Kambi meddelelse om fortrolighed til spiller

Kambi Player Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Kambi Player (“Kambi Player PN”) gælder kun for spillere. Med spillere mener vi registrerede brugere, der har en konto eller profil hos en spiludbyder, der bruger Kambi-sportsvæddemålsplatformen (hver især en “operatør“).

Kambi Group plc er et selskab registreret på Malta og noteret på First North på NASDAQ, Stockholm, med registreret adresse på Avenue 77, A4, Triq in-Negozju, Zone 3, Central Business District, Birkirkara, CBD 3010 XBX1120 (“Kambi HQ”). Kambi HQ, der arbejder sammen med de andre Kambi-enheder (herunder de enheder, der er anført i afsnittet “Kontakt os” nedenfor – samlet “Kambi“, “vi“, “os” og/eller “vores“), leverer en sportsvæddemålsplatformløsning til operatører. Løsningen indebærer, at Kambi gennemgår og administrerer de væddemål, der er placeret via en operatørs websted (som bruger Kambi-platformen) for at styre de risici, der er forbundet med disse væddemål. Denne Kambi Player PN forklarer, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, når du er spiller, og dit væddemål er blevet flyttet gennem vores platform. Læs venligst denne Kambi Player PN omhyggeligt for at forstå, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Denne Kambi Player PN supplerer enhver anden meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, der offentliggøres af hver operatør.

I forbindelse med denne Kambi Player PN er Kambi “dataansvarlig” for dine personoplysninger.  Dette skyldes, at når vi behandler dine personoplysninger, træffer vi beslutninger om, hvorfor og hvordan dine personoplysninger behandles.

Hvis du ikke spiller og er besøgende på vores websted eller modtager markedsføring eller andre tjenester fra os, henvises du til Kambi-webstedets fortrolighedserklæring, som indeholder oplysninger om, hvordan Kambi håndterer dine personoplysninger under disse omstændigheder.

Typer af data, vi indsamler/behandler:

Vi indsamler visse oplysninger om dig, når du er spiller. Disse oplysninger stammer fra den operatør, du har en konto hos. Vi får disse oplysninger fra dem, når de tilmelder sig vores tjenester og videregiver dine oplysninger til os. Alternativt indsamler vi disse oplysninger direkte fra dig i kraft af at indhente oplysninger om den enhed, du bruger til at foretage et væddemål, som derefter er knyttet til de andre oplysninger, som vi har om dig, samt oplysninger om de faktiske væddemål, du foretager. Derudover kan der være nogle oplysninger, som vi genererer om dig for at levere vores tjenester.

Med personoplysninger mener vi oplysninger, som enten alene eller i kombination med andre oplysninger, som vi har, eller som er tilgængelige for os, kan bruges til at identificere dig.

Den type oplysninger, vi modtager, indsamler eller på anden måde behandler om dig, er som følger:

 • Tekniske oplysninger fra din computer/laptop/tablet/smartphone, herunder:
  • din IP-adresse;
  • en unik udstyrsidentifikator
  • din enheds operativsystem;
  • Sprog;
  • tidszone;
  • browser-type;
  • bred geografisk placering
  • hvordan din enhed har interageret med vores platform;
 • antallet af indsatser, du placerer;
 • tidspunkt for væddemål;
 • arten af den begivenhed, som væddemål er placeret på;
 • dit operatørbrugernavn (hvis operatøren har givet os dette);
 • dit operatøridentifikationsnummer;
 • dit Kambi-udstedte identifikationsnummer;
 • andre spilleroplysninger, som kan omfatte alder, køn, by, første del af postnummeret, valuta for betalinger, bopælsland, kontosaldo og væddemålshistorik;
 • anbefalinger om din kreditgrænse og

Som du vil bemærke, opbevarer Kambi naturligvis ikke dit navn eller dine kontaktoplysninger. De personoplysninger, som vi behandler, er begrænset til den enhed, du bruger til at placere væddemål, din operatørs og Kambi’s unikke identifikatorer samt oplysninger, der er relevante for din spilleadfærd. Hvad dette betyder er, at den eneste måde, hvorpå vi kan identificere dig ved navn, er, når de personlige oplysninger, vi har, kombineres med personlige oplysninger, som en operatør har. Som nævnt, hvis du har brugt dit rigtige navn som dit brugernavn, eller hvis operatøren deler yderligere identitetsdata med os, kan de oplysninger, vi har om dig, være direkte identificerbare.

Kambi indsamler eller behandler ikke personoplysninger af særlig kategori (dvs. oplysninger om din race eller etniske oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske data og data vedrørende dit helbred, sexliv eller seksuelle orientering).

