Kambi: a játékosokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

Kambi: a játékosokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

A Kambi jelen, játékosokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozata Kambi (Player PrivacyNotice („a Kambi Player PN”)) kizárólag játékosokra vonatkozik. Játékosok alatt azokat a regisztrált felhasználókat értjük, akiknek fiókjuk vagy profiljuk van egy olyan szerencsejáték-szolgáltatónál, amely a Kambi sportfogadási platformot használja (mindegyikük „Üzemeltető”).

A Kambi Group plc egy Máltán bejegyzett és a stockholmi NASDAQ First North-on jegyzett társaság, amelynek székhelye: 3. szint, Quantum House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1120 („Kambi HQ”). A Kambi HQ, együttműködve a többi Kambi egységgel (beleértve az alábbi „Kapcsolat” szakaszban felsorolt egységeket – együttesen „Kambi”, „mi”, „minket” és/vagy „miénk”), sportfogadási platformmegoldást kínál az Üzemeltetők számára. A megoldás lényege, hogy a Kambi felülvizsgálja és kezeli az üzemeltető weboldalán keresztül (amely a Kambi platformot használja) megtett fogadásokat a fogadásokhoz kapcsolódó kockázatok kezelése érdekében. A Kambi Player PN ismerteti, hogyan kezeljük személyes adatait, ha játékos vagy, és fogadásait, ha az a platformunkon keresztül mozog. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Kambi Player PN-t, azért, hogy megértse, hogyan kezeljük személyes adatait. Jelen Kambi Player PN kiegészíti az egyes üzemeltetők által közzétett egyéb adatvédelmi nyilatkozatokat.

A Kambi Player PN alkalmazásában a Kambi az Ön személyes adatainak „Adatkezelője”. Ennek oka, hogy amikor az Ön személyes adatait feldolgozzuk, meghatározzuk, hogy miért és hogyan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait.

Ha Ön nem játékos, de látogatója a weboldalunknak, vagy marketing- vagy egyéb szolgáltatásokat kap tőlünk, kérjük, olvassa el a Kambi weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely tájékoztatást nyújt arról, hogy a Kambi hogyan kezeli az Ön személyes adatait adott körülmények között.

Az általunk gyűjtött/feldolgozott adatok típusai:

Játékosként bizonyos adatokat gyűjtünk Önről. Ezek az adatok attól az Üzemeltetőtől származnak, akinél Ön fiókkal rendelkezik. Ezeket az adatokat akkor kapjuk meg tőlük, amikor regisztrálnak szolgáltatásaink használata érdekében, és átadják nekünk az Ön adatait. Másik lehetőségként ezeket az adatokat közvetlenül Öntől fogjuk megkapni azáltal, hogy információt szerzünk arról az eszközről, amelyet Ön a fogadások megtételéhez használ, amelyet aztán összekapcsolunk az Önről birtokunkban lévő egyéb adatokkal, valamint az Ön által ténylegesen megtett fogadásokra vonatkozó információkkal. Ezen kívül létezhetnek olyan adatok, amelyeket szolgáltatásaink nyújtása érdekében generálunk Önről.

Személyes adatok alatt olyan információkat értünk, amelyek akár önmagukban, akár a birtokunkban lévő vagy a rendelkezésünkre álló egyéb információkkal kombinálva felhasználhatók az Ön azonosítására.

Az Önről kapott, gyűjtött vagy más módon feldolgozott információk típusa a következő:

 • műszaki információk az Ön számítógépéről/laptopjáról/tabletjéről/okostelefonjáról, beleértve a következőket:
  • az Ön IP-címét;
  • egyedi eszközazonosítót;
  • a készülék operációs rendszerét;
  • a nyelvi beállításokat;
  • az időzónát;
  • a böngésző típusát;
  • tágabb értelemben vett földrajzi elhelyezkedést;
  • hogyan lépett kapcsolatba az Ön eszköze a platformunkkal;
 • a megtett tétek számát;
 • a fogadás megtételének idejét;
 • annak az eseménynek a jellegét, amelyre fogadásokat köt;
 • az Ön felhasználónevét az Üzemeltetőnél (ha az Üzemeltető ezt megadta nekünk);
 • az Ön azonosító számát az Üzemeltetőnél;
 • a Kambi által kiadott azonosító számát;
 • a játékos egyéb adatait, amelyek magukban foglalhatják az életkort, a nemet, a várost, az irányítószám első részét, a fizetések pénznemét, a lakóhely szerinti országot, a számlaegyenleget és a fogadási előzményeket;
 • a hitelkeretre vonatkozó ajánlásokat; valamint
 • az Ön kockázati profilját.

