Kambi meddelelse om fortrolighed til spiller

Kambi meddelelse om fortrolighed til spiller

Denne meddelelse om fortrolighed fra Kambi (“Kambi Spiller PN”) gælder kun for spillere. Ved spillere menes registrerede brugere, der har en konto eller profil hos en udbyder af spil, der bruger Kambi Sports betting-platformen (hver af dem, en“Udbydere”).

Kambi Group plc er et selskab registreret i Malta og noteret på First North på NASDAQ i Stockholm, med registreret adresse på Level 3, Quantum House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1120 (“Kambi HQ”). Kambi HQ, der arbejder sammen med de andre Kambi-enheder (herunder de enheder, der er anført i afsnittet “Kontakt os” nedenfor – tilsammen: “Kambi”, “vi”, “os” og/eller “vores”), udbyder en platform til sportsbetting til udbydere. Løsningen indebærer, at Kambi gennemgår og styrer de indsatser, der placeres via en udbyders hjemmeside (som bruger Kambi-platformen), for at håndtere de risici, der er forbundet med disse indsatser. Denne Kambi Spiller PN forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når din indsats som spiller behandles via vores platform. Læs denne Kambi Spiller PN omhyggeligt for at forstå, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Denne Kambi Spiller PN er et supplement til enhver anden meddelelse om fortrolighed, der er udgivet af hver udbyder.

I forbindelse med denne Kambi Spiller PN, er Kambi “Kontrolorganet” for dine personoplysninger. Grunden til det er, at når vi behandler dine personoplysninger, vil vi træffe afgørelse om, hvorfor og hvordan dine personoplysninger behandles.

Hvis du ikke spiller, men blot besøger vores hjemmeside eller modtager reklamemateriale eller andre tjenester fra os, henvises til Kambis fortrolighedspolitik på vores webside, som omfatter oplysninger om, hvordan Kambi håndterer dine personoplysninger under disse omstændigheder.

Typer af oplysninger, som vi indsamler/behandler:

Vi indsamler visse oplysninger om dig, når du spiller. Disse oplysninger stammer fra den udbyder, du har en konto hos. Vi får disse oplysninger fra dem, når de tilmelder sig vores tjenester og videregiver dine oplysninger til os. Alternativt indsamler vi disse oplysninger direkte fra dig i kraft af oplysninger om den enhed, du bruger til at spille på, som derefter knyttes til de øvrige oplysninger, vi har om dig, samt oplysninger om de faktiske indsatser du gør. Derudover kan der være nogle oplysninger, som vi genererer om dig for at kunne tilbyde vores tjenester.

Med personoplysninger mener vi information, der kan bruges til at identificere dig alene eller i kombination med andre oplysninger, som vi sidder inde med eller som er til rådighed for os.

Den type oplysninger, vi modtager, indsamler eller på anden vis behandler om dig, omfatter følgende:

 • tekniske oplysninger fra din stationære og/eller bærbare computer og/eller tablet/smartphone, herunder:
  • din IP-adresse,
  • en unik enhedsidentifikator,
  • din enheds operativsystem,
  • sprog,
  • tidszone,
  • browsertype,
  • generel geografiske placering,
  • hvordan din enhed har kommunikeret med vores platform,
 • antallet af indsatser du har gjort,
 • hver indsats’ tidspunkt,
 • arten af begivenhed du har satset på,
 • dit brugernavn hos udbyderen (hvis udbyderen har stillet dette til rådighed for os),
 • din udbyderes identifikationsnummer,
 • dit af Kambi udstedt identifikationsnummer,
 • Andre spilleroplysninger, som kan omfatte alder, køn, by, første del af dit postnummer, betalingsvaluta, bopælsland, spilkontosaldo og indsatshistorik,
 • anbefalinger vedrørende din kreditgrænse og
 • risikoprofil.

