Kambi Playerin tietosuojaseloste

Kambin pelaajien tietosuojailmoitus

Tämä Kambin pelaajan tietosuojailmoitus(“Kambin pelaaja PN”) koskee vain pelaajia. Pelaajilla tarkoitamme rekisteröityneitä käyttäjiä, joilla on tili tai profiili uhkapelioperaattorilla, joka käyttää Kambin urheiluvedonlyöntialustaa (kukin “Operaattori“).

Kambi Group plc on Maltalla rekisteröity yritys, joka on listattu First Northissa NASDAQ: ssa, Tukholmassa, ja jonka rekisteröity osoite on Avenue 77, A4, Triq in-Negozju,  Zone 3, Central Business District, Birkirkara, CBD 3010 XBX1120 (“Kambin pääkonttori”). Kambin pääkonttori yhteistyössä muiden Kambin yksiköiden kanssa (mukaan lukien alla olevassa “Ota yhteyttä” -osiossa luetellut yhteisöt – yhdessä “Kambi“, “me“, “meitä” ja/tai “meidän“) tarjoaa urheiluvedonlyöntialustaratkaisun Operaattoreille. Ratkaisussa Kambi tarkistaa ja hallinnoi Operaattorin verkkosivuston (joka käyttää Kambin alustaa) kautta asetettuja vetoja hallitakseen näihin vetoihin liittyviä riskejä. Tämä Kambin pelaaja PN selittää, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, kun olet pelaaja ja panoksesi on siirretty alustamme kautta. Lue tämä Kambin pelaajan PN huolellisesti ymmärtääksesi, miten käsittelemme henkilötietojasi. Tämä Kambin Pelaajan PN täydentää mitä tahansa muuta kunkin Operaattorin julkaisemaa tietosuojailmoitusta.

Tässä Kambin PN-pelaajassa Kambi on henkilötietojesi  “rekisterinpitäjä“. Tämä johtuu siitä, että kun käsittelemme henkilötietojasi, päätämme, miksi ja miten henkilötietojasi käsitellään.

Jos et ole pelaaja ja vierailet verkkosivustollamme tai vastaanotat meiltä markkinointia tai muita palveluita, tutustu Kambin verkkosivuston tietosuojailmoitukseen, jossa on tietoja siitä, miten Kambi käsittelee henkilötietojasi näissä olosuhteissa.

 

Keräämiemme/käsittelemiemme tietojen tyypit:

Keräämme tiettyjä tietoja sinusta, kun olet pelaaja. Nämä tiedot ovat peräisin operaattorilta, jolla sinulla on tili. Saamme nämä tiedot heiltä, kun he rekisteröityvät käyttämään palveluitamme ja välittävät tietosi meille. Vaihtoehtoisesti keräämme nämä tiedot suoraan sinulta hankkimalla tietoja laitteesta, jota käytät vedon tekemiseen, ja jotka sitten linkitetään muihin tietoihin, joita meillä on sinusta, sekä tietoja todellisista vedoistasi. Lisäksi voi olla joitain tietoja, joita luomme sinusta palveluidemme tarjoamiseksi.

Henkilötiedoilla tarkoitamme tietoja, joita joko yksinään tai yhdistettynä muihin hallussamme oleviin tai käytettävissämme oleviin tietoihin voidaan käyttää tunnistamaan sinut.

Vastaanottamamme, keräämämme tai muuten käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat seuraavat:

 • tekniset tiedot tietokoneeltasi / kannettavalta tietokoneeltasi / tabletiltasi / älypuhelimeltasi, mukaan lukien:
  • IP-osoitteesi;
  • yksilöllinen laitetunniste;
  • laitteesi käyttöjärjestelmä;
  • Kieli;
  • aikavyöhyke;
  • selaimen tyyppi;
  • laaja maantieteellinen sijainti;
  • miten laitteesi on ollut vuorovaikutuksessa alustamme kanssa;
 • asettamiesi vetojen määrä;
 • vedon aika;
 • sen tapahtuman luonne, johon vedot asetetaan;
 • Operaattorin käyttäjänimesi (jos Operaattori on antanut sen meille);
 • operaattorin tunnistenumerosi;
 • Kambin myöntämä tunnusnumerosi;
 • muut pelaajatiedot, jotka voivat sisältää iän, sukupuolen, kaupungin, postinumeron ensimmäisen osan, maksujen valuutan, asuinmaan, tilin saldon ja panoshistorian;
 • suositukset luottorajastasi; ja riskiprofili