Megfigyelhető, hogy a Kambi természetesen nem tárolja az Ön nevét vagy elérhetőségi adatait. Az általunk feldolgozott személyes adatok az Ön által a fogadások elhelyezéséhez használt eszközre, az Ön, az Üzemeltetőnél és a Kambinál használt egyedi azonosítóira, valamint az Ön játék közbeni viselkedésére vonatkozó információkra korlátozódnak. Ez azt jelenti, hogy csak akkor tudjuk Önt név szerint azonosítani, ha a birtokunkban lévő személyes adatokat kombináljuk az Üzemeltető birtokában lévő személyes adatokkal. Mint említettük, ha Ön a valódi nevét használta felhasználónévként, vagy ha az Üzemeltető további, az Ön személyazonosságára vonatkozó adatokat oszt meg velünk, akkor az Önről tárolt információk közvetlenül azonosíthatók lehetnek.

A Kambi nem gyűjt vagy dolgoz fel különleges kategóriába tartozó személyes adatokat vagyis az Ön faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, genetikai adataira, biometrikus adataira, valamint az egészségére, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó információkat.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait:

A Kambi az Ön adatait a következő módon használja fel:

 • a platformunkhoz és szolgáltatásainkhoz való hozzáférés biztosítása;
 • a fogadási tevékenység nyomon követése;
 • profilalkotás, beleértve:
  • a fogadási szokások elemzését;
  • kockázati profilok létrehozását Önről az Ön adatainak és az Ön viselkedésének összevetésével;
  • a fogadási limitek beállítását az Ön kockázati profiljának megfelelően; illetve
  • szélsőséges körülmények között, minden további fogadási tevékenység letiltását;
 • tevékenységének jelentését az Üzemeltetőnek;
 • az Ön adatainak hitelesítését (és bizonyos esetekben összevetését az üzemeltető által gyűjtött adatokkal);
 • az Üzemeltetőkkel szembeni kötelezettségeink teljesítését;
 • szolgáltatásaink és az Üzemeltetőink által a játékosoknak nyújtott szolgáltatások fejlesztését
 • a csalások felderítését és a fogadásokkal kapcsolatos egyéb kockázatok kezelését; valamint
 • a vonatkozó törvények betartását, beleértve a szerencsejátékokat és a szerencsejátékokat, a csalást és a pénzmosást szabályozó törvényeket.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy nem alkalmazunk kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntéshozatalt, amely a játékosokat érintő joghatásokat eredményez vagy hasonlóan jelentős mértékben érinti őket.  Vállaljuk azonban a profilalkotást. A játékosok jogainak és érdekeinek védelme érdekében lehetővé tesszük a játékosok számára, hogy kifogásolják a kockázati profilalkotással kapcsolatos döntéseinket, vagy tiltakozzanak a profilalkotás használata ellen.

Amikor egy játékosra kockázati profilt alkalmazunk, azt elemzőink megerősítik vagy módosítják.  Továbbra is figyelemmel kísérjük a játékosok kockázati profilját, és automatikus feldolgozást alkalmazunk, és ajánlást teszünk a játékos kockázati profiljának módosítására.  A javasolt változtatásokat elemzőink megerősítik vagy módosítják.

Technológiai eszközöket használunk annak értékelésére, hogy egy fogadás kívül esik-e egy adott szokásmintán. Ez kockázatkezelésünk részét képezi.  Ha a fogadás kívül esik egy adott mintán, elemzőink megvizsgálják azt, és döntést hoznak kezelésének módjáról. Nem történik automatizált döntéshozatal. Minden döntésekben az emberi tényező egyértelmű.

Általánosságban elmondható, hogy az Öntől gyűjtött személyes adatokat csak a jelen Kambi Player PN-ben leírt célokra használjuk fel, illetve olyan célokra, melyekről mi vagy bármelyik üzemeltetőnk a személyes adatok gyűjtésekor Önt tájékoztatja.  Személyes adatait azonban más olyan célokra is felhasználhatjuk, amelyek nem összeegyeztethetetlenek az Önnel ismertetett célokkal (például közérdekű archiválási célokra, tudományos vagy előzményekkel kapcsolatos kutatási vagy statisztikai célokra), ha és amennyiben ezt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megengedik.