Som du vil bemærke, sidder Kambi ikke inde med dit navn eller dine kontaktoplysninger. De personoplysninger, vi behandler, er begrænset til den enhed, du bruger til at placere væddemål, dine udbyder- og Kambi-unikke-identifikatorer samt oplysninger, der er relevante for din spilleadfærd. Dette betyder, at den eneste måde vi kan identificere dig ved navn, er, når de personlige oplysninger, vi sidder inde med, kombineres med de personoplysninger, som en udbyder er i besiddelse af. Hvis du – som nævnt – har brugt dit rigtige navn som dit brugernavn, eller hvis udbyderen deler yderligere identitetsoplysninger med os, kan de oplysninger, vi sidder inde med om dig, identificere dig direkte

Kambi indsamler eller behandler ikke særlige personoplysninger (dvs. oplysninger om din etnicitet, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske data og/eller data vedrørende dit helbred, sexliv eller seksuel orientering).

Hvordan vi bruger dine personoplysninger:

 Kambi bruger dine oplysninger på følgende måder:

 • til at give adgang til vores platform og tjenester,
 • til at spore din spilleaktivitet,
 • profileringen omfatter:
  • analyse af dine spilmønstre,
  • oprettelse af risikoprofiler om dig ved at matche dine oplysninger med din adfærd,
  • justering af dine indsatsgrænser efter din risikoprofil, og
  • i ekstreme tilfælde forhindres yderligere spil,
 • tilbagerapportering af din spilaktivitet til udbyderen,
 • validering af dine oplysninger (og i nogle tilfælde sammenholde dem med oplysninger indsamlet af en udbyder),
 • opfyldelse af vores forpligtelser overfor udbyderne,
 • forbedring af vores tjenester og de tjenester, som vores udbydere tilbyder spillere,
 • registrering af bedrageri og andre risici forbundet med hasardspil, og
 • overholdelse af gældende lovgivning, herunder lovgivning til regulering af hasardspil og spil, bedrageri og hvidvaskning af penge.

Vær opmærksom på at vores beslutningstagning ikke udelukkende er baseret på automatiseret behandling, der påvirker spillerne juridisk eller tilsvarende.  Vi udfører dog profilering. For at beskytte spilleres rettigheder og interesser tillader vi spillere at anfægte beslutninger, som vi træffer vedrørende risikoprofilering, eller at gøre indsigelse mod vores brug af profilering.

Når vi danner en risikoprofil på en spiller, bekræftes eller ændres den af ​​vores analytikere.  Vi fortsætter med at overvåge en spillers risikoprofil, og vi bruger automatiseret behandling til at anbefale, om en spillers risikoprofil bør ændres.  Eventuelle foreslåede ændringer bekræftes eller ændres af vores analytikere.

Vi bruger teknologi til at vurdere, om et væddemål ligger uden for et specifikt mønster. Det er en del af vores risikostyring.  Hvis et væddemål rent faktisk ligger uden for et specifikt mønster, vurderer vores analytikere det og beslutter, hvordan det skal håndteres. Der foregår ikke nogen automatisk beslutningstagen. Alle beslutninger tages af en person.

 

Generelt bruger vi kun de personoplysninger, vi indsamler om dig, til de formål, der er beskrevet i denne Kambi Spiller PN eller til formål, som vi eller eventuelt vores udbydere meddeler dig på det tidspunkt, personoplysningerne indsamles.  Vi kan dog også bruge dine personoplysninger til andre formål, der ikke er uforenelige med de meddelte formål (såsom til almennyttig arkivering, videnskabelig eller historisk forskning eller statistiske formål), hvis og hvor dette er tilladt ifølge gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Vores juridiske retsgrundlag for behandling af data:

I henhold til persondataforordningen skal vi have et retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger. Det retsgrundlag, som er beskrevet i denne Kambi Spiller PN, omfatter (som relevant):

