Informacja o poufności danych użytkownika w Kambi

Polityka prywatności Kambi Player

Niniejsza Polityka prywatnościGracza  Kambi (“Gracz Kambi PN”) ma zastosowanie wyłącznie do graczy. Przez graczy rozumiemy zarejestrowanych użytkowników, którzy mają konto lub profil u operatora gier hazardowych, który korzysta z platformy zakładów sportowych Kambi (każdy z nich zwany jest dalej “Operatorem“).

Kambi Group plc jest spółką zarejestrowaną na Malcie i notowaną na First North w NASDAQ w Sztokholmie, z siedzibą pod adresem Avenue 77, A4, Triq in-Negozju, Zone 3, Central Business District, Birkirkara, CBD 3010 XBX1120 (“Kambi HQ”). Centrala Kambi, współpracując z innymi podmiotami Kambi (w tym podmiotami wymienionymi w sekcji “Skontaktuj się z nami” poniżej – razem “Kambi“, “my“, “nas” i/lub “nasz“), zapewnia rozwiązanie platformy zakładów sportowych dla Operatorów. Rozwiązanie polega na przeglądaniu i zarządzaniu zakładami zawieranymi przez Kambi za pośrednictwem strony internetowej Operatora (korzystającej z platformy Kambi) w celu zarządzania ryzykiem związanym z tymi zakładami. Ten Kambi Player PN wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, gdy jesteś graczem, a Twój zakład został przeniesiony za pośrednictwem naszej platformy. Przeczytaj uważnie ten Kambi Player PN, aby zrozumieć, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe. Niniejsza informacja o ochronie prywatności Kambi Player PN jest uzupełnieniem wszelkich innych informacji o ochronie prywatności opublikowanych przez każdego Operatora.

Dla celów tego Kambi Player PN, Kambi jest “Administratorem” Twoich Danych Osobowych.  Wynika to z faktu, że kiedy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, ustalimy, dlaczego i w jaki sposób przetwarzane są Twoje Dane Osobowe.

Jeśli nie jesteś graczem i jesteś gościem naszej strony internetowej lub otrzymujesz od nas usługi marketingowe lub inne, zapoznaj się z  Informacją o ochronie prywatności na stronie internetowej Kambi, która zawiera informacje o tym, w jaki sposób Kambi będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w takich okolicznościach.

 

Rodzaje danych, które gromadzimy/przetwarzamy:

Będziemy zbierać pewne informacje o Tobie, gdy jesteś graczem. Informacje te pochodzą od Operatora, u którego posiadasz konto. Otrzymujemy te informacje od nich, gdy rejestrują się w celu korzystania z naszych usług i przekazują nam Twoje dane. Alternatywnie, będziemy zbierać te informacje bezpośrednio od Ciebie w celu uzyskania informacji o urządzeniu, którego używasz do zawarcia zakładu, które są następnie łączone z innymi informacjami, które posiadamy o Tobie, a także informacjami o rzeczywistych zakładach, które robisz. Ponadto mogą istnieć pewne informacje, które generujemy o Tobie w celu świadczenia naszych usług.

Przez Dane osobowe rozumiemy informacje, które same w sobie lub w połączeniu z innymi informacjami, które posiadamy lub które są dla nas dostępne, mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika.

Rodzaj informacji, które otrzymujemy, gromadzimy lub w inny sposób przetwarzamy o Tobie, jest następujący:

 • Informacje techniczne z komputera/laptopa/tabletu/smartfona, w tym:
  • Twój adres IP;
  • niepowtarzalny identyfikator wyrobu;
  • system operacyjny urządzenia;
  • Język;
  • strefa czasowa;
  • typ przeglądarki;
  • szerokie położenie geograficzne;
  • w jaki sposób Twoje urządzenie wchodziło w interakcję z naszą platformą;
 • liczba zakładów, które stawiasz;
 • czas zakładu;
 • charakter zdarzenia, na które zawierane są zakłady;
 • nazwa użytkownika Operatora (jeśli Operator nam ją przekazał);
 • numer identyfikacyjny Operatora;
 • numer identyfikacyjny wydany przez Kambi;
 • inne dane gracza, które mogą obejmować wiek, płeć, miasto, pierwszą część kodu pocztowego, walutę płatności, kraj zamieszkania, saldo konta i historię zakładów;
 • rekomendacje dotyczące limitu kredytowego; i profil ryzyka.

