Kambi Σημείωση Ιδιωτικότητας Παίκτη

Δήλωση απορρήτου του παίκτη Kambi

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου του  Kambi Player (“το Kambi Player PN”) ισχύει μόνο για παίκτες. Με τον όρο παίκτες εννοούμε εγγεγραμμένους χρήστες που έχουν λογαριασμό ή προφίλ σε φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα αθλητικών στοιχημάτων Kambi (ο καθένας, ένας “Διαχειριστής“).

Η Kambi Group plc είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη Μάλτα και εισηγμένη στο First North στο NASDAQ της Στοκχόλμης, με έδρα στη διεύθυνση Avenue 77, A4, Triq in-Negozju, Zone 3, Central Business District, Birkirkara, CBD 3010 XBX1120 (“Kambi HQ“). Το Kambi HQ, σε συνεργασία με τις άλλες οντότητες Kambi (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οντοτήτων που αναφέρονται στην ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας” παρακάτω – μαζί “Kambi“, “εμείς“, “εμάς” ή/και “μας“), παρέχει μια λύση πλατφόρμας αθλητικών στοιχημάτων για τους Χειριστές. Η λύση περιλαμβάνει τον έλεγχο και τη διαχείριση των στοιχημάτων που τοποθετούνται μέσω της ιστοσελίδας του Διαχειριστή (η οποία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Kambi) έτσι ώστε να διαχειρίζεται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα στοιχήματα. Αυτό το Kambi Player PN εξηγεί πώς χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπου είστε παίκτης και το στοίχημά σας έχει μετακινηθεί μέσω της πλατφόρμας μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Kambi Player PN για να κατανοήσετε πώς θα χειριστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αυτό το Kambi Player PN είναι συμπληρωματικό σε οποιαδήποτε άλλη δήλωση απορρήτου που δημοσιεύεται από κάθε Διαχειριστή.

Για τους σκοπούς του παρόντος Kambi Player PN, η Kambi είναι ο «Υπεύθυνος επεξεργασίας» των Προσωπικών σας Δεδομένων.  Αυτό συμβαίνει επειδή όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα λάβουμε αποφάσεις σχετικά με το γιατί και πώς υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Εάν δεν είστε παίκτης και είστε επισκέπτης στον ιστότοπό μας ή λαμβάνετε υπηρεσίες μάρκετινγκ ή άλλες υπηρεσίες από εμάς, ανατρέξτε στη  Δήλωση Απορρήτου του Ιστότοπου Kambi,  η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Kambi θα χειριστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

Τύποι δεδομένων που συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε:

Θα συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν είστε παίκτης. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από τον χειριστή στον οποίο διατηρείτε λογαριασμό. Λαμβάνουμε αυτές τις πληροφορίες από αυτούς όταν εγγράφονται για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας και να μεταβιβάσουν τις πληροφορίες σας σε εμάς. Εναλλακτικά, θα συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες απευθείας από εσάς μέσω της απόκτησης πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να στοιχηματίσετε, οι οποίες στη συνέχεια συνδέονται με τις άλλες πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά στοιχήματα που κάνετε. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δημιουργούμε σχετικά με εσάς προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Με τον όρο Προσωπικά Δεδομένα, εννοούμε πληροφορίες οι οποίες, είτε από μόνες τους είτε όταν συνδυάζονται με άλλες πληροφορίες που διατηρούμε ή που είναι διαθέσιμες σε εμάς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.

Ο τύπος των πληροφοριών που λαμβάνουμε, συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε με άλλο τρόπο σχετικά με εσάς έχει ως εξής:

 • τεχνικές πληροφορίες από τον υπολογιστή/φορητό υπολογιστή/tablet/smartphone σας, όπως:
  • τη διεύθυνση IP σας,
  • ένα μοναδικό αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος·
  • το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας,
  • Γλώσσα;
  • ζώνη ώρας.
  • τύπος προγράμματος περιήγησης.
  • ευρεία γεωγραφική θέση·
  • πώς έχει αλληλεπιδράσει η συσκευή σας με την πλατφόρμα μας,
 • τον αριθμό των στοιχημάτων που τοποθετείτε,
 • ώρα στοιχήματος.
 • φύση του γεγονότος στο οποίο τοποθετούνται στοιχήματα,
 • το όνομα χρήστη του χειριστή σας (εάν ο χειριστής μας το έχει παράσχει),
 • τον αναγνωριστικό αριθμό χειριστή σας,
 • τον αριθμό ταυτοποίησής σας που έχει εκδοθεί από το Καμπί·
 • άλλα στοιχεία παίκτη, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ηλικία, φύλο, πόλη, πρώτο μέρος του ταχυδρομικού κώδικα, νόμισμα πληρωμών, χώρα διαμονής, υπόλοιπο λογαριασμού και ιστορικό στοιχημάτων,
 • συστάσεις σχετικά με το πιστωτικό σας όριο. και
 • προφίλ κινδύνου.