 • Behandling, der er nødvendig for vores egne legitime interessereller tredjeparts interesser (herunder de øvrige virksomheder i Kambi-gruppen og vores udbyder-kunder). Disse interesser er:
  • styring og revision af driften af vores forretning for at sikre, at den overholder alle gældende love og efterlever god forretningspraksis,
  • foretage vurderinger af din spiladfærd, som er en grundlæggende del af den tjeneste, vi leverer til udbyderne,
  • dele dine personoplysninger med vores tjenesteudbydere, såsom:
 • IT-systemer, netværksudbydere, datalagring og udbydere af sikkerhedskopiering, og
 • professionelle serviceudbydere (såsom advokater, revisorer, konsulenter),
  • analyse og forskning i forbindelse med forbedringen af vores tilgang til risikostyring og spilanalyse samt produktudvikling,
  • opfyldelse af vores kontrakter med vores udbydere,
  • fremme vores produkter og tjenester,
  • overholdelse af lovgivningsmæssige forpligtelser og retningslinjer for bedste praksis og
  • anonymisering af oplysninger for fortsat at vurdere og forbedre vores tjenester og produkter.
 • Behandling, der er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse– herunder:
  • at behandle anmodninger om dataemners rettigheder i overensstemmelse med persondataforordningen,
  • til overholdelse af juridiske og lovgivningsmæssige krav (såsom regler for hasardspil) og
  • til aktiviteter i forbindelse med forebyggelse, afsløring og efterforskning af kriminalitet, herunder bedrageri. 

Hvem kan vi videregive dine personoplysninger til:

Som beskrevet tidligere i denne Kambi Spiller PN, vil Kambi offentliggøre eller dele dine personlige data med udbydere, du har en konto hos, som en del af den tjeneste, vi leverer til dem. Vi deler rapporter og resultater af risikovurderinger, som vi har udført på dig sammen med vores udbydere. Vi vil i samarbejde med dem vurdere, hvor vi skal begrænse din satsning eller træffe afgørelser om din konto. Vi kan også videregive dine oplysninger til en udbyder i forbindelse med en anmodning om dataemners rettigheder (læs mere nedenfor).

Kambi vil også videregive dine personoplysninger til myndigheder, tilsynsmyndigheder og andre myndigheder med jurisdiktion over os (eller medlemmer af Kambi-gruppen), hvis vi har en lovlig forpligtelse til at gøre det, eller hvis det er i vores juridiske interesse eller er i offentlighedens interesse at gøre det. Dette omfatter udveksling af oplysninger med offentlige myndigheder eller spilmyndigheder.

Hvor det er lovligt, deler også dine personoplysninger med:

 • koncernselskaber, herunder de enheder, der henvises til under “Kontakt os” nedenfor,
 • tredjeparter i tilfælde af en virksomhedstransaktion eller anden transaktion, der indebærer salg eller overdragelse af hele eller en del af Kambi, eller som påkrævet ved enhver omstrukturering af Kambi,
 • tredjepartstjenesteudbydere, såsom leverandører af IT-systemer og/eller netværks-, sikkerhedskopierings- og datalagringstjenester,
 • professionelle rådgivere, såsom advokater, revisorer og/eller konsulenter og
 • Styrende organer i sportsverdenen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ovennævnte modtagere af dine personoplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Hvor længe gemmes dine personoplysninger:

Kambi beholder dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er blevet indsamlet til, især med henblik på levering af vores tjenester til en udbyder.

Som sådan vil dine personoplysninger beholdes i kontraktens løbetid mellem en udbyder og os. Efter denne tid vil vi kun beholde oplysningerne, så længe det er nødvendigt for os at overholde vores egne lovmæssige forpligtelser, eller så længe som det ellers er nødvendigt for vores juridiske interesser. Hvis en udbyder oplyser os om, at du har lukket din konto eller efter opsigelse af vores aftale med en udbyder, vil vi enten anonymisere dine personoplysninger, eller vi vil sikre, at de slettes i overensstemmelse med vores praksis og procedurer for opbevaring af data. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om opbevaringsperioden, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Som nævnt ovenfor identificerer Kambi generelt dig ved hjælp af et pseudonym-baseret ID i stedet for dit rigtige navn eller dine kontaktoplysninger. Hvis du ophører med at spille hos en udbyder, eller hvis en udbyder ophører med at bruge vores tjenester, kan vi anonymisere de personoplysninger, som vi sidder inde med, således at du ikke længere kan identificeres.