Jak zauważysz, Kambi nie przechowuje oczywiście Twojego imienia i nazwiska ani danych kontaktowych. Dane osobowe, które przetwarzamy, są ograniczone do urządzenia, którego używasz do obstawiania zakładów, unikalnych identyfikatorów Operatora i Kambi oraz informacji związanych z Twoim zachowaniem w grze. Oznacza to, że jedynym sposobem, w jaki możemy zidentyfikować Cię po imieniu, będzie połączenie danych osobowych, które posiadamy, z danymi osobowymi posiadanymi przez Operatora. Jak wspomniano, jeśli użyłeś swojego prawdziwego imienia i nazwiska jako nazwy użytkownika lub jeśli Operator udostępni nam dodatkowe dane dotyczące tożsamości, informacje, które posiadamy o Tobie, mogą być bezpośrednio identyfikowalne.

Kambi nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych szczególnej kategorii (tj. informacji o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych oraz danych dotyczących zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej).

 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

Kambi wykorzysta Twoje dane w następujący sposób:

 • zapewnienie dostępu do naszej platformy i usług;
 • śledzenie Twojej aktywności związanej z zakładami;
 • profilowanie w tym:
  • analizowanie wzorców zakładów;
  • tworzenie profili ryzyka na Twój temat poprzez dopasowanie Twoich informacji do Twojego zachowania;
  • dostosowanie limitów zakładów w zależności od profilu ryzyka; i
  • w ekstremalnych okolicznościach, uniemożliwiając dalsze działania bukmacherskie;
 • raportowanie Twojej aktywności do Operatora;
 • sprawdzenie poprawności Twoich danych (a w niektórych przypadkach dopasowanie ich do informacji zebranych przez Operatora);
 • wypełnianie naszych zobowiązań wobec Operatorów;
 • ulepszanie naszych usług i usług, które nasi Operatorzy oferują graczom;
 • wykrywanie oszustw i zarządzanie innymi ryzykami związanymi z zakładami; i
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym przepisów regulujących hazard i gry, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.

 

Należy pamiętać, że nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące graczy lub w podobny sposób znacząco na nich wpływa.  Podejmujemy się jednak profilowania. Aby chronić prawa i interesy graczy, umożliwiamy graczom kwestionowanie decyzji, które podejmujemy w sprawie profilowania ryzyka lub sprzeciwianie się stosowaniu przez nas profilowania.

Kiedy stosujemy profil ryzyka do gracza, jest on potwierdzany lub zmieniany przez naszych analityków.  Nadal monitorujemy profil ryzyka gracza  i korzystamy z automatycznego przetwarzania, aby zalecić, czy profil ryzyka gracza powinien ulec zmianie.  Wszelkie proponowane zmiany są potwierdzane lub zmieniane przez naszych analityków.

Używamy technologii, aby ocenić, czy zakład wykracza poza określony wzorzec. Jest to część naszego zarządzania ryzykiem.  Jeśli zakład wykracza poza określony wzorzec, nasi analitycy  dokonają jego przeglądu i zdecydują,  jak sobie z nim poradzić. Nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Wszystkie decyzje są podejmowane przez osobę.