Kuten huomaat, Kambi ei tietenkään pidä nimeäsi tai yhteystietojasi. Käsittelemämme Henkilötiedot rajoittuvat laitteeseen, jota käytät vetojen asettamiseen, Operaattorisi ja Kambin yksilöllisiin tunnisteisiin sekä pelikäyttäytymiseesi liittyviin tietoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että ainoa tapa, jolla voimme tunnistaa sinut nimen perusteella, on, kun hallussamme olevat henkilökohtaiset tiedot yhdistetään Operaattorin hallussa oleviin henkilötietoihin. Kuten on todettu, jos olet käyttänyt oikeaa nimeäsi käyttäjänimenäsi tai jos Operaattori jakaa kanssamme muita henkilöllisyystietoja, hallussamme olevat sinua koskevat tiedot voivat olla suoraan tunnistettavissa.

Kambi ei kerää tai käsittele erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja (esim. tietoja rodustasi tai etnisestä alkuperästäsi, poliittisista mielipiteistäsi, uskonnollisesta tai filosofisesta vakaumuksestasi, ammattiliiton jäsenyydestäsi, geneettisiä tietojasi, biometrisiä tietoja tai terveyttäsi, seksuaalista käyttäytymistäsi tai seksuaalista suuntautumistasi koskevia tietoja).

 

Kuinka käytämme henkilötietojasi:

Kambi käyttää tietojasi seuraavilla tavoilla:

 • pääsyn tarjoaminen alustallemme ja palveluihimme;
 • vedonlyöntitoimintasi seuranta;
 • profilointi, mukaan lukien:
  • vedonlyöntimallien analysointi;
  • riskiprofiilien luominen sinusta sovittamalla tietosi käyttäytymiseesi
  • vedonlyöntirajojen säätäminen riskiprofiilisi mukaan; ja
  • äärimmäisissä olosuhteissa estämällä uusia vedonlyöntitoimia;
 • raportoimalla toiminnastasi takaisin Operaattorille;
 • tietojesi vahvistaminen (ja joissakin tapauksissa niiden vertaaminen Operaattorin keräämiin tietoihin);
 • velvoitteidemme täyttäminen Operaattoreita kohtaan;
 • palveluidemme ja operaattoreidemme pelaajille tarjoamien palveluiden parantaminen;
 • petosten havaitseminen ja muiden vedonlyöntiin liittyvien riskien hallinta; ja
 • sovellettavien lakien noudattaminen, mukaan lukien lait, jotka säätelevät uhkapelaamista ja pelaamista, petoksia ja rahanpesua.

Huomaa, että emme tee pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaa päätöksentekoa, jolla on pelaajia koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa heihin vastaavalla tavalla merkittävästi.  Teemme kuitenkin profilointia. Pelaajien oikeuksien ja etujen turvaamiseksi annamme pelaajille mahdollisuuden riitauttaa riskiprofilointia koskevat tekemämme päätökset tai vastustaa profiloinnin käyttöämme.

Kun sovellamme riskiprofiilia pelaajaan, analyytikkomme vahvistavat tai muuttavat sitä.  Seuraamme edelleen pelaajan riskiprofiilia ja käytämme automaattista käsittelyä suositellaksemme, jos pelaajan riskiprofiili muuttuu.  Analyytikkomme vahvistavat tai muuttavat kaikki ehdotetut muutokset.

Käytämme teknologiaa arvioidaksemme, jääkö veto tietyn mallin ulkopuolelle. Tämä on osa riskienhallintaamme.  Jos veto jää tietyn mallin ulkopuolelle, analyytikkomme tarkistavat sen ja päättävät,   miten käsitellä sitä. Automaattista päätöksentekoa ei tapahdu. Kaikki päätökset tekee henkilö.

Yleisesti ottaen käytämme sinulta keräämiämme henkilötietoja vain tässä Kambin pelaajarekisterissä kuvattuihin tarkoituksiin tai tarkoituksiin, jotka me tai joku operaattoreistamme selittää sinulle, kun keräämme henkilötietojasi.  Voimme kuitenkin käyttää henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa sinulle paljastamiemme tarkoitusten kanssa (kuten yleisen edun mukaiset arkistointitarkoitukset, tieteelliset tai historialliset tutkimustarkoitukset tai tilastolliset tarkoitukset), jos ja kun sovellettavat tietosuojalait sen sallivat.

