Informacja o poufności danych użytkownika w Kambi

Informacja o poufności danych użytkownika w Kambi

Niniejsza Informacja o poufności danych użytkownika w Kambi  (dalej “ Kambi PDU”) dotyczy tylko graczy. Przez graczy rozumiemy zarejestrowanych użytkowników, którzy mają konto lub profil u operatora hazardowego, który używa platformy zakładów sportowych Kambi (każdy zwany „Operatorem”).

Kambi Group plc jest spółką zarejestrowaną na Malcie  i notowaną na giełdzie First North na NASDAQ w Sztokholmie, z siedzibą pod adresem Level 3, Quantum House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1120 (“Kambi HQ”). Kambi HQ współpracuje z innymi podmiotami Kambi (w tym podmioty wymienione w poniższej części „Kontakt z nami” – dalej zamiennie “Kambi”, “my”, “nas” i/lub “nasz”), zapewniając platformę zakładów sportowych dla Operatorów. Rozwiązanie Kambi polega na przeglądaniu i zarządzaniu zakładami postawionymi za pośrednictwem strony internetowej Operatora (który wykorzystuje platformę Kambi), aby zarządzać ryzykiem związanym z tymi zakładami. Kambi PDU wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, gdy jesteś graczem, a Twój zakład został przeniesiony przez naszą platformę. Proszę przeczytaj dokładnie Kambi PDU, aby zrozumieć, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe. Ten dokument Kambi PDU stanowi uzupełnienie wszelkich innych informacji o prywatności publikowanych przez każdego Operatora.

Do celów tego dokumentu Kambi jest „Administratorem” Twoich danych osobowych. Dzieje się tak, ponieważ przetwarzając Twoje dane osobowe, ustalamy, dlaczego i w jaki sposób edytowane są Twoje dane osobowe .

Jeśli nie jesteś graczem i jesteś gościem naszej witryny lub otrzymujesz od nas usługi marketingowe lub inne, zapoznaj się z Polityką prywatności na stronie Kambi, która dostarczy informacji o tym, jak Kambi będzie obchodzić się z Twoimi danymi osobowymi w takich okolicznościach.

Rodzaje danych, które zbieramy/przetwarzamy:

Zbieramy pewne informacje o Tobie, gdy jesteś graczem. Informacje te pochodzą od Operatora, u którego posiadasz konto. Otrzymujemy od nich te informacje, gdy decydują się, aby korzystać z naszych usług i przekazują nam Twoje dane. Ewentualnie będziemy zbierać takie informacje bezpośrednio od Ciebie, w skutek uzyskania informacji o urządzeniu, którego używasz do obstawiania zakładów, które są następnie łączone z innymi informacjami, które posiadamy na Twój temat, a także informacjami o rzeczywistych zakładach, które zawierasz. Dodatkowo mogą istnieć pewne informacje, które generujemy o Tobie w celu świadczenia naszych usług.

Przez Dane Osobowe rozumiemy informacje, które same lub w połączeniu z innymi informacjami, które posiadamy lub które są nam dostępne, mogą być wykorzystane do Twojej identyfikacji.

Rodzaj informacji, które otrzymujemy, zbieramy lub w inny sposób przetwarzamy o Tobie, jest następujący:

 • informacje techniczne z Twojego komputera/laptopa/tabletu/smartfona, w tym:
  • Twój adres IP;
  • unikalny identyfikator urządzenia;
  • system operacyjny Twojego urządzenia;
  • język;
  • strefa czasowa;
  • typ przeglądarki;
  • ogólna lokalizacja geograficzna;
  • w jaki sposób Twoje urządzenie wchodzi w interakcję z naszą platformą;
 • liczba zakładów, które obstawiasz;
 • czas zakładu;
 • charakter wydarzenia, na które stawiane są zakłady;
 • Twoja nazwa użytkownika u Operatora (jeśli Operator nam ją przekazał);
 • Twój numer identyfikacyjny u Operatora;
 • Twój wydany przez Kambi numer identyfikacyjny;
 • inne dane gracza, które mogą obejmować wiek, płeć, miasto, pierwszą część kodu pocztowego, walutę płatności, kraj zamieszkania, saldo konta i historię zakładów;
 • rekomendacje dotyczące Twojego limitu kredytowego, i
 • profil ryzyka.

