Kambis retningslinjer for spillernes personvern

Kambis personvernerklæring for spillere

Denne personvernerklæringen for spillere fra Kambi (“Kambis PE for spillere”) gjelder kun for spillere. Med spillere mener vi registrerte brukere som har en konto eller profil hos en spilloperatør som benytter Kambis plattform for sportsspill (“operatør”).

Kambi Group plc er et selskap registrert på Malta og notert på First North hos NASDAQ, Stockholm, med registrert adresse på Level 3, Quantum House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1120 (“Kambi HK”). Kambi HK med sine øvrige Kambi-enheter (inkludert enhetene oppgitt i delen “Kontakt oss” nedenfor – samlet omtalt som “Kambi”, “vi”, “oss” og/eller “vår”) leverer en sportsspillplattform for operatører. Løsningen inkluderer at Kambi går gjennom og administrerer innsatser lagt inn via nettstedet til en operatør (som bruker Kambis plattform) for å kunne styre risikoen tilknyttet slike innsatser. Kambis PE for spillere forklarer hvordan vi håndterer personopplysningene dine når du er spiller og innsatsene dine går gjennom plattformen vår. Les Kambis PE for spillere grundig for å forstå hvordan vi behandler personopplysningene dine. Kambis PE for spillere er et supplement til andre personvernerklæringer som publiseres av operatørene.

For Kambis PE for spillere fungerer Kambi som “behandlingsansvarlig” for personopplysningene dine. Dette siden når vi behandler personopplysningene dine, vil vi ta beslutninger om hvorfor og hvordan personopplysningene dine behandles.

Dersom du ikke er spiller og besøker nettstedet vårt eller mottar markedsføring eller andre tjenester fra oss, bes du se personvernerklæringen for Kambi-nettstedet, som forklarer hvordan Kambi håndterer personopplysningene dine i slike tilfeller. 

Typer opplysninger vi innhenter/behandler: 

Vi innhenter bestemt informasjon om deg når du er en spiller. Denne informasjonen kommer fra operatøren du har konto hos. Vi mottar denne informasjonen fra dem når de registrerer seg for å bruke tjenestene våre og sender informasjonen din til oss. Alternativt innhenter vi denne informasjonen direkte fra deg ved å samle inn informasjon om enheten du bruker for å legge inn innsatser, som så knyttes til øvrig informasjon vi har om deg samt informasjon om innsatsene du legger inn. I tillegg kan vi generere noe informasjon om deg for å kunne levere tjenestene våre til deg.

Med personopplysninger mener vi informasjon som enten alene eller kombinert med annen informasjon vi har om deg eller som er tilgjengelig for oss, kan benyttes til å identifisere deg.

Informasjonstypene vi mottar, innhenter eller på annen måte behandler om deg, er følgende:

 • teknisk informasjon fra din datamaskin/laptop/nettbrett/smarttelefon, inkludert:
  • IP-adresse
  • unik enhetsidentifikator
  • operativsystemet på enheten
  • språk
  • tidssone
  • nettlesertype
  • generell geografisk posisjon
  • hvordan enheten din interagerer med plattformen vår
 • antall innsatser du legger inn
 • tidspunkt for innsatsen
 • arten av hendelsen innsatsen er lagt inn på
 • brukernavnet dott hos operatøren (dersom operatøren oppgir dette til oss)
 • identifikasjonsnummeret ditt hos operatøren
 • identifikasjonsnummeret ditt utstedt av Kambi
 • andre spilleropplysninger, blant annet alder, kjønn, sted, postnummer, valuta for betalinger, bostedsland, kontosaldo og spillhistorikk
 • anbefalinger om kredittgrensen din
 • risikoprofil

Som du ser har Kambi generelt sett ikke navnet ditt eller kontaktopplysningene dine. Personopplysningene vi behandler, er begrenset til enheten du benytter til å legge inn innsatser, unike identifikatorer fra operatøren og Kambi, samt relevant informasjon om spillatferden din. Dette betyr at den eneste måten vi kan identifisere deg med navn på, er når personopplysningene vi har, knyttes til personopplysningene som operatøren har. Dersom du har brukt ditt virkelige navn som brukernavn, eller dersom operatøren deler ytterligere identifikasjonsopplysninger med oss, kan informasjonen vi har om deg, identifiseres direkte.

Kambi innhenter eller behandler ikke sensitive personopplysninger (dvs. informasjon om rase eller etniske opphav, politiske meninger, religiøse eller filosofiske meninger, medlemskap i fagforeninger, genetiske opplysninger, biometriske opplysninger og opplysninger om helse, sexliv eller seksuell orientering).