 

Käsittelyn oikeusperusta:

Sovellettavien tietosuojalakien mukaan meillä on oltava oikeusperusta henkilötietojesi käsittelyyn. Oikeusperusta, jonka olemme hahmotelleet tässä Kambin pelaajan PN: ssä, sisältää (soveltuvin osin):

 • Käsittely, joka on tarpeen omien tai kolmansien osapuolten (mukaan lukien muut Kambi-konsernin yhtiöt ja Operaattoriasiakkaamme) oikeutettujen etujen kannalta. Nämä intressit ovat:
  • liiketoimintamme johtaminen ja auditointi sen varmistamiseksi, että ne noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja ja hyviä liiketoimintatapoja;
  • vedonlyöntikäyttäytymisesi arvioiminen, mikä on olennainen osa Operaattoreille tarjoamaamme palvelua;
  • henkilötietojesi jakaminen palveluntarjoajillemme, kuten:
 • IT-järjestelmät, verkkopalveluntarjoajat, tietojen tallennus- ja varmuuskopiointipalvelujen tarjoajat; ja
 • ammatilliset palveluntarjoajat (kuten asianajajat, kirjanpitäjät, tilintarkastajat, konsultit);
  • analyyseihin ja tutkimuksiin, jotka liittyvät riskienhallintaa ja vedonlyöntianalyysiä koskevan lähestymistapamme parantamiseen sekä tuotekehitykseen;
  • Operaattoreidemme kanssa tekemiemme sopimusten täyttäminen;
  • tuotteidemme ja palveluidemme mainostaminen;
  • sääntelyvelvoitteiden ja parhaita käytäntöjä koskevien ohjeiden noudattaminen; ja
  • tietojen anonymisointi , jotta voimme jatkaa palveluidemme ja tuotteidemme arviointia ja parantamista.
 • Käsittely, joka on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi – mukaan lukien:
  • käsitellä rekisteröidyn oikeuksia koskevia pyyntöjä tietosuojalakien mukaisesti;
  • lakisääteisten ja sääntelyvaatimusten (kuten uhkapelisäännösten) noudattamiseksi;  ja
  • rikosten, mukaan lukien petokset, ehkäisyyn, havaitsemiseen ja tutkintaan liittyvät toimet.

 

Kenelle voimme luovuttaa henkilötietojasi:

Kuten aiemmin tässä Kambin pelaajatiedotteessa on kuvattu, Kambi luovuttaa tai jakaa Henkilötietojasi Operaattorille, jolla sinulla on tili, osana heille tarjoamaamme palvelua. Jaamme operaattoreidemme kanssa raportteja ja tuloksia riskinarvioinneista, joita olemme tehneet sinusta. Olemme yhteydessä heihin, kun meidän on rajoitettava vedonlyöntiäsi tai tehtävä tiliäsi koskeva päätös. Voimme myös luovuttaa tietojasi Operaattorille rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön yhteydessä (katso lisätietoja alta).

Kambi luovuttaa henkilötietojasi myös lainvalvontaviranomaisille, sääntelyviranomaisille ja muille viranomaisille, joilla on lainkäyttövalta meihin (tai Kambi-konsernin jäseniin), jos meillä on siihen lakisääteinen velvoite tai se on oikeutetun etumme mukaista tai se on merkittävän yleisen edun mukaista. Tähän sisältyy tietojen vaihtaminen ministeriöiden tai rahapeliviranomaisten kanssa.

Jaamme henkilötietojasi myös seuraavien kanssa, jos se on laillista:

 • konserniyhtiöt, mukaan lukien alla olevassa “Ota yhteyttä” -osiossa mainitut yhteisöt;
 • kolmannet osapuolet, jos kyseessä on yritys- tai muu liiketoimi, johon liittyy Kambin tai sen osan myynti tai siirto, tai muutoin Kambin uudelleenjärjestelyn edellyttämällä tavalla;
 • kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, kuten IT-järjestelmät, verkko-, varmuuskopiointi- ja tallennuspalvelujen tarjoajat;
 • ammatilliset neuvonantajat, kuten lakimiehet, kirjanpitäjät, tilintarkastajat ja/tai konsultit; ja
 • urheilun hallintoelimet.

Jos tarvitset lisätietoja edellä mainituista henkilötietojesi vastaanottajista, ota meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia yhteystietoja.

 

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään:

Kambi säilyttää Henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten ne on kerätty, erityisesti palveluidemme tarjoamiseksi Operaattorille.

Näin ollen henkilötietojasi säilytetään operaattorin kanssa tekemämme sopimuksen ajan. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä omien lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi tai jos se voi muuten olla tarpeen oikeutettujen etujemme kannalta. Jos Operaattori ilmoittaa meille, että olet sulkenut tilisi, tai sen jälkeen, kun sopimuksemme operaattorin kanssa on päättynyt, joko anonymisoimme henkilötietosi tai varmistamme, että ne poistetaan tietojen säilytyskäytäntöjemme ja -menettelyjemme mukaisesti. Jos haluat lisätietoja säilytysajasta, ota meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia yhteystietoja.