Sådan bruger vi dine personoplysninger:

Kambi bruger dine oplysninger på følgende måder:

 • give adgang til vores platform og tjenester;
 • sporing af din væddemålsaktivitet;
 • profilering, herunder:
  • analysere dine væddemålsmønstre;
  • oprette risikoprofiler om dig ved at matche dine oplysninger med din adfærd;
  • justering af dine indsatsgrænser afhængigt af din risikoprofil; og
  • under ekstreme omstændigheder, der forhindrer yderligere væddemål;
 • rapportere din aktivitet tilbage til operatøren;
 • validering af dine oplysninger (og i nogle tilfælde sammenholde dem med oplysninger, der er indsamlet af en operatør);
 • opfyldelse af vores forpligtelser over for operatører;
 • forbedre vores tjenester og de tjenester, som vores operatører tilbyder spillere;
 • afsløring af svindel og håndtering af andre risici forbundet med væddemål; og
 • overholdelse af gældende love, herunder love, der regulerer spil og spil, bedrageri og hvidvaskning af penge.

 

Bemærk, at vi ikke træffer beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, som har retsvirkninger for spillere eller på lignende vis påvirker dem væsentligt.  Vi foretager dog profilering. For at beskytte spillernes rettigheder og interesser tillader vi spillere at bestride beslutninger, som vi træffer om risikoprofilering, eller at gøre indsigelse mod vores brug af profilering.

Når vi anvender en risikoprofil på en spiller, bekræftes eller ændres den af vores analytikere.  Vi fortsætter med at overvåge en spillers risikoprofil, og vi bruger automatisk behandling til at anbefale, om en spillers risikoprofil skulle ændre sig.  Eventuelle foreslåede ændringer bekræftes eller ændres af vores analytikere.

Vi bruger teknologi til at vurdere, om et væddemål falder uden for et bestemt mønster. Dette er en del af vores risikostyring.  Hvis væddemålet falder uden for et bestemt mønster, vil  vores analytikere gennemgå det og beslutte,  hvordan det skal håndteres. Der er ingen automatiseret beslutningstagning, der finder sted. Alle beslutninger træffes af en person.

Generelt vil vi kun bruge de personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, til de formål, der er beskrevet i denne Kambi Player PN eller til formål, som vi eller nogen af vores operatører forklarer dig på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine personlige oplysninger.  Vi kan dog også bruge dine personlige oplysninger til andre formål, der ikke er uforenelige med de formål, vi har videregivet til dig (såsom arkiveringsformål i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål), hvis og hvor dette er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslove.

Vores retsgrundlag for behandling:

I henhold til gældende databeskyttelseslove skal vi have et retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger. Det juridiske grundlag, som vi har skitseret i denne Kambi Player PN, omfatter (hvis relevant):

 • Behandling, der er nødvendig for vores egne legitime interesser eller tredjeparters interesser (herunder de andre virksomheder i Kambi-koncernen og vores operatørkunder). Disse interesser er:
  • ledelse og revision af vores forretningsaktiviteter for at sikre, at de overholder alle gældende love og god forretningspraksis;
  • foretage vurderinger af din væddemålsadfærd, som er en grundlæggende del af den service, vi leverer til operatører;
  • deling af dine personoplysninger med vores tjenesteudbydere, såsom:
 • IT-systemer, netværksudbydere, udbydere af datalagring og sikkerhedskopiering; og
 • professionelle tjenesteydere (såsom advokater, revisorer, revisorer, konsulenter)
  • til analyse og forskning i forbindelse med forbedring af vores tilgang til risikostyring og væddemålsanalyse samt produktudvikling;
  • opfyldelse af vores kontrakter med vores operatører;
  • promovering af vores produkter og tjenester;
  • overholdelse af lovgivningsmæssige forpligtelser og retningslinjer for bedste praksis og
  • anonymisering af dataene for fortsat at vurdere og forbedre vores tjenester og produkter.
 • Behandling, der er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse – herunder:
  • at behandle anmodninger om registreredes rettigheder i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen;
  • for overholdelse af juridiske og lovgivningsmæssige krav (såsom spilleregler);  og
  • aktiviteter vedrørende forebyggelse, afsløring og efterforskning af kriminalitet, herunder svig.

Hvem vi kan videregive dine personoplysninger til:

Som beskrevet tidligere i denne Kambi Player PN vil Kambi videregive eller dele dine personoplysninger med den operatør, du har en konto hos, som en del af den service, vi leverer til dem. Vi deler rapporter og resultater af risikovurderinger, vi har foretaget på dig, med vores operatører. Vi vil kontakte dem, hvor vi har brug for at begrænse dine væddemål eller træffe en beslutning om din konto. Vi kan også videregive dine oplysninger til en operatør i forbindelse med en anmodning om registreredes rettigheder (se nedenfor for yderligere oplysninger).