Hvordan vi bruker personopplysningene dine: 

Kambi benytter opplysningene dine på følgende måter:

 • gi deg tilgang til plattformen vår og tjenestene våre
 • spore innsatsaktivitetene dine
 • profilering, inkludert:
  • analysere innsatsmønstrene dine
  • lage risikoprofiler om deg ved å matche informasjonen din med atferden din
  • justere innsatsgrensene dine avhengig av risikoprofilen din
  • i ekstreme situasjoner, forhindre ytterligere spilling
 • rapportere om aktiviteten din til operatøren
 • bekrefte opplysningene dine (og i noen tilfeller matche dem mot opplysninger som er innhentet av en operatør)
 • oppfylle forpliktelsene våre overfor operatørene
 • forbedre tjenestene våre og tjenestene operatørene våre tilbyr spillerne
 • oppdage svindel og styre øvrig risiko tilknyttet pengespill
 • overholde gjeldende lovgivning, inkludert lover som regulerer pengespill og spill, svindel og hvitvasking av penger

Merk at vi ikke tar beslutninger basert utelukkende på automatisk behandling, som har juridisk virkning for spillerne eller på annen måte kan påvirke dem vesentlig.  Vi benytter imidlertid profilering. For å ivareta spillernes rettigheter og interesser lar vi spillerne bestride beslutninger som vi gjør om risikoprofilering, eller motsette seg bruken vår av profilering.

Når vi legger til en risikoprofil til en spiller, blir den bekreftet eller endret av analytikerne våre. Vi følger hele tiden med på spillerens risikoprofil og vi bruker automatisk behandling for å se om en spillers risikoprofil bør endres. Alle forespurte endringer bekreftes eller endres av analytikerne våre.

Vi bruker teknologi til å vurdere om en innsats er ulikt et bestemt mønster. Dette er en del av risikostyringen vår. Hvis innsatsen ikke passer et bestemt mønster, vurderer analytikerne våre det og bestemmer hvordan det skal håndteres. Det brukes ikke automatisert beslutningstaking. Alle beslutninger tas av personer.

Generelt sett bruker vi personopplysningene vi innhenter fra deg, kun til formålene som beskrives i Kambis PE for spillere, eller til formål som vi eller operatørene våre forklarer til deg når personopplysningene dine blir innhentet. Imidlertid kan det være vi benytter personopplysningene dine til andre formål som ikke er inkompatible med formålene vi har forklart til deg (for eksempel arkivering for offentlige interesser, vitenskapelig eller historisk forskning, statistikk) hvis og dersom dette tillates av gjeldende personvernlovgivning.

Vårt juridiske grunnlag for behandlingen:

I henhold til gjeldende personvernlovgivning må vi ha et juridisk grunnlag for å behandle personopplysningene dine. Det juridiske grunnlaget vi har fremhevet i Kambis PE for spillere inkluderer (ettersom relevant):

 • Behandling som er nødvendig for våre egne juridiske interessereller de tilhørende tredjeparter (inkludert andre selskaper i Kambi-konsernet og våre operatørklienter). Disse interessene er:
  • styring og gjennomgang av vår forretningsdrift for å sikre at den overholde alle gjeldende lover samt beste forretningspraksis
  • gjøre vurderinger av din spillatferd, som er en grunnleggende del av tjenesten vi tilbyr operatørene våre
  • dele personopplysningene dine med tjenesteleverandørene våre, slik som:
   • IT-systemer, nettverksleverandører, tilbydere av datalagring og sikkerhetskopiering
   • leverandører av profesjonelle tjenester (slik som advokater, regnskapsførere, revisorer, konsulenter)
  • til analyse og forskning i forbindelse med å forbedre vår tilnærming til risikostyring og spillanalyser samt produktutvikling
  • oppfylle kontraktene vi har med operatørene våre
  • promotere produktene og tjenestene våre
  • overholde forskriftsmessige forpliktelser og retningslinjer for beste praksis
  • anonymisere opplysningene for å vurdere og forbedre tjenestene og produktene våre
 • Behandling som er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser – inkludert:
  • behandle en rettmessig henvendelse fra en registrert i henhold til personvernlovgivningen
  • for overholdelse av juridiske og forskriftsmessige krav (slik som forskrifter for pengespill)
  • for aktiviteter relatert til å forebygge, oppdage og etterforske lovbrudd, inkludert svindel

Hvem vi kan utlevere personopplysningene dine til:

Som allerede understreket i Kambis PE for spillere, kan Kambi utlevere eller dele personopplysningene dine med operatøren du har en konto hos, da dette er en del av tjenesten vi leverer til dem. Vi deler rapporter og resultater av risikovurderingen vi har utført om deg, med operatørene våre. Vi samarbeider med dem dersom vi må begrense spillingen din eller ta beslutninger om kontoen din. Vi kan også utlevere opplysningene dine til en operatør i forbindelse med henvendelser om den registrertes rettigheter (se nedenfor for mer informasjon).