Ogólnie rzecz biorąc, będziemy wykorzystywać dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, wyłącznie do celów opisanych w niniejszym PN Kambi Player lub do celów, które my lub którykolwiek z naszych Operatorów wyjaśnimy Ci w momencie zbierania Twoich danych osobowych.  Możemy jednak również wykorzystywać Twoje dane osobowe do innych celów, które nie są niezgodne z celami, które Ci ujawniliśmy (takich jak cele archiwizacji w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne), jeśli i gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

 

Nasza podstawa prawna przetwarzania:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych. Podstawa prawna, którą przedstawiliśmy w tym Kambi Player PN obejmuje (w stosownych przypadkach):

 • Przetwarzanie, które jest niezbędne dla naszych własnych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich (w tym innych spółek grupy Kambi i naszych klientów Operatora). Te interesy to:
  • zarządzanie i audyt naszej działalności biznesowej w celu zapewnienia, że są one zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i dobrymi praktykami biznesowymi;
  • dokonywanie ocen Twojego zachowania bukmacherskiego, co jest podstawową częścią usług, które świadczymy na rzecz Operatorów;
  • udostępnianie Twoich danych osobowych naszym usługodawcom, takim jak:
 • systemy informatyczne, dostawcy sieci, dostawcy przechowywania i tworzenia kopii zapasowych danych; i
 • podmioty świadczące profesjonalne usługi (takie jak prawnicy; księgowi, audytorzy, konsultanci);
  • do analiz i badań związanych z doskonaleniem naszego podejścia do zarządzania ryzykiem i analizy zakładów, a także rozwoju produktu;
  • wypełnianie naszych umów z naszymi Operatorami;
  • promowanie naszych produktów i usług;
  • zgodność z obowiązkami regulacyjnymi i wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk; i
  • anonimizacja danych w celu dalszej oceny i ulepszania naszych usług i produktów.
 • Przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego – w tym:
  • do przetwarzania wszelkich wniosków dotyczących praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z przepisami o ochronie danych;
  • w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi (takimi jak przepisy dotyczące gier hazardowych);  i
  • w przypadku działań związanych z zapobieganiem, wykrywaniem i ściganiem przestępstw, w tym nadużyć finansowych.

 

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

Jak wspomniano wcześniej w niniejszym dokumencie Kambi Player PN, Kambi ujawni lub udostępni Twoje Dane Osobowe Operatorowi, u którego masz konto w ramach świadczonych im usług. Udostępniamy raporty i wyniki ocen ryzyka, które przeprowadziliśmy na Tobie z naszymi operatorami. Będziemy z nimi współpracować, gdy będziemy musieli ograniczyć Twoje zakłady lub podjąć decyzję dotyczącą Twojego konta. Możemy również ujawnić Twoje dane Operatorowi w związku z wnioskiem dotyczącym praw osoby, której dane dotyczą (więcej informacji poniżej).

Kambi ujawni również Twoje Dane Osobowe organom ścigania, organom regulacyjnym i innym organom właściwym nad nami (lub członkami grupy Kambi), jeśli mamy do tego prawny obowiązek, leży to w naszym uzasadnionym interesie lub leży to w istotnym interesie publicznym. Obejmuje to wymianę informacji z departamentami rządowymi lub organami ds. Hazardu.

 

Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli jest to zgodne z prawem, aby:

 • spółki grupy, w tym podmioty, o których mowa w sekcji “Kontakt z nami” poniżej;
 • stronom trzecim w przypadku transakcji korporacyjnej lub innej obejmującej sprzedaż lub przeniesienie całości lub części Kambi lub w inny sposób wymagany do restrukturyzacji Kambi;
 • zewnętrznym dostawcom usług, takim jak dostawcy systemów informatycznych, sieci oraz kopii zapasowych i pamięci masowej;
 • profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, księgowi, audytorzy i/lub konsultanci; i
 • organy zarządzające sportem.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat powyższych odbiorców Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

 

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe:

Kambi będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w szczególności świadczenia naszych usług na rzecz Operatora.

