd of gewijzigd door onze analisten.  We blijven het risicoprofiel van een speler monitoren en we gebruiken geautomatiseerde verwerking om aan te bevelen of het risicoprofiel van een speler moet veranderen.  Alle voorgestelde wijzigingen worden bevestigd of gewijzigd door onze analisten.

We gebruiken technologie om te beoordelen of een weddenschap buiten een bepaald patroon valt. Dit is onderdeel van ons risicomanagement.  Als de weddenschap buiten een bepaald patroon valt, zullen  onze analisten deze beoordelen en beslissen hoe ze ermee omgaan. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Alle beslissingen worden genomen door een persoon.

Over het algemeen zullen we de persoonlijke informatie die we van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze Kambi Player PN of voor doeleinden die wij of een van onze Operators aan u uitleggen op het moment dat we uw persoonlijke informatie verzamelen.  We kunnen uw persoonlijke gegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben bekendgemaakt (zoals archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden) als en waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Onze wettelijke basis van verwerking:

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming moeten we een wettelijke basis hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. De wettelijke basis die we in deze Kambi Player PN hebben geschetst, omvat (indien relevant):

 • Verwerking die noodzakelijk is voor onze eigen legitieme belangen of die van derden (inclusief de andere bedrijven van de Kambi-groep en onze operatorklanten). Deze belangen zijn:
  • het beheer en de audit van onze bedrijfsactiviteiten om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan alle toepasselijke wetten en goede zakelijke praktijken;
  • het beoordelen van uw gokgedrag, wat een fundamenteel onderdeel is van de dienst die wij aan Operators leveren;
  • het delen van uw Persoonsgegevens met onze dienstverleners, zoals:
 • IT-systemen, netwerkproviders, gegevensopslag- en back-upproviders; en
 • professionele dienstverleners (zoals advocaten; accountants, auditors, consultants);
  • voor analyse en onderzoek in verband met het verbeteren van onze benadering van risicobeheer en gokanalyse, evenals productontwikkeling;
  • het nakomen van onze contracten met onze Operators;
  • het promoten van onze producten en diensten;
  • naleving van wettelijke verplichtingen en richtsnoeren voor beste praktijken; en
  • het anonimiseren van de gegevens om onze diensten en producten te blijven beoordelen en verbeteren.
 • Verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting – waaronder:
  • om verzoeken om rechten van betrokkenen te verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming;
  • voor naleving van wettelijke en reglementaire vereisten (zoals gokvoorschriften);  en
  • voor activiteiten in verband met het voorkomen, opsporen en onderzoeken van misdrijven, met inbegrip van fraude.

Aan wie we uw Persoonsgegevens kunnen bekendmaken:

Zoals eerder uiteengezet in deze Kambi Player PN, zal Kambi uw Persoonsgegevens bekendmaken aan, of delen met, de Operator bij wie u een account hebt als onderdeel van de service die wij aan hen leveren. We delen rapporten en resultaten van risicobeoordelingen die we op u hebben uitgevoerd met onze Operators. We zullen contact met hen opnemen wanneer we uw weddenschappen moeten beperken of een beslissing over uw account moeten nemen. We kunnen uw informatie ook bekendmaken aan een Operator in verband met een verzoek om rechten van betrokkenen (zie hieronder voor meer informatie).

Kambi zal uw Persoonsgegevens ook bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en andere autoriteiten met jurisdictie over ons (of leden van de Kambi-groep) als we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen, of als het in ons legitieme belang is, of in het substantiële publieke belang is om dit te doen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met overheidsdiensten of gokautoriteiten.

We zullen uw Persoonsgegevens, waar dit rechtmatig is, ook delen met:

 • groepsmaatschappijen, met inbegrip van de entiteiten waarnaar wordt verwezen in het gedeelte ‘Contact’ hieronder;
 • derden in het geval van een zakelijke of andere transactie met betrekking tot de verkoop of overdracht van het geheel of een deel van Kambi, of zoals anderszins vereist voor een herstructurering van Kambi;
 • externe dienstverleners, zoals IT-systemen, netwerk- en back-up- en opslagproviders;
 • professionele adviseurs, zoals advocaten, accountants, auditors en/of consultants; en sportsbesturen

 

Als u meer informatie nodig hebt over de bovenstaande ontvangers van uw Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Hoe lang uw Persoonsgegevens worden bewaard voor:

Kambi bewaart uw Persoonsgegevens zolang dit nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, met name de levering van onze diensten aan een Operator.