Az adatfeldolgozás jogalapja:

Az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében jogalapra van szükségünk az Ön személyes adatainak feldolgozásához. A jogalap, amelyet ebben a Kambi Player PN-ben felvázoltunk, a következőkre terjed ki (adott esetben):

 • A saját vagy harmadik felek (beleértve a Kambi csoport többi vállalatát és üzemeltetői tevékenységet folytató ügyfeleinket) jogos érdekei miatt szükséges adatkezelés. Ezek az érdekek a következők:
  • üzleti tevékenységeink irányítása és ellenőrzése annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek az alkalmazandó jogszabályoknak és a bevált üzleti gyakorlatnak;
  • az Ön fogadási magatartására vonatkozó értékelések készítése, ami az Üzemeltetőknek nyújtott szolgáltatásunk alapvető részét képezi;
  • az Ön személyes adatainak megosztása szolgáltatóinkkal, mint például:
 • informatikai rendszerek, hálózati szolgáltatók, adattárolási és biztonsági adatmentési szolgáltatók; és
 • szakmai szolgáltatók (például ügyvédek, könyvelők, könyvvizsgálók, tanácsadók);
  • elemzésre és kutatásra a kockázatkezelési és fogadási elemzéssel, valamint a termékfejlesztéssel kapcsolatos megoldásaink javításával kapcsolatban;
  • az Üzemeltetőinkkel kötött szerződéseink teljesítése;
  • termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítése;
  • a szabályozási kötelezettségeknek és a legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatásoknak való megfelelés; és
  • az adatok anonimizálása, szolgáltatásaink és termékeink további értékelése és fejlesztése érdekében.

 

 • A jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges feldolgozás – beleértve:
  • az érintettek jogaira vonatkozó kérelmek feldolgozása az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően;
  • a jogi és szabályozási követelményeknek (például a szerencsejáték-szabályozásnak) való megfelelés; és
  • a bűncselekmények megelőzésével, felderítésével és kivizsgálásával kapcsolatos tevékenységek, beleértve a csalást is.

 

Kiknek adhatjuk ki az Ön személyes adatait:

A Kambi Player PN korábbi részében leírtak szerint a Kambi az általunk nyújtott szolgáltatás részeként közli vagy megosztja személyes adatait azzal az üzemeltetővel, akinél fiókkal rendelkezik. Az Önről készített kockázatértékelések leírását és eredményeit megosztjuk Üzemeltetőinkkel. Kapcsolatba lépünk velük, ha fogadásait korlátozni kényszerülünk, vagy döntést kell hoznunk a fiókjával kapcsolatban. Az Ön adatait az érintettek jogaira vonatkozó kérelemmel összefüggésben az Üzemeltetőnek is átadhatjuk (további információkért lásd alább).

A Kambi az Ön személyes adatait a bűnüldöző szervek, szabályozó hatóságok és más, felettünk (vagy a Kambi csoport tagjai felett) joghatósággal rendelkező hatóságok számára is átadja, ha erre jogi kötelezettségünk keletkezik, vagy ha ez a mi jogos érdekünkben, illetve jelentős közérdekből szükséges. Ez magában foglalja az információcserét a kormányhivatalokkal vagy a szerencsejáték-hatóságokkal.

Amennyiben ez jogszerű, személyes adatait megosztjuk a következőkkel is:

 • vállalatcsoportokkal, beleértve az alábbi „Kapcsolatfelvétel” szakaszban említett szervezeteket;
 • külső cégekkel a Kambi egészének vagy egy részének eladásával vagy átruházásával járó vállalati vagy egyéb tranzakció esetén, vagy a Kambi bármely átszervezéséhez szükséges egyéb módon;
 • külső szolgáltatókkal, például informatikai rendszerekkel, hálózatokkal, biztonsági mentést és tárolási szolgáltatást nyújtó cégekkel;
 • szakmai tanácsadókkal, például ügyvédekkel, könyvelőkkel, könyvvizsgálókkal és/vagy tanácsadókkal; és
 • sportági irányító testületekkel.

 

Ha további információra van szüksége az Ön személyes adatainak fenti címzettjeivel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségeken.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait:

A Kambi addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg az szükséges azon célok teljesítéséhez, amelyekhez az adatokat gyűjtöttük, különösen az Üzemeltetőnek nyújtott szolgáltatásaink nyújtásához.

Így, az Ön személyes adatait az Üzemeltetővel kötött szerződésünk időtartama alatt őrizzük meg. Ezt követően az adatokat csak addig tartjuk meg, amíg saját jogi kötelezettségeinknek való megfelelésünkhöz azokra szükség van, illetve ameddig egyébként jogos érdekeink miatt szükséges. Amennyiben egy Üzemeltető tájékoztat minket arról, hogy Ön megszüntette fiókját, vagy ha az Üzemeltetővel kötött megállapodásunk megszűnik, személyes adatait vagy anonimizáljuk, vagy gondoskodunk arról, hogy azokat az iratmegőrzési gyakorlatunknak és eljárásainknak megfelelően töröljük. Ha további információkat szeretne kapni a megőrzés időtartamát illetően, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken.