W związku z tym Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania naszej umowy z Operatorem. Po tym czasie będziemy przechowywać informacje tylko tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia naszych własnych zobowiązań prawnych lub w inny sposób konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. W przypadku, gdy Operator poinformuje nas o zamknięciu konta lub po rozwiązaniu naszej umowy z Operatorem, zanonimizujemy Twoje Dane Osobowe lub zapewnimy, że zostaną one usunięte zgodnie z naszymi praktykami i procedurami przechowywania dokumentacji. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat okresu przechowywania, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jak wspomniano powyżej, Kambi zazwyczaj używa pseudonimizowanego identyfikatora, a nie prawdziwego imienia i nazwiska lub danych kontaktowych, aby Cię zidentyfikować. Jeśli przestaniesz być graczem dla Operatora lub jeśli Operator przestanie korzystać z naszych usług, możemy anonimizować dane osobowe, które przechowujemy, tak aby nie można było Cię już zidentyfikować.

 

Dbanie o bezpieczeństwo danych:

Kambi zobowiązuje się i utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa w celu ochrony danych, w tym danych osobowych. Kambi podjęła i będzie nadal podejmować uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych danych i danych osobowych oraz braku nieautoryzowanego dostępu za pomocą technologii i systemów wewnętrznych, które będą aktualizowane w miarę udostępniania nowych technologii i są odpowiednie dla naszych systemów.

Obejmuje to również zapewnienie, że wszyscy usługodawcy, z których usług korzystamy i którzy pomagają nam w świadczeniu naszych usług, są również zobowiązani do wdrożenia i utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Standardy te są zawarte w naszych umowach z naszymi dostawcami usług.

Jakie masz prawa?

Twoje prawa są następujące:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych;
 • prawo do poprawienia swoich Danych Osobowych, jeśli są niedokładne i do uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); i
 • prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób je przetwarzamy (“prawo dostępu”).

Należy pamiętać, że niektóre z powyższych praw są kwalifikowane, więc nie będą miały zastosowania we wszystkich okolicznościach.

W szczególności nie jesteśmy w stanie spełnić żądania, w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości. W takim przypadku zrównoważymy prawa wynikające z wniosku z potencjalną szkodą, która może zostać poniesiona, jeśli informacje zostaną przekazane niewłaściwej osobie, co stanowiłoby naruszenie danych osobowych. Zalecamy, aby w pierwszej kolejności złożyć wniosek do Operatora,  u którego masz konto, ponieważ Kambi będzie potrzebować co najmniej Twojego unikalnego Identyfikatora Operatora, aby dopasować go do naszego Identyfikatora Kambi jako pierwszego kroku do weryfikacji Twojej tożsamości. Ze względu na ograniczone informacje, które posiadamy na Twój temat, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię ani zweryfikować po imieniu i nazwisku bez Twojego unikalnego identyfikatora operatora. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności  Operatora, u którego masz konto, aby zrozumieć, w jaki sposób złożyć wniosek do odpowiedniego Operatora w pierwszej kolejności.

Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci kopii Twoich Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu (w ramach Twojego prawa dostępu), jeśli wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób, w tym nasze własne.  W związku z tym nie przekażemy Ci kopii Twoich Danych Osobowych, jeśli mogłoby to: (a) spowodować ujawnienie tajemnic handlowych lub własności intelektualnej; (b) spowodować, że naruszymy obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze; lub (c) skutkować ujawnieniem informacji o innej osobie, której dane dotyczą, których nie mamy prawa ujawnić Tobie.  W szczególności ściśle chronimy nasze strategie i procedury zarządzania ryzykiem jako tajemnice handlowe i dlatego nie dostarczymy kopii Twoich Danych Osobowych w zakresie, w jakim ujawniłoby to lub mogłoby ujawnić nasze strategie lub procedury zarządzania ryzykiem. Może to obejmować pewne procedury dotyczące profilowania ryzyka.