Όπως θα σημειώσετε, ο Kambi δεν κρατάει, φυσικά, το όνομά σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε περιορίζονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να τοποθετήσετε στοιχήματα, στον χειριστή σας και στα μοναδικά αναγνωριστικά Kambi και πληροφορίες σχετικές με την αγωνιστική σας συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε με το όνομά σας, θα είναι όταν οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συνδυάζονται με προσωπικές πληροφορίες που έχει ένας Διαχειριστής. Όπως σημειώνεται, εάν έχετε χρησιμοποιήσει το πραγματικό σας όνομα ως όνομα χρήστη ή εάν ο Διαχειριστής μοιράζεται πρόσθετα δεδομένα ταυτότητας μαζί μας, τότε οι πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς ενδέχεται να είναι άμεσα αναγνωρίσιμες.

Η Kambi δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (δηλ. πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα και δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σας).

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

Η Kambi θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • παροχή πρόσβασης στην πλατφόρμα και τις υπηρεσίες μας,
 • παρακολούθηση της στοιχηματικής σας δραστηριότητας,
 • κατάρτιση προφίλ, συμπεριλαμβανομένων:
  • ανάλυση των στοιχηματικών σας μοτίβων,
  • δημιουργία προφίλ κινδύνου σχετικά με εσάς, αντιστοιχίζοντας τις πληροφορίες σας με τη συμπεριφορά σας,
  • προσαρμογή των ορίων στοιχηματισμού σας ανάλογα με το προφίλ κινδύνου σας, και
  • σε ακραίες περιπτώσεις, αποτρέποντας περαιτέρω ενέργειες στοιχηματισμού,
 • αναφορά της δραστηριότητάς σας στον Διαχειριστή,
 • επικύρωση των πληροφοριών σας (και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιστοίχιση με πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από έναν Διαχειριστή),
 • εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς τους Χειριστές,
 • ενίσχυση των υπηρεσιών μας και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Χειριστές μας στους παίκτες,
 • εντοπισμός απάτης και διαχείριση άλλων κινδύνων που σχετίζονται με στοιχήματα, και
 • συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων που ρυθμίζουν τα τυχερά παιχνίδια και τα τυχερά παιχνίδια, την απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Λάβετε υπόψη ότι δεν αναλαμβάνουμε τη λήψη αποφάσεων αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που παράγει έννομα αποτελέσματα σχετικά με τους παίκτες ή τους επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.  Ωστόσο, αναλαμβάνουμε τη δημιουργία προφίλ. Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των παικτών, επιτρέπουμε στους παίκτες να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σχετικά με τη δημιουργία προφίλ κινδύνου ή να αντιταχθούν στη χρήση της κατάρτισης προφίλ.

Όταν εφαρμόζουμε ένα προφίλ κινδύνου σε έναν παίκτη, επιβεβαιώνεται ή τροποποιείται από τους αναλυτές μας.  Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το προφίλ κινδύνου ενός παίκτη  και χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη επεξεργασία για να προτείνουμε εάν το προφίλ κινδύνου ενός παίκτη πρέπει να αλλάξει.  Οποιεσδήποτε προτεινόμενες αλλαγές επιβεβαιώνονται ή τροποποιούνται από τους αναλυτές μας.

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία για να αξιολογήσουμε εάν ένα στοίχημα δεν εμπίπτει σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Αυτό αποτελεί μέρος της διαχείρισης κινδύνου.  Εάν το στοίχημα δεν εμπίπτει σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, οι αναλυτές μας θα το εξετάσουν και θα αποφασίσουν πώς να το χειριστούν. Δεν λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα άτομο.