Mint fentebb említettük, a Kambi általában egy álnevesített azonosítót használ az Ön azonosítására, nem pedig az Ön valódi nevét vagy elérhetőségi adatait. Ha Ön adott Üzemeltetőnél már nem tag, vagy ha egy Üzemeltető nem veszi továbbá igénybe szolgáltatásainkat, a birtokunkban lévő személyes adatokat anonimizálhatjuk úgy, hogy Önt többé ne lehessen azonosítani.

Adatainak biztonságos tárolása:

A Kambi elkötelezett, magas biztonsági szintet tart fenn az adatok, köztük a személyes adatok védelme érdekében. A Kambi már eddig is és a jövőben is ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy adatainkat és a személyes adatokat biztonságosan tárolja és hogy azokat védje a jogosulatlan hozzáféréstől a technológia és a belső rendszerek segítségével, amelyeket frissítünk, amint új technológia válik elérhetővé és az megfelelő a rendszereink számára.

Ez magában foglalja annak biztosítását is, hogy az általunk igénybe vett és a szolgáltatásaink nyújtásában segítő szolgáltatók ugyanúgy kötelesek magas szintű biztonsági előírásokat bevezetni és fenntartani a személyes adatok védelme érdekében. Ezeket az előírásokat beépítjük a szolgáltatóinkkal kötött szerződéseinkbe is.

Mik az Ön jogai?

Ön az alábbi jogokkal rendelkezik

 • a személyes adatok feldolgozásáról való tájékoztatáshoz való jog;
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog, ha azok pontatlanok, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez való jog;
 • a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga;
 • a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog;
 • a személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); és
 • jog ahhoz, hogy hozzáférést kérjen az Ön saját személyes adataihoz, és tájékoztatást kapjon arról, hogy hogyan dolgozzuk fel azokat („hozzáférési jog”).

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti jogok némelyike korlátozott, tehát nem minden körülmények között alkalmazható.

Különösen akkor nem tudunk eleget tenni a kérésnek, ha nem tudjuk ellenőrizni az Ön személyazonosságát. Ebben az esetben mérlegelni fogjuk a kérelemhez fűződő jogokat a lehetséges kárral szemben, amelyet az információ rossz személynek történő átadása okozhat, ami a személyes adatok megsértését jelentené. Javasoljuk, hogy először ahhoz az Üzemeltetőhöz forduljon, akinél fiókkal rendelkezik, mivel a Kambinak legalább az Ön egyedi Üzemeltetői azonosítójára szüksége van ahhoz, hogy az Ön személyazonosságának ellenőrzésekor első lépéseként összevethesse azt a mi Kambi azonosítónkkal. Az Önről tárolt korlátozott mennyiségű információ miatt nem tudjuk az Ön személyazonosságát igazolni vagy név szerint ellenőrizni az egyedi üzemeltetői azonosítója nélkül. Javasoljuk, hogy tekintse át annak az Üzemeltetőnek az adatvédelmi szabályzatát, akinél fiókkal rendelkezik, annak megértéséhez, hogy hogyan nyújthat be kérelmet az adott Üzemeltetőhöz első körben.

Ezenkívül nem vagyunk kötelesek másolatot adni Önnek a feldolgozás alatt álló személyes adatairól (az Ön hozzáférési joga alapján), ha ez hátrányosan érintené mások jogait és szabadságát, beleértve a sajátjainkat is.  Ezért nem adunk Önnek másolatot a személyes adatairól, ha ez valószínűleg: (a) üzleti titkok vagy szellemi tulajdon felfedését eredményezné; (b) az alkalmazandó törvények és rendeletek megsértését eredményezné; vagy (c) olyan információk felfedéséhez vezetne egy másik érintettről, amelyeket nem vagyunk jogosultak kiadni Önnek.  Különösen szigorúan, üzleti titokként őrizzük kockázatkezelési stratégiáinkat és eljárásainkat, és ezért nem adjuk át az Ön személyes adatainak másolatát amennyiben az felfedné vagy valószínűleg felfedné kockázatkezelési stratégiáinkat vagy eljárásainkat. Ez magában foglalhat bizonyos eljárásokat az Ön kockázati profiljának kialakításával kapcsolatban.