Kuten edellä todettiin, Kambi käyttää yleensä pseudonymisoitua tunnusta oikean nimesi tai yhteystietojesi sijaan tunnistaakseen sinut. Jos lakkaat olemasta Operaattorin pelaaja tai jos Operaattori lakkaa käyttämästä palveluitamme, voimme anonymisoida hallussamme olevat henkilötiedot siten, että sinua ei voida enää tunnistaa.

 

Tietojesi suojaaminen:

Kambi on sitoutunut korkeaan turvallisuustasoon ja ylläpitää korkeaa turvallisuustasoa tietojen, myös henkilötietojen, suojaamiseksi. Kambi on ryhtynyt ja tulee jatkossakin ryhtymään kohtuullisiin toimiin pitääkseen tietomme ja henkilötietomme turvassa ja vapaina luvattomasta käytöstä käyttämällä teknologiaa ja sisäisiä järjestelmiä, joita päivitetään, kun uutta teknologiaa tulee saataville ja on järjestelmiimme sopivaa.

Tähän sisältyy myös sen varmistaminen, että kaikki palveluntarjoajat, joita käytämme ja jotka auttavat meitä tarjoamaan palveluitamme, ovat myös yhtä lailla velvollisia toteuttamaan ja ylläpitämään korkeita turvallisuusstandardeja henkilötietojen suojaamiseksi. Nämä standardit on sisällytetty palveluntarjoajiemme kanssa tekemiimme sopimuksiin.

 

Mitkä ovat oikeutesi?

Oikeutesi ovat seuraavat:

 • oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä;
 • oikeus saada henkilötietosi korjatuiksi, jos ne ovat virheellisiä, ja saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;
 • oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä;
 • oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä;
 • oikeus saada henkilötietosi poistetuksi (“oikeus tulla unohdetuksi”); ja
 • oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja saada tietoa siitä, miten käsittelemme niitä (“oikeus saada pääsy tietoihin”).

 

Huomaa, että jotkin edellä mainituista oikeuksista ovat kelvollisia, joten niitä ei sovelleta kaikissa olosuhteissa.

Emme etenkään pysty noudattamaan pyyntöä, jossa emme pysty vahvistamaan henkilöllisyyttäsi. Jos näin on, punnitsemme pyynnön oikeuksia ja mahdollista haittaa, joka voi kärsiä, jos tietoja luovutetaan väärälle henkilölle, mikä merkitsisi henkilötietojen tietoturvaloukkausta. Suosittelemme,  että  teet pyyntösi ensisijaisesti Operaattorille, jolla sinulla on tili, sillä Kambi tarvitsee vähintään yksilöllisen Operaattoritunnuksesi, jotta se voidaan yhdistää Kambi-tunnukseemme ensimmäisenä askeleena henkilöllisyytesi vahvistamisessa. Koska meillä on sinusta vain vähän tietoja, emme pysty tunnistamaan sinua tai vahvistamaan sinua nimeltä ilman yksilöllistä operaattoritunnustasi. Suosittelemme, että tutustut  sen Operaattorin  tietosuojakäytäntöön, jolla sinulla on tili, jotta ymmärrät, miten voit ensisijaisesti tehdä pyynnön asianomaiselle Operaattorille.

Lisäksi meillä ei ole velvollisuutta toimittaa sinulle kopiota käsiteltävistä henkilötiedoistasi (tiedonsaantioikeutesi nojalla), jos se vaikuttaa haitallisesti muiden, myös omiemme, oikeuksiin ja vapauksiin.  Siksi emme toimita sinulle kopiota henkilötiedoistasi, jos se todennäköisesti johtaisi: (a) liikesalaisuuksien tai immateriaalioikeuksien paljastamiseen; (b) saada meidät rikkomaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä; tai (c) johtaa sellaisten toista rekisteröityä koskevien tietojen paljastamiseen, joita meillä ei ole oikeutta paljastaa sinulle.  Erityisesti vartioimme tiukasti riskienhallintastrategioitamme ja -menettelyjämme liikesalaisuuksina, emmekä siksi toimita kopiota henkilötiedoistasi siinä määrin kuin se paljastaisi tai todennäköisesti paljastaisi riskienhallintastrategiamme tai -menettelymme. Tämä voi sisältää tiettyjä riskiprofilointiin liittyviä menettelyjä.