Γενικά, θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν Kambi Player PN ή για σκοπούς που εμείς ή οποιοσδήποτε από τους χειριστές μας σας εξηγούμε τη στιγμή που συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.  Ωστόσο, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς που δεν είναι ασυμβίβαστοι με τους σκοπούς που σας έχουμε αποκαλύψει (όπως σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς) εάν και όπου αυτό επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Η νομική βάση της επεξεργασίας μας:

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, πρέπει να έχουμε νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Η νομική βάση που έχουμε περιγράψει σε αυτό το Kambi Player PN περιλαμβάνει (ανάλογα με την περίπτωση):

 • Επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τα δικά μας νόμιμα συμφέροντα ή εκείνα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των άλλων εταιρειών του ομίλου Kambi και των πελατών του Χειριστή μας). Τα συμφέροντα αυτά είναι:
  • τη διαχείριση και τον έλεγχο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές,
  • την αξιολόγηση της στοιχηματικής σας συμπεριφοράς, η οποία αποτελεί θεμελιώδες μέρος της υπηρεσίας που παρέχουμε στους Χειριστές,
  • κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών μας, όπως:
 • συστήματα ΤΠ, πάροχοι δικτύων, πάροχοι δεδομένων αποθήκευσης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας· και
 • πάροχοι επαγγελματικών υπηρεσιών (όπως δικηγόροι, λογιστές, ελεγκτές, σύμβουλοι)·
  • για ανάλυση και έρευνα σε σχέση με τη βελτίωση της προσέγγισής μας στη διαχείριση κινδύνου και την ανάλυση στοιχημάτων, καθώς και στην ανάπτυξη προϊόντων,
  • εκπλήρωση των συμβάσεών μας με τους Χειριστές μας,
  • προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας,
  • συμμόρφωση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής· και
  • ανωνυμοποίηση των δεδομένων για να συνεχίσουμε να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.
 • Επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση – συμπεριλαμβανομένων:
  • να επεξεργαστούμε τυχόν αιτήματα δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων,
  • για συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις (όπως κανονισμοί τυχερών παιχνιδιών),  και
  • για δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης.

 

Σε ποιους μπορούμε να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε:

Όπως περιγράφεται νωρίτερα σε αυτό το Kambi Player PN, το Kambi θα αποκαλύψει ή θα μοιραστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τον Χειριστή στον οποίο έχετε λογαριασμό ως μέρος της υπηρεσίας που του παρέχουμε. Μοιραζόμαστε τις αναφορές και τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου που έχουμε πραγματοποιήσει για εσάς με τους χειριστές μας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί τους όπου χρειάζεται να περιορίσουμε το στοίχημά σας ή να λάβουμε μια απόφαση σχετικά με τον λογαριασμό σας. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε έναν Διαχειριστή σε σχέση με αίτημα δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (ανατρέξτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες).

Η Kambi θα αποκαλύψει επίσης τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές και άλλες αρχές με δικαιοδοσία πάνω μας (ή μέλη του ομίλου Kambi) εάν έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε ή είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας ή είναι προς το ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον να το πράξουμε. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με κυβερνητικά τμήματα ή αρχές τυχερών παιχνιδιών.

Θα μοιραστούμε επίσης τα Προσωπικά σας Δεδομένα, όπου είναι νόμιμο να το πράξουμε, με:

 • εταιρείες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» παρακάτω,
 • τρίτα μέρη σε περίπτωση εταιρικής ή άλλης συναλλαγής που περιλαμβάνει την πώληση ή τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της Καμπής, ή όπως άλλως απαιτείται για οποιαδήποτε αναδιάρθρωση της Καμπί,
 • τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως συστήματα ΤΠ, πάροχοι δικτύων και εφεδρικών αντιγράφων και αποθήκευσης·
 • επαγγελματίες συμβούλους, όπως δικηγόρους, λογιστές, ελεγκτές ή/και συμβούλους· και
 • αθλητικά διοικητικά όργανα.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παραπάνω παραλήπτες των Προσωπικών σας Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

Η Kambi θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, ιδιαίτερα για την παροχή των υπηρεσιών μας σε έναν Διαχειριστή.