EGT-n kívüli adattovábbítás:

Igen, globális sportfogadási platform szolgáltatójaként az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba is továbbítjuk. Erre azért van szükség, hogy szolgáltatásainkat az Üzemeltetők és Ön számára a fogadás megtételének napszakától függetlenül nyújthassuk. Személyes adatait különösen a következő helyekre továbbítjuk:

 • Fülöp-szigetek
 • Ausztrália;
 • USA;
 • Egyesült Királyság.

Ennek megfelelően gondoskodunk arról, hogy megfelelő biztosítékok legyenek érvényben az ilyen adattovábbítás védelme érdekében például az Ön személyes adatainak címzettjei számára szerződéses kötelezettségeket írunk elő. Ezek a kötelezettségek megkövetelik, hogy az adatokat átvevő partner az Ön személyes adatait az EGT-ben előírtaknak megfelelően védje. Bizonyos esetekben, amikor Ön EGT-n kívüli székhellyel rendelkező Üzemeltetőnkkel áll kapcsolatban, az Ön adatait továbbíthatjuk az adott Üzemeltetőnek, amennyiben ez szükséges az Üzemeltetővel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése, valamint az Ön érdekében. Kérjük, tekintse meg az üzemeltetője által biztosított adatvédelmi nyilatkozatokat vagy információkat, és tekintse át milyen biztosítékokat nyújtanak az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

Sütik és hasonló nyomkövető technológiák  

Előfordulhat, hogy a sportfogadási platformunkon sütiket és hasonló nyomkövető technológiákat (együttesen „Sütik”) használunk. A sütikkel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon az Ön fiókját kezelő Üzemeltetőhöz.

A weboldalunkon használt sütikkel kapcsolatos információkért kérjük, tekintse meg az Adatvédelmi preferenciaközpontot a www.kambi.com weboldalon.

Kapcsolatfelvétel 

Ha kérdése van jelen Kambi Player PN bármely vonatkozásával kapcsolatban, illetve annak bármely részét tisztázni szeretné, vagy ha panasza van azzal kapcsolatban, ahogyan a Kambi felhasználja vagy tárolja az adataidat, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a dataprotection@kambi.com címen.  Az Önről tárolt korlátozott mennyiségű információ miatt nem tudjuk az Ön személyazonosságát igazolni vagy név szerint ellenőrizni az egyedi üzemeltetői azonosítója nélkül. Javasoljuk, hogy ha bármilyen konkrét kérdése van a fiókjával kapcsolatban, először tekintse át az Ön fiókját kezelő Üzemeltető adatvédelmi szabályzatát.

A Kambi Player PN alkalmazásában a következő Kambi szervezetek az adatkezelők:

 • Kambi Group plc (Máltán bejegyezve)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (Alderney-ben bejegyezve)
 • Kambi Malta Limited (Máltán bejegyezve)
 • Kambi Spain plc (Máltán bejegyezve)
 • Sports Information Services Limited (Máltán bejegyezve)
 • Kambi Philippines Inc (a Fülöp-szigeteken bejegyezve)
 • Sports Analytics Services SRL (Romániában bejegyezve)
 • Kambi Australia Pty Ltd (Ausztráliában bejegyezve)
 • Kambi Sweden AB (Svédországban bejegyezve)
 • Kambi Services Limited (az Egyesült Királyságban bejegyezve)
 • Kambi USA Inc. (az USA-ban bejegyezve)
 • Kambi Sports España, SL (Spanyolországban bejegyezve)
 • Global Technology & Sports Ltd (Máltán bejegyezve)
 • Kambi SIS USA Inc (az USA-ban bejegyezve)

A Kambi az egyes Üzemeltetőkkel közös irányítóként is fellép, ha/amikor a Kambi bónuszrendszerét használják, amely lehetővé teszi az üzemeltetők számára a bónuszprogramok, jutalomsablonok és csoportalapú jutalmak kezelését. Üzemeltetőinkkel megállapodásokat kötöttünk az érintettek jogaival kapcsolatos kéréseket érintő együttműködésre vonatkozóan olyan körülmények között, amikor közös adatkezelőként járunk el.

A Kambi Európai Unión belüli tevékenységével kapcsolatban Önnek joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál.

A jelen Kambi Player PN frissítései

A változó jogi, technikai vagy üzleti fejleményekre reagálva időről időre frissíthetjük a Kambi Player PN-t.  A Kambi Player PN alján látható „utolsó frissítés” dátummal ellenőrizhető a jelen Kambi Player PN legutóbbi frissítésének időpontja.

Utolsó frissítés: 2021. december 2.