Kambi vil også videregive dine personoplysninger til retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder og andre myndigheder med jurisdiktion over os (eller medlemmer af Kambi-koncernen), hvis vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det, eller det er i vores legitime interesse eller er i væsentlig offentlig interesse at gøre det. Dette omfatter udveksling af oplysninger med offentlige myndigheder eller spillemyndigheder.

Vi deler også dine personoplysninger, hvor det er lovligt at gøre det, med:

 • koncernselskaber, herunder de enheder, der henvises til i afsnittet “Kontakt os” nedenfor;
 • tredjeparter i tilfælde af en virksomhedstransaktion eller anden transaktion, der involverer salg eller overførsel af hele eller dele af Kambi, eller som på anden måde kræves til omstrukturering af Kambi;
 • tredjepartstjenesteudbydere, såsom IT-systemer, netværks- og backup- og lagringsudbydere
 • professionelle rådgivere, såsom advokater, revisorer, revisorer og/eller konsulenter og
 • sportens styrende organer.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om ovenstående modtagere af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Hvor længe dine personoplysninger opbevares:

Kambi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, især levering af vores tjenester til en operatør.

Som sådan opbevares dine personoplysninger, så længe vores kontrakt med en operatør varer. Efter dette tidspunkt opbevarer vi kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt for os at overholde vores egne juridiske forpligtelser, eller som det på anden måde kan være nødvendigt for vores legitime interesser. Hvor vi bliver underrettet af en operatør om, at du har lukket din konto, eller efter opsigelse af vores aftale med en operatør, anonymiserer vi enten dine personoplysninger, eller vi sikrer, at de slettes i overensstemmelse med vores praksis og procedurer for opbevaring af optegnelser. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om opbevaringsperioden, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Som nævnt ovenfor bruger Kambi generelt et pseudonymiseret ID i stedet for dit rigtige navn eller kontaktoplysninger til at identificere dig. Hvis du ophører med at spille for en operatør, eller hvis en operatør ophører med at bruge vores tjenester, kan vi anonymisere de personlige oplysninger, vi har, så du ikke længere kan identificeres.

Hold dine data sikre:

Kambi er forpligtet til og opretholder et højt sikkerhedsniveau for at beskytte data, herunder personoplysninger. Kambi har taget og vil fortsat tage rimelige skridt til at holde vores data og personoplysninger sikre og fri for uautoriseret adgang ved brug af teknologi og interne systemer, som vil blive opdateret, efterhånden som ny teknologi bliver tilgængelig og er passende for vores systemer.

Dette omfatter også at sikre, at alle tjenesteudbydere, som vi bruger, og som hjælper os med at levere vores tjenester, også er forpligtet til at implementere og opretholde høje sikkerhedsstandarder for at beskytte personoplysninger. Disse standarder er indlejret i vores kontrakter med vores tjenesteudbydere.

Hvad er dine rettigheder?

Dine rettigheder er som følger:

 • retten til at blive informeret om behandlingen af dine personoplysninger;
 • retten til at få dine personoplysninger rettet, hvis de er unøjagtige, og til at få ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort;
 • retten til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger;
 • retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger;
 • retten til at få dine personoplysninger slettet (“retten til at blive glemt”); og
 • retten til at anmode om adgang til dine personoplysninger og til at få oplysninger om, hvordan vi behandler dem (“retten til adgang”).

Bemærk, at nogle af ovenstående rettigheder er kvalificerede, så de vil ikke være gældende under alle omstændigheder.

Især er vi ikke i stand til at imødekomme en anmodning, hvor vi ikke er i stand til at bekræfte din identitet. Hvor dette er tilfældet, vil vi afveje anmodningens rettigheder mod den potentielle skade, der kan lide, hvis oplysninger udleveres til den forkerte person, hvilket ville udgøre et brud på persondatasikkerheden. Vi anbefaler, at du i første omgang sender din  anmodning til den operatør, som du har en konto hos,  da Kambi som minimum skal bruge dit unikke operatør-id for at matche det med vores Kambi-ID som det første trin i bekræftelsen af din identitet. På grund af de begrænsede oplysninger, vi har om dig, er vi ikke i stand til at identificere dig eller bekræfte dig ved navn uden dit unikke operatør-id. Vi foreslår, at du gennemgår fortrolighedspolitikken  for den operatør,  som du har en konto hos, for at forstå, hvordan du foretager en anmodning til den relevante operatør i første omgang.