Sådan sikres dine oplysninger:

Kambi er forpligtet til og opretholder et højt sikkerhedsniveau for at beskytte data, herunder også personoplysninger. Kambi har taget og vil fortsætte med at tage rimelige forholdsregler for at sørge for, at vores data og dine personoplysninger holdes sikre og fri for uautoriseret adgang. Dette gør vi ved hjælp af teknologi og interne systemer, som løbende opdateres, efterhånden som der udvikles ny teknologi, der passer til vores systemer.

Dette omfatter også at sikre, at alle tjenesteudbydere, som vi benytter, og som hjælper os med at levere vores tjenester, også er forpligtet til at gennemføre og opretholde høje sikkerhedsstandarder for at beskytte personoplysninger. Disse standarder er indlagt i vores kontrakter med vores serviceudbydere.

Hvad er dine rettigheder?

Du er omfattet af følgende rettigheder:

 • Du har ret til at blive informeret om behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få dine personoplysninger ændret, hvis de ikke er korrekte, og få ufuldstændige personoplysninger udfyldt.
 • Du har ret til at indvende mod behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få dine personoplysninger slettet (“retten til at blive glemt”).
 • Til sidst har du ret til adgang til dine personoplysninger og til at indhente oplysninger om, hvordan vi behandler dem (“retten til adgang”).

Vær opmærksom på at nogle af ovenstående rettigheder er betingede, så de vil ikke være gældende under alle omstændigheder.

Vi kan især ikke efterleve en anmodning, hvor vi ikke kan bekræfte din identitet. Hvis dette er tilfældet, vil vi opveje anmodningens ret imod den potentielle skade, hvis oplysninger udleveres til den forkerte person, hvilket ville udgøre et brud på persondataforordningen. Vi anbefaler, at du først indsender din anmodning til udbyderen, som du har en konto hos, da Kambi mindst skal bruge dit unikke udbyder-ID for at kunne matche det med vores Kambi-ID som det første skridt i at bekræfte din identitet Da de oplysninger vi sidder inde med om dig er begrænsede, kan vi ikke identificere dig eller bekræfte dig med navn uden dit unikke udbyder-ID. Vi foreslår, at du gennemgår fortrolighedspolitikken hos den udbyder, du har en konto hos, for at forstå, hvordan du i første omgang foretager en anmodning til den relevante udbyder.

Derudover er vi ikke forpligtet til at udlevere en kopi af dine personoplysninger under behandling (under din ret til adgang), hvis det vil påvirke andres rettigheder og friheder, herunder vores egne, negativt.  Vi vil derfor ikke udlevere en kopi af dine personoplysninger i de tilfælde, hvor det ved denne handling muligvis vil: (a) resultere i offentliggørelsen af forretningshemmeligheder eller intellektuel ejendomsret (b) bringe os i strid med gældende love og forordninger eller (c) resultere i udlevering af oplysninger om et andet dataemne, som vi ikke har ret til at udlevere til dig.  Vi vogter og betragter særligt vores strategier og procedurer for risikostyrings som forretningshemmeligheder, og vi vil derfor ikke udlevere en kopi af dine personoplysninger i det omfang, at det ville eller sandsynligvis ville afsløre vores strategier og procedurer for risikostyring. Dette kan omfatte visse procedurer med hensyn til din risikoprofilering.