 

Siirrot ETA:n ulkopuolelle:

Kyllä, maailmanlaajuisen urheiluvedonlyöntialustan tarjoajana henkilötietosi siirretään Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Meidän on tehtävä tämä voidaksemme tarjota palveluitamme Operaattoreille ja sinulle riippumatta kellonajasta, jolloin veto asetetaan. Henkilötietojasi siirretään erityisesti:

 • Filippiinit;
 • Australiassa;
 • Yhdysvallat;
 • Yhdistynyt kuningaskunta.

Näin ollen varmistamme, että käytössä on asianmukaiset suojatoimet siirron suojaamiseksi, kuten sopimusvelvoitteet henkilötietojesi vastaanottajille. Nämä velvoitteet edellyttävät, että vastaanottaja suojaa henkilötietosi ETA:n edellyttämällä tavalla. Joissakin tapauksissa, joissa olet tekemisissä jonkin ETA:n ulkopuolella sijaitsevan operaattorimme kanssa, voimme siirtää tietojasi kyseiselle Operaattorille tarpeen mukaan, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme kyseistä Operaattoria kohtaan ja sinun eduksesi. Sinun tulee tutustua Operaattorisi antamiin tietosuojailmoituksiin tai tietoihin tarkistaaksesi, mitä suojatoimia ne tarjoavat henkilötietojesi suojaamiseksi.

Evästeet ja vastaavat seurantatekniikat

Voimme käyttää evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita (yhdessä “Evästeet“)  urheiluvedonlyöntialustallamme.  Ota yhteyttä operaattoriisi, jolla sinulla on tili, saadaksesi lisätietoja  evästeistä.

Lisätietoja verkkosivustollamme käyttämistämme  evästeistä on tietosuoja-asetuskeskuksessa osoitteessa www. kambi.com

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää mistä tahansa Kambi Player PN:n osa-alueesta tai haluat, että jokin osa siitä selvitetään, tai jos haluat tehdä valituksen tavasta, jolla Kambi käyttää tai tallentaa tietojasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa – dataprotection@kambi.com.  Koska meillä on sinusta vain vähän tietoja, emme pysty tunnistamaan sinua tai vahvistamaan sinua nimeltä ilman yksilöllistä operaattoritunnustasi. Suosittelemme, että tutustut ensin sen Operaattorin tietosuojakäytäntöön, jolla sinulla on tili, jos sinulla on erityisiä kysyttävää tilistäsi.

Seuraavat Kambi-yksiköt ovat rekisterinpitäjiä tämän Kambi Player PN:n tarkoituksia varten:

 • Kambi Group plc (rekisteröity Maltalle)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (rekisteröity Alderneyyn)
 • Kambi Malta Limited (rekisteröity Maltalle)
 • Kambi Spain plc (rekisteröity Maltalle)
 • Sports Information Services Limited (rekisteröity Maltalle)
 • Kambi Philippines Inc (rekisteröity Filippiineille)
 • Urheiluanalytiikkapalvelut SRL (rekisteröity Romaniaan)
 • Kambi Australia Pty Ltd (rekisteröity Australiaan)
 • Kambi Sweden AB (rekisteröity Ruotsiin)
 • Kambi Services Limited (rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa)
 • Kambi USA Inc. (rekisteröity Yhdysvaltoihin)
 • Kambi Sports España, SL (rekisteröity Espanjassa)
 • Global Technology & Sports Ltd (rekisteröity Maltalle)
 • Kambi SIS USA Inc (rekisteröity Yhdysvaltoihin)

Kambi toimii myös yhteisrekisterinpitäjänä jokaisen Operaattorin  kanssa, jos/kun he käyttävät Kambin bonusjärjestelmää, jonka avulla Operaattoris voi hallita bonus programmeja,  r eward templateja ja group -pohjaisia rewardeja.  Meillä on operaattoreidemme kanssa järjestelyjä, joiden avulla voimme tehdä yhteistyötä rekisteröidyn oikeuksiin liittyvien pyyntöjen osalta olosuhteissa, joissa toimimme yhdessä yhteisrekisterinpitäjänä.

Kambin toimintaan Euroopan unionissa liittyen sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojavaltuutetulle.

 

Päivitykset tähän Kambi Player PN:ään

Voimme päivittää tätä Kambin pelaajaa ajoittain vastauksena muuttuvaan oikeudelliseen, tekniseen tai liiketoiminnan kehitykseen.  Voit nähdä, milloin tämä Kambi Player PN on viimeksi päivitetty, tarkistamalla “viimeksi päivitetty” -päivämäärän, joka näkyy tämän Kambi Player PN: n alaosassa.

Päivitetty viimeksi: 4 . huhtikuuta 2023