Kambi vil også utlevere personopplysningene dine til politi, reguleringsorganer og andre myndigheter med jurisdiksjon over oss (eller medlemmer av Kambi-gruppen) dersom vi er juridisk forpliktet til å gjøre dette, dersom det er i vår legitime interesse eller dersom det er vesentlig offentlig interesse for at dette gjøres. Dette inkluderer utveksling av informasjon med myndigheter eller spillautoriteter.

Der hvor det er tillatt ved lov deler vi personopplysningene dine med:

 • gruppens selskaper, inkludert enheter omtalt i “Kontakt oss” nedenfor
 • tredjeparter i tilfelle en bedriftstransaksjon eller annen form for transaksjon som omfatter salg eller overføring av hele eller deler av Kambi, eller på annen måte ved behov for restrukturering av Kambi
 • tredjeparts tjenesteleverandører, slik som leverandører av IT-systemer, nettverk, sikkerhetskopiering og lagring
 • profesjonelle rådgivere, slik som advokater, regnskapsførere, revisorer og/eller konsulenter
 • sportsmyndigheter

Dersom du trenger mer informasjon om ovennevnte mottakere av personopplysningene dine, bes du kontakte oss på kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

Hvor lenge personopplysningene dine oppbevares:

Kambi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble innhentet for, spesielt de delene som gjelder våre tjenester til en operatør.

Følgelig vil personopplysningene dine oppbevares så lenge vi har kontrakt med en operatør. Etter dette tidspunktet vil vi kun beholde informasjonen så lenge det er nødvendig for oss for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, eller hvis det på annen måte er nødvendig for våre juridiske interesser. Når en operatør formidler at du har lukket kontoen din, eller etter at vi har sagt opp en avtale med en operatør, vil vi enten anonymisere personopplysningene dine eller sørge for at de slettes i henhold til praksisen vår for oppbevaring. Dersom du trenger mer informasjon om oppbevaringstiden, bes du kontakte oss på kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

Som angitt ovenfor benytter Kambi generelt en anonymisert ID i stedet for ditt virkelige navn eller virkelige kontaktopplysninger til å identifisere deg. Dersom du slutter å være spiller hos en operatør, eller dersom en operatør slutter å bruke tjenestene våre, kan vi anonymisere personopplysningene vi har slik at du ikke lenger kan identifiseres.

Sikring av personopplysningene dine:

Kambi er forpliktet til å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå for å beskytte opplysninger, inkludert personopplysninger. Kambi har innført og vil fortsette å bruke aktuelle tiltak for å sikre opplysninger og personopplysninger mot uautorisert tilgang. Dette skjer gjennom bruk av teknologi og interne systemer som oppdateres etter som ny teknologi blir tilgjengelig og der dette er aktuelt for systemene våre.

Dette inkluderer også å sikre at alle tjenesteleverandører vi bruker og som hjelper oss med å levere tjenestene våre, er tilsvarende forpliktet til å implementere og opprettholde høye sikkerhetsstandarder for å beskytte personopplysninger. Disse standardene fremgår av kontraktene vi har med tjenesteleverandørene våre.

Hvilke rettigheter har du?

Du har følgende rettigheter:

 • retten til å informeres om at personopplysningene dine blir behandlet
 • retten til å rette personopplysningene dine dersom de er feil, og til fylle ut ufullstendige personopplysninger
 • retten til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine
 • retten til å begrense behandlingen av personopplysningene dine
 • retten til å få personopplysningene dine slettet (“retten til å glemmes”)
 • retten til å be om tilgang til personopplysningene dine og til å innhente informasjon om hvordan vi behandler dem (“retten til tilgang”)

Merk at noen av rettighetene ovenfor forutsetter kvalifisering. De er derfor ikke gjeldende under alle omstendigheter.

Vi kan ikke etterkomme forespørsler dersom vi ikke kan bekrefte identiteten din. Dersom dette er tilfellet, veier vi forespørselens rettigheter opp mot den potensielle skaden som kan forårsakes dersom informasjon utleveres til feil person, noe som utgjør et brudd på personvernet. Vi anbefaler at du i første omgang henvender deg til operatøren du har konto hos. Dette siden Kambi som minimum må ha din unike operatør-ID for å kunne matche den mot vår Kambi-ID som et første skritt for å bekrefte identiteten din. Siden vi har begrenset informasjon om deg, kan vi ikke identifisere deg eller bekrefte navnet ditt uten å ha din unike operatør-ID. Vi anbefaler at du gjennomgår retningslinjene for personvern til operatøren du har konto hos, for å se hvordan du kan sende dem en forespørsel.