Overførsler uden for EØS:

Som leverandør af en global platform til sportsbetting vil dine personoplysninger blive overført uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Vi skal gøre dette for at kunne levere vores tjenester til udbydere og dig døgnet rundt. Dine personoplysninger bliver især overført til:

 • Filippinerne,
 • Australien,
 • USA,
 • Storbritannien.

Vi skal derfor kunne sikre, at der findes passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af denne overførsel, såsom fx kontraktlige forpligtelser pålagt modtagerne af dine personoplysninger. Disse forpligtelser kræver, at modtageren beskytter dine personoplysninger til samme standard, som kræves i EØS. I visse tilfælde, hvor du benytter en af ​​vores udbydere uden for EØS, kan vi eventuelt overføre dine data til udbyderen til gavn for dig og for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for udbyderen. Du bør gennemse din udbyders fortrolighedspolitik for at se, hvilke sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger de tilbyder.

Cookies og lignende sporingsteknologi  

Vi kan bruge cookies og lignende sporingsteknologi  (samlet benævnt “Cookies”) på vores sportsvæddemåls-platform. Kontakt den udbyder, du har en konto hos, for yderligere oplysninger om cookies.

For oplysninger om de cookies, vi bruger på vores webside, henvises der til Fortrolighedspræferencecentret på www.kambi.com

Kontakt os 

Hvis du har spørgsmål angående en hvilken som helst del af denne Kambi Spiller PN eller ønsker at få en hvilken som helst del af den afklaret, eller hvis du har en klage over, hvordan dine oplysninger bruges eller gemmes af Kambi, bedes du kontakte vores ansvarlige for databeskyttelse på – dataprotection@kambi.com.  Da de oplysninger vi sidder inde med om dig er begrænsede, kan vi ikke identificere dig eller bekræfte dig med navn uden dit unikke udbyder-ID. Hvis du har specifikke spørgsmål vedrørende din konto, forslår vi, at du først gennemgår privatlivspolitikken hos den udbyder, du har en konto hos.

Følgende Kambi-enheder er kontrolorganer med henblik på denne Kambi Spiller PN:

 • Kambi Group plc (registreret aktieselskab i Malta)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (registreret aktieselskab i Alderney)
 • Kambi Malta Limited (registreret aktieselskab i Malta)
 • Kambi Spain plc (registreret aktieselskab i Malta)
 • Sports Information Services Limited (registreret aktieselskab i Malta)
 • Kambi Philippines Inc (registreret aktieselskab i Filippinerne)
 • Sports Analytics Services SRL (registreret aktieselskab i Rumænien)
 • Kambi Australia Pty Ltd (registreret aktieselskab i Australien)
 • Kambi Sweden AB (registreret aktieselskab i Sverige)
 • Kambi Services Limited (registreret aktieselskab i Storbritannien)
 • Kambi USA Inc. (registreret aktieselskab i USA)
 • Kambi Sports España, SL (registreret aktieselskab i Spanien)
 • Global Technology & Sports Ltd (registreret aktieselskab i Malta)
 • Kambi SIS USA Inc. (registreret aktieselskab i USA)

Kambi fungerer også som fælles kontrolorgan for hver udbyder, hvis/når de brugere Kambi Bonus System, der giver udbydere adgang til at styre bonusprogrammer, belønningsskabeloner og gruppebaserede belønninger. Vi har samarbejdsordninger på plads med vores udbydere ved anmodninger i forbindelse med dataemners rettigheder i omstændigheder, hvor vi handler som fælles kontrolorgan.

I forbindelse med Kambis virksomhed inden for EU har du ret til at klage til den lokale instans for databeskyttelse.

Opdateringer til denne Kambi Spiller PN

Vi kan fra tid til anden opdatere denne Kambi Spiller PN som følge af ændringer i juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger.  Du kan se, hvornår denne Kambi Spiller PN sidst blev opdateret under datoen for “Sidst opdateret”, der er vist nederst på denne Kambi Spiller PN.

Sidst opdateret: 2 december 2021