Ως εκ τούτου, τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται για τη διάρκεια της σύμβασής μας με έναν Διαχειριστή. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις δικές μας νομικές υποχρεώσεις ή όπως μπορεί να είναι άλλως απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Όταν μας ενημερώνει ένας Χειριστής ότι έχετε κλείσει τον λογαριασμό σας ή μετά τον τερματισμό της συμφωνίας μας με έναν Χειριστή, είτε θα ανωνυμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα είτε θα διασφαλίσουμε ότι θα διαγραφούν σύμφωνα με τις πρακτικές και τις διαδικασίες διατήρησης αρχείων μας. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρονική περίοδο διατήρησης, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

Όπως προαναφέρθηκε, η Kambi χρησιμοποιεί γενικά ένα ψευδωνυμοποιημένο αναγνωριστικό, αντί για το πραγματικό σας όνομα ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για να σας αναγνωρίσει. Εάν πάψετε να είστε παίκτης για έναν χειριστή ή εάν ένας χειριστής παύσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να ανωνυμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε, έτσι ώστε να μην μπορείτε πλέον να ταυτοποιηθείτε.

 

Διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας:

Η Kambi δεσμεύεται και διατηρεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων. Η Kambi έχει λάβει και θα συνεχίσει να λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διατηρεί τα δεδομένα και τα Προσωπικά μας Δεδομένα ασφαλή και απαλλαγμένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τη χρήση τεχνολογίας και εσωτερικών συστημάτων που θα ενημερώνονται καθώς η νέα τεχνολογία καθίσταται διαθέσιμη και είναι κατάλληλη για τα συστήματά μας.

Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη διασφάλιση ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε και οι οποίοι μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας είναι εξίσου υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν και να διατηρούν υψηλά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Αυτά τα πρότυπα ενσωματώνονται στις συμβάσεις μας με τους παρόχους υπηρεσιών μας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Τα δικαιώματά σας είναι τα εξής:

 • το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων,
 • το δικαίωμα να διορθώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εάν είναι ανακριβή και να συμπληρώσετε ελλιπή Προσωπικά Δεδομένα,
 • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων (το «δικαίωμα στη λήθη»), και
 • το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε (το «δικαίωμα πρόσβασης»).

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα από τα παραπάνω δικαιώματα πληρούν τις προϋποθέσεις, επομένως δεν θα ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με ένα αίτημα όπου δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σταθμίσουμε τα δικαιώματα του αιτήματος έναντι της πιθανής βλάβης που θα μπορούσε να προκληθεί όταν οι πληροφορίες διανέμονται σε λάθος άτομο, γεγονός που θα ισοδυναμούσε με παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σας συνιστούμε, σε πρώτη φάση, να υποβάλετε το αίτημά σας στον χειριστή με  τον οποίο έχετε λογαριασμό, καθώς το Kambi θα χρειαστεί, τουλάχιστον, το μοναδικό αναγνωριστικό χειριστή σας για να το ταιριάξει με το αναγνωριστικό Kambi ως πρώτο βήμα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Λόγω των περιορισμένων πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε ή να σας επαληθεύσουμε ονομαστικά χωρίς το μοναδικό αναγνωριστικό χειριστή σας. Σας προτείνουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του  Διαχειριστή στον οποίο έχετε λογαριασμό για να κατανοήσετε πώς να υποβάλετε αίτημα στον σχετικό Διαχειριστή σε πρώτη φάση.

Επιπλέον, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία (στο πλαίσιο του δικαιώματος πρόσβασής σας) εάν θα επηρεάσουν δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας.  Ως εκ τούτου, δεν θα σας παράσχουμε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων όπου κάτι τέτοιο θα ήταν πιθανό: (α) να οδηγήσει στην αποκάλυψη εμπορικών μυστικών ή πνευματικής ιδιοκτησίας. (β) να μας αναγκάσετε να παραβιάσουμε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. ή (γ) να έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με άλλο υποκείμενο δεδομένων που δεν έχουμε το δικαίωμα να σας αποκαλύψουμε.  Συγκεκριμένα, διαφυλάσσουμε αυστηρά τις στρατηγικές και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου ως εμπορικά μυστικά και, ως εκ τούτου, δεν θα παρέχουμε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων στο βαθμό που θα ήταν ή θα ήταν πιθανό να αποκαλύψει τις στρατηγικές ή τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες διαδικασίες σχετικά με το προφίλ κινδύνου σας.