 

Transfery poza EOG:

Tak, jako dostawca globalnej platformy zakładów sportowych, Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Musimy to zrobić, aby świadczyć nasze usługi Operatorom i Tobie, niezależnie od pory dnia, w której zakład jest zawierany. W szczególności Pani/Pana Dane Osobowe będą przekazywane do:

 • Filipiny;
 • Australia;
 • Stany Zjednoczone;
 • Zjednoczone Królestwo.

W związku z tym zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony tego przekazywania, takie jak zobowiązania umowne nałożone na odbiorców danych osobowych. Obowiązki te wymagają od odbiorcy ochrony danych osobowych zgodnie ze standardem wymaganym w EOG. W niektórych przypadkach, gdy masz do czynienia z jednym z naszych Operatorów z siedzibą poza EOG, możemy przekazać Twoje dane temu Operatorowi, jeśli jest to konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec tego Operatora i na Twoją korzyść. Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami o ochronie prywatności lub informacjami dostarczonymi przez Operatora, aby sprawdzić, jakie zabezpieczenia oferują w celu ochrony jego Danych osobowych.

Pliki cookie i podobne technologie śledzenia

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (łącznie “Pliki cookie“) na naszej platformie zakładów sportowych.  Skontaktuj się z operatorem, u którego posiadasz konto, aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie.

Aby uzyskać informacje na temat plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, zapoznaj się z Centrum preferencji prywatności pod adresem www. kambi.com

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące jakiegokolwiek aspektu tego Kambi Player PN lub chcesz wyjaśnić jakąkolwiek jego część, lub w przypadku, gdy masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki Twoje dane są wykorzystywane lub przechowywane przez Kambi, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem – dataprotection@kambi.com.  Ze względu na ograniczone informacje, które posiadamy na Twój temat, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię ani zweryfikować po imieniu i nazwisku bez Twojego unikalnego identyfikatora operatora. Sugerujemy, aby najpierw zapoznać się z polityką prywatności prowadzoną u Operatora, u którego masz konto, jeśli masz jakiekolwiek konkretne pytania dotyczące Twojego konta.

Następujące podmioty Kambi są administratorami dla celów tego Kambi Player PN:

 • Kambi Group plc (spółka zarejestrowana na Malcie)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (zarejestrowana w Alderney)
 • Kambi Malta Limited (spółka zarejestrowana na Malcie)
 • Kambi Spain plc (zarejestrowana na Malcie)
 • Sports Information Services Limited (spółka zarejestrowana na Malcie)
 • Kambi Philippines Inc (spółka założona na Filipinach)
 • Sports Analytics Services SRL (zarejestrowana w Rumunii)
 • Kambi Australia Pty Ltd (zarejestrowana w Australii)
 • Kambi Sweden AB (spółka zarejestrowana w Szwecji)
 • Kambi Services Limited (spółka założona w Wielkiej Brytanii)
 • Kambi USA Inc. (spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych)
 • Kambi Sports España, SL (założona w Hiszpanii)
 • Global Technology & Sports Ltd (spółka zarejestrowana na Malcie)
 • Kambi SIS USA Inc (spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych)

Kambi działa również jako współadministrator z każdym Operatorem, jeśli / kiedy korzysta on   z   Systemu Bonusowego  Kambi,  który pozwala Operatorom zarządzać  b onus programami, płytami i g roup.  Zawarliśmy ustalenia z naszymi operatorami w celu współpracy w odniesieniu do wniosków związanych z prawami osób, których dane dotyczą, w okolicznościach, w których działamy wspólnie jako współadministrator.

W związku z działalnością Kambi na terenie Unii Europejskiej masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu regulacyjnego ds. ochrony danych.

 

Aktualizacje tego Kambi Player PN

Od czasu do czasu możemy aktualizować ten PN Kambi Player w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe.  Możesz zobaczyć, kiedy ten Kambi Player PN został ostatnio zaktualizowany, sprawdzając datę “ostatniej aktualizacji” wyświetlaną na dole tego Kambi Player PN.

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2023