Als zodanig worden uw Persoonsgegevens bewaard voor de duur van ons contract met een Operator. Na die tijd bewaren we de informatie alleen zolang het voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze eigen wettelijke verplichtingen, of zoals anderszins noodzakelijk kan zijn voor onze legitieme belangen. Wanneer we door een Operator worden geïnformeerd dat u uw account hebt gesloten, of na beëindiging van onze overeenkomst met een Operator, zullen we uw Persoonsgegevens anonimiseren, of we zullen ervoor zorgen dat deze worden verwijderd in overeenstemming met onze praktijken en procedures voor het bewaren van gegevens. Als u meer informatie wilt over de bewaartermijn, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Zoals hierboven vermeld, gebruikt Kambi over het algemeen een gepseudonimiseerde ID, in plaats van uw echte naam of contactgegevens, om u te identificeren. Als u ophoudt een speler te zijn voor een Operator, of als een Operator stopt met het gebruik van onze diensten, kunnen we de persoonlijke informatie die we bewaren anonimiseren zodat u niet langer kunt worden geïdentificeerd.

 

Uw gegevens veilig houden:

Kambi zet zich in voor en handhaaft een hoog beveiligingsniveau om gegevens, waaronder Persoonsgegevens, te beschermen. Kambi heeft redelijke stappen ondernomen en zal dat blijven doen om onze gegevens en Persoonsgegevens veilig en vrij van ongeoorloofde toegang te houden door gebruik te maken van technologie en interne systemen die zullen worden bijgewerkt zodra nieuwe technologie beschikbaar komt en geschikt is voor onze systemen.

Dit houdt ook in dat we ervoor moeten zorgen dat alle dienstverleners die we gebruiken en die ons helpen om onze diensten te leveren, ook verplicht zijn om hoge beveiligingsnormen te implementeren en te handhaven om Persoonsgegevens te beschermen. Deze normen zijn ingebed in onze contracten met onze dienstverleners.

 

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten zijn als volgt:

 • het recht om geïnformeerd te worden over de Verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • het recht om uw Persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn en om onvolledige Persoonsgegevens te laten aanvullen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • het recht om de Verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen (het “recht om vergeten te worden”); en
 • het recht om toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens en om informatie te verkrijgen over hoe wij deze Verwerken (het “recht op toegang”).

 

Houd er rekening mee dat sommige van de bovenstaande rechten gekwalificeerd zijn, dus ze zijn niet in alle omstandigheden van toepassing.

In het bijzonder kunnen we niet voldoen aan een verzoek wanneer we uw identiteit niet kunnen verifiëren. Wanneer dit het geval is, zullen we de rechten van het verzoek afwegen tegen het mogelijke nadeel dat kan worden geleden wanneer informatie aan de verkeerde persoon wordt verstrekt, wat zou neerkomen op een inbreuk op persoonsgegevens. We raden u  aan om in eerste instantie uw verzoek in te dienen bij de Operator bij wie u een account hebt, aangezien Kambi op zijn minst uw unieke Operator-ID nodig heeft om deze te matchen met onze Kambi ID als eerste stap in het verifiëren van uw identiteit. Vanwege de beperkte informatie die we over u bewaren, kunnen we u niet identificeren of verifiëren bij naam zonder uw unieke Operator-ID. We raden u aan het privacybeleid van de Operator bij wie u een account hebt te lezen om te begrijpen hoe u in eerste instantie een verzoek kunt indienen bij de relevante Operator.

Bovendien zijn we niet verplicht om u een kopie te verstrekken van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt (onder uw recht op toegang) als dit een negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen, inclusief die van ons.  We zullen u daarom geen kopie van uw Persoonsgegevens verstrekken wanneer dit waarschijnlijk zou leiden tot: (a) de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen of intellectueel eigendom; (b) ervoor te zorgen dat wij in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving; of (c) resulteren in de openbaarmaking van informatie over een andere betrokkene die we niet het recht hebben om aan u bekend te maken.  In het bijzonder bewaken we onze risicobeheerstrategieën en -procedures strikt als bedrijfsgeheimen en we zullen daarom geen kopie van uw Persoonsgegevens verstrekken voor zover deze onze risicobeheerstrategieën of -procedures zou of waarschijnlijk zou onthullen. Dit kan bepaalde procedures omvatten met betrekking tot uw risicoprofilering.