 

Μεταφορές εκτός ΕΟΧ:

Ναι, ως πάροχος μιας παγκόσμιας πλατφόρμας αθλητικών στοιχημάτων, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Πρέπει να το κάνουμε αυτό για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους Χειριστές και σε εσάς, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας κατά την οποία τοποθετείται ένα στοίχημα. Ειδικότερα, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διαβιβαστούν σε:

 • τις Φιλιππίνες·
 • Αυστραλία;
 • τις Ηνωμένες Πολιτείες·
 • το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά συνέπεια, θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία αυτής της μεταφοράς, όπως συμβατικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους παραλήπτες των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτές οι υποχρεώσεις απαιτούν από τον παραλήπτη να προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τα πρότυπα που απαιτούνται στον ΕΟΧ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν συναλλάσσεστε με έναν από τους Χειριστές μας που εδρεύει εκτός του ΕΟΧ, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε αυτόν τον Διαχειριστή, όπως απαιτείται, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς αυτόν τον Διαχειριστή και προς όφελός σας. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις δηλώσεις απορρήτου ή τις πληροφορίες που παρέχονται από τον χειριστή σας για να ελέγξετε ποιες διασφαλίσεις προσφέρουν για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης (συλλογικά, “Cookies“) στην πλατφόρμα αθλητικών στοιχημάτων μας.  Επικοινωνήστε με τον χειριστή σας στον οποίο διατηρείτε λογαριασμό για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies.

Για πληροφορίες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας, ανατρέξτε  στο  Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου στη διεύθυνση www. kambi.com

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε απορίες σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή αυτού του Kambi Player PN ή επιθυμείτε να διευκρινιστεί οποιοδήποτε μέρος του ή σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται τα στοιχεία σας από το Kambi, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στο – dataprotection@kambi.com.  Λόγω των περιορισμένων πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε ή να σας επαληθεύσουμε ονομαστικά χωρίς το μοναδικό αναγνωριστικό χειριστή σας. Σας προτείνουμε να ελέγξετε πρώτα την πολιτική απορρήτου που τηρείται με τον χειριστή στον οποίο έχετε λογαριασμό, εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας.

Οι ακόλουθες οντότητες Kambi είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτού του Kambi Player PN:

 • Kambi Group plc (έχει συσταθεί στη Μάλτα)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (έχει συσταθεί στο Alderney)
 • Kambi Malta Limited (έχει συσταθεί στη Μάλτα)
 • Kambi Spain plc (έχει συσταθεί στη Μάλτα)
 • Sports Information Services Limited (έχει συσταθεί στη Μάλτα)
 • Kambi Philippines Inc (έχει συσταθεί στις Φιλιππίνες)
 • Sports Analytics Services SRL (έχει συσταθεί στη Ρουμανία)
 • Kambi Australia Pty Ltd (έχει συσταθεί στην Αυστραλία)
 • Kambi Sweden AB (έχει συσταθεί στη Σουηδία)
 • Kambi Services Limited (έχει συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Kambi USA Inc. (έχει συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες)
 • Kambi Sports España, SL (έχει συσταθεί στην Ισπανία)
 • Global Technology &; Sports Ltd (έχει συσταθεί στη Μάλτα)
 • Kambi SIS USA Inc (έχει συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες)

Η Kambi ενεργεί επίσης ως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας με κάθε Διαχειριστή εάν / όταν χρησιμοποιεί  το   σύστημα μπόνους Kambi, το  οποίο επιτρέπει  στους Διαχειριστές να διαχειρίζονται τα προγράμματα,  τις πινακίδες και τα  προγράμματα πουβασίζονται στο πρόγραμμα.  Έχουμε θεσπίσει ρυθμίσεις με τους Χειριστές μας για να συνεργαστούμε σε σχέση με αιτήματα σε σχέση με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σε περιπτώσεις όπου ενεργούμε από κοινού ως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας.

Σε σχέση με τις δραστηριότητες της Kambi εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην τοπική ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων.

Ενημερώσεις σε αυτό το Kambi Player PN

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτό το Kambi Player PN από καιρό σε καιρό ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες νομικές, τεχνικές ή επιχειρηματικές εξελίξεις.  Μπορείτε να δείτε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά αυτό το Kambi Player PN ελέγχοντας την ημερομηνία “τελευταίας ενημέρωσης” που εμφανίζεται στο κάτω μέρος αυτού του Kambi Player PN.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2023