Videre er vi ikke pålagt å gi deg en kopi av personopplysningene dine som gjennomgår behandling (i henhold til dine rettigheter om tilgang) dersom dette vil påvirke rettighetene og friheten til andre, inkludert din egen, på en negativ måte. Vi gir deg derfor ikke kopi av personopplysningene dine dersom dette kan føre til: (a) utlevering av forretningshemmeligheter eller intellektuell eiendom; (b) at vi bryter med gjeldende lovgivning og forskrifter; eller (c) utlevering av informasjon om andre registrerte som vi ikke har rett til å utlevere til deg. Vi beskytter risikostyringsstrategiene og -prosedyrene våre som forretningshemmeligheter, og vil derfor ikke gi deg en kopi av personopplysningene dine hvis det kan medføre utlevering av risikostyringsstrategiene eller -prosedyrene våre. Dette kan inkludere enkelte prosedyrer som gjelder for din risikoprofilering.

Overføringer utenfor EØS: 

Ja, som leverandør av plattformer for globale sportsspill, overfører vi personopplysningene dine utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi må gjøre dette for å levere tjenestene våre til operatører og til deg, uavhengig av når på dagen en innsats blir lagt inn. Spesielt nevnes det at personopplysningene dine overføres til:

 • Filippinene
 • Australia
 • USA
 • Storbritannia

Vi sørger for at aktuelle sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte overføringen, slik som kontraktbaserte forpliktelser som pålegges mottakerne av personopplysningene dine. Disse forpliktelsene krever at mottakeren beskytter personopplysningene dine i tråd med standarden som kreves i EØS. I noen tilfeller, når du er i kontakt med en av operatørene våre basert utenfor EØS, kan vi overføre opplysningene dine til den operatøren hvis det er nødvendig for å utføre våre kontraktbaserte forpliktelser til den operatøren, og til din fordel. Du bør sjekke personvernerklæringen eller informasjonen fra operatøren din for å se hvordan de sikrer personopplysningene dine.

Informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi

Vi kan bruke informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi (samlet omtalt som “informasjonskapsler”) på sportsspillplattformen vår. Ta kontakt med operatøren du har konto hos, for å få mer informasjon om informasjonskapsler.

For ytterligere informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker på nettstedet vårt, gå til
senteret for personverninnstillinger på www.kambi.com.

Kontakt oss 

Dersom du har spørsmål om deler av Kambis PE for spillere eller ønsker å få en del utdypet, eller dersom du har en klage om hvordan Kambi bruker eller lagrer opplysningene dine, bes du kontakte vårt personvernombud på dataprotection@kambi.com. Siden vi har begrenset med informasjon om deg, kan vi ikke identifisere deg eller bekrefte navnet ditt uten å ha din unike operatør-ID. Vi anbefaler at du først gjennomgår retningslinjene for personvern til operatøren du har konto hos, dersom du har spørsmål om kontoen.

Følgende av Kambis enheter er databehandlere når det gjelder Kambis PE for spillere:

 • Kambi Group plc (registrert på Malta)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (registrert på Alderney)
 • Kambi Malta Limited (registrert på Malta)
 • Kambi Spain plc (registrert på Malta)
 • Sports Information Services Limited (registrert på Malta)
 • Kambi Philippines Inc (registrert på Filippinene)
 • Sports Analytics Services SRL (registrert i Romania)
 • Kambi Australia Pty Ltd (registrert i Australia)
 • Kambi Sweden AB (registrert i Sverige)
 • Kambi Services Limited (registrert i Storbritannia)
 • Kambi USA Inc (registrert i USA)
 • Kambi Sports España, SL (registrert i Spania)
 • Global Technology & Sports Ltd (registrert på Malta)
 • Kambi SIS USA Inc (registrert i USA)

Kambi fungerer også som en felles behandlingsansvarlig med operatører hvis/når de bruker Kambi-bonussystemet. Operatører kan bruke dette systemet til å administrere bonusprogrammer, belønningsmaler og gruppebaserte belønninger. Vi har inngått avtaler med operatørene våre om samarbeid når det gjelder henvendelser i forbindelse med den registrertes rettigheter hvor vi fungerer som en felles behandlingsansvarlig.

I forbindelse med Kambis drift innen Den europeiske unionen, har du retten til å klage til det lokale datatilsynet.

Oppdateringer av Kambis PE for spillere

Vi kan tidvis oppdatere Kambis PE for spillere for å reflektere juridiske, tekniske eller forretningsmessige utviklinger. Du kan se når Kambis PE for spillere sist ble oppdatert ved å se på “sist oppdatert”-datoen som står nederst på Kambis PE for spillere.

Sist oppdatert: 2 desember 2021