 

Overdrachten buiten de EER:

Ja, als aanbieder van een wereldwijd platform voor sportweddenschappen worden uw Persoonsgegevens overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We moeten dit doen om onze diensten aan Operators en u te leveren, ongeacht het tijdstip van de dag waarop een weddenschap wordt geplaatst. In het bijzonder worden uw Persoonsgegevens overgedragen aan:

 • de Filipijnen;
 • Australië;
 • de Verenigde Staten;
 • het Verenigd Koninkrijk.

 

Dienovereenkomstig zullen we ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om die overdracht te beschermen, zoals contractuele verplichtingen die worden opgelegd aan de ontvangers van uw Persoonsgegevens. Deze verplichtingen vereisen dat de ontvanger uw Persoonsgegevens beschermt volgens de standaard die vereist is in de EER. In sommige gevallen waarin u te maken heeft met een van onze Operators die buiten de EER is gevestigd, kunnen we uw gegevens aan die Operator overdragen als dat nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens die Operator na te komen en in uw voordeel. U dient de privacyverklaringen of informatie die door uw Operator wordt verstrekt te raadplegen om te bekijken welke waarborgen zij bieden voor de bescherming van uw Persoonsgegevens.

 

Cookies en soortgelijke trackingtechnologie

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologie (gezamenlijk “Cookies“)  gebruiken op ons platform voor sportweddenschappen.  Neem contact op met uw Operator bij wie u een account hebt voor meer informatie over cookies.

Voor informatie over de cookies die we op onze website gebruiken, verwijzen wij u naar het Privacy Preference Center op www.kambi.com

 

Neem contact met ons op

Als u een vraag hebt over een aspect van deze Kambi Player PN of een deel ervan wilt laten verduidelijken, of in het geval dat u een klacht hebt over de manier waarop uw gegevens door Kambi worden gebruikt of opgeslagen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op – dataprotection@kambi.com.  Vanwege de beperkte informatie die we over u bewaren, kunnen we u niet identificeren of verifiëren bij naam zonder uw unieke Operator-ID. We raden u aan eerst het privacybeleid van de Operator bij wie u een account hebt te lezen als u specifieke vragen over uw account hebt.

 

De volgende Kambi-entiteiten zijn verwerkingsverantwoordelijken voor de doeleinden van deze Kambi Player PN:

 • Kambi Group plc (opgericht in Malta)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (opgericht in Alderney)
 • Kambi Malta Limited (opgericht in Malta)
 • Kambi Spain plc (opgericht in Malta)
 • Sports Information Services Limited (opgericht in Malta)
 • Kambi Philippines Inc (opgericht in de Filipijnen)
 • Sports Analytics Services SRL (opgericht in Roemenië)
 • Kambi Australia Pty Ltd (opgericht in Australië)
 • Kambi Sweden AB (opgericht in Zweden)
 • Kambi Services Limited (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk)
 • Kambi USA Inc. (opgericht in de Verenigde Staten)
 • Kambi Sports España, SL (opgericht in Spanje)
 • Global Technology &Sports Ltd (opgericht in Malta)
 • Kambi SIS USA Inc (opgericht in de Verenigde Staten)

 

Kambi treedt ook op als gezamenlijke controller met elke Operator als / wanneer ze het Kambi Bonus System  gebruiken waarmee Operators bonus programmen, reward templates en group-gebaseerde rewards kan beheren.  We hebben afspraken gemaakt met onze Operators om samen te werken met betrekking tot verzoeken in verband met de rechten van betrokkenen in omstandigheden waarin we samen optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Met betrekking tot de activiteiten van Kambi binnen de Europese Unie hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de lokale toezichthouder voor gegevensbescherming.

 

Updates voor deze Kambi Player PN

We kunnen deze Kambi Player PN van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen.  U kunt zien wanneer deze Kambi Player PN voor het laatst is bijgewerkt door de datum “laatst bijgewerkt” aan te vinken die onderaan deze Kambi Player PN wordt weergegeven.

Laatst bijgewerkt op: 4 april 2023