Derudover er vi ikke forpligtet til at give dig en kopi af dine personoplysninger, der behandles (under din ret til adgang), hvis det vil påvirke andres rettigheder og friheder, herunder vores egne, negativt.  Vi vil derfor ikke give dig en kopi af dine personoplysninger, hvor dette sandsynligvis vil: (a) resultere i videregivelse af forretningshemmeligheder eller intellektuel ejendomsret; (b) få os til at overtræde gældende love og regler; eller (c) resultere i videregivelse af oplysninger om en anden registreret, som vi ikke har ret til at videregive til dig.  Vi beskytter især nøje vores risikostyringsstrategier og -procedurer som forretningshemmeligheder, og vi vil derfor ikke udlevere en kopi af dine personoplysninger i det omfang, det ville eller sandsynligvis ville afsløre vores risikostyringsstrategier eller -procedurer. Dette kan omfatte visse procedurer med hensyn til din risikoprofil.

Overførsler uden for EØS:

Ja, som udbyder af en global sportsvæddemålsplatform overføres dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Vi er nødt til at gøre dette for at kunne levere vores tjenester til operatører og dig, uanset tidspunktet på dagen, hvor et væddemål placeres. Dine personoplysninger vil især blive overført til:

 • Filippinerne
 • Danmark;
 • De Forenede Stater
 • Det Forenede Kongerige.

Derfor vil vi sikre, at passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte denne overførsel, såsom kontraktlige forpligtelser, der pålægges modtagerne af dine personoplysninger. Disse forpligtelser kræver, at modtageren beskytter dine personoplysninger til den standard, der kræves i EØS. I nogle tilfælde, hvor du handler med en af vores operatører, der er baseret uden for EØS, kan vi overføre dine data til den pågældende operatør efter behov for at udføre vores kontraktlige forpligtelser over for den pågældende operatør og til din fordel. Du bør konsultere fortrolighedserklæringerne eller oplysningerne fra din operatør for at gennemgå, hvilke sikkerhedsforanstaltninger de tilbyder til beskyttelse af dine personoplysninger.

Cookies og lignende sporingsteknologi

Vi kan bruge cookies og lignende sporingsteknologi (samlet kaldet “cookies”) på vores sportsvæddemålsplatform.  Kontakt din operatør, som du har en konto hos,  for at få yderligere oplysninger om cookies.

For information om de cookies, vi  bruger på vores hjemmeside, henvises til Privacy Preference Center på www. kambi.com

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om noget aspekt af denne Kambi Player PN eller ønsker at få nogen del af den afklaret, eller i tilfælde af at du har en klage over den måde, hvorpå dine oplysninger bruges eller gemmes af Kambi, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på – dataprotection@kambi.com.  På grund af de begrænsede oplysninger, vi har om dig, er vi ikke i stand til at identificere dig eller bekræfte dig ved navn uden dit unikke operatør-id. Vi foreslår, at du først gennemgår fortrolighedspolitikken hos den operatør, du har en konto hos, hvis du har specifikke spørgsmål om din konto.

Følgende Kambi-enheder er dataansvarlige i forbindelse med denne Kambi Player PN:

 • Kambi Group plc (registreret selskab på Malta)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (registreret selskab i Alderney)
 • Kambi Malta Limited (registreret selskab i Malta)
 • Kambi Spain plc (registreret selskab i Malta)
 • Sports Information Services Limited (registreret selskab i Malta)
 • Kambi Philippines Inc (registreret selskab i Filippinerne)
 • Sports Analytics Services SRL (registreret selskab i Rumænien)
 • Kambi Australia Pty Ltd (registreret selskab i Australien)
 • Kambi Sweden AB (registreret selskab i Sverige)
 • Kambi Services Limited (registreret selskab i Storbritannien)
 • Kambi USA Inc. (registreret selskab i USA)
 • Kambi Sports España, SL (registreret selskab i Spanien)
 • Global Technology & Sports Ltd (registreret selskab på Malta)
 • Kambi SIS USA Inc (registreret selskab i USA)

Kambi fungerer også som fælles controller med hver operatør, hvis/når de bruger Kambi-bonussystemet,  som gør det muligt  for operatørerne at administrere bonus programs, reward templates og g roup-baserede r-belønninger.  Vi har aftaler på plads med vores operatører om at samarbejde med hensyn til anmodninger i forbindelse med registreredes rettigheder under omstændigheder, hvor vi fungerer sammen som fælles dataansvarlig.

I forbindelse med Kambis aktiviteter inden for EU har du ret til at klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed.

 

Opdateringer til denne Kambi Player PN

Vi kan opdatere denne Kambi Player PN fra tid til anden som reaktion på ændringer i juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger.  Du kan se, hvornår denne Kambi Player PN sidst blev opdateret ved at kontrollere datoen for “sidst opdateret”, der vises nederst i denne Kambi Player PN.

Seneste opdatering: 4 . april 2023