 

Jak zauważysz, Kambi oczywiście nie przechowuje Twojego nazwiska ani danych kontaktowych. Dane osobowe, które przetwarzamy, ograniczają się do urządzenia używanego do obstawiania zakładów, unikalnych identyfikatorów od Operatora i Kambi oraz informacji dotyczących Twojego zachowania w grze. Oznacza to, że jedynym sposobem, w jaki możemy zidentyfikować Cię po nazwisku, będzie połączenie posiadanych przez nas danych osobowych z danymi osobowymi posiadanymi przez Operatora. Jak wspomniano, jeśli użyłeś swojego prawdziwego nazwiska jako nazwy użytkownika lub jeśli Operator udostępnia nam dodatkowe dane dotyczące tożsamości, informacje, które posiadamy o Tobie, mogą być bezpośrednio identyfikowalne.

Kambi nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych specjalnej kategorii (tj. informacji o Twoim pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych oraz danych dotyczących Twojego zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej).

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

Kambi użyje Twoich danych w następujący sposób:

 • zapewnienie dostępu do naszej platformy i usług;
 • śledzenie Twojej aktywności w zakładach;
 • profilowanie, w tym:
  • analizowanie Twojego wzorca obstawiania;
  • tworzenie profili ryzyka o Tobie poprzez dopasowanie Twoich informacji do Twojego zachowania;
  • dostosowanie limitów zakładów w zależności od profilu ryzyka; i
  • w ekstremalnych okolicznościach, uniemożliwienie dalszego obstawiania;
 • zgłaszanie Twojej aktywności Operatorowi;
 • weryfikacja Twoich danych (a w niektórych przypadkach dopasowanie ich do informacji zebranych przez Operatora);
 • wypełnianie naszych zobowiązań wobec Operatorów;
 • ulepszanie naszych usług i usług, które nasi Operatorzy oferują graczom;
 • wykrywanie oszustw i zarządzanie innymi zagrożeniami związanymi z zakładami; i
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym przepisów regulujących hazard i gry, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.

Proszę zwrócić uwagę, że nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywołuje wobec graczy skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływa. Podejmujemy się jednak profilowania. Aby chronić prawa i interesy graczy, pozwalamy graczom kwestionować nasze decyzje dotyczące profilowania ryzyka lub sprzeciwiać się naszemu profilowaniu.

Kiedy stosujemy profil ryzyka do gracza, jest on potwierdzany lub zmieniany przez naszych analityków. Nadal monitorujemy profil ryzyka gracza i używamy automatycznego przetwarzania, aby zalecić zmianę profilu ryzyka gracza. Wszelkie proponowane zmiany są potwierdzane lub poprawiane przez naszych analityków .

Używamy technologii do oceny, czy zakład wykracza poza określony wzorzec. To część naszego zarządzania ryzykiem. Jeśli zakład wykracza poza określony wzorzec, nasi analitycy przeanalizują go i zdecydują, jak sobie z tym poradzić. Nie ma miejsca na zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Wszystkie decyzje podejmuje osoba.

Ogólnie rzecz biorąc, będziemy wykorzystywać dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, wyłącznie do celów opisanych w niniejszym Kambi PDU lub w celach, które my lub którykolwiek z naszych Operatorów wyjaśniamy Ci w momencie, w którym zbieramy Twoje dane osobowe. Możemy jednak również wykorzystywać Twoje dane osobowe do innych celów, które nie są niezgodne z celami, które Ci ujawniliśmy (takie jak cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne), jeśli i gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Nasza podstawa prawna przetwarzania:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych. Podstawa prawna, którą przedstawiliśmy w niniejszym Kambi PDU obejmuje (w stosownych przypadkach):

 • Przetwarzanie, które jest niezbędne dla naszych własnych prawnie  uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich (w tym inne spółki grupy Kambi i klienci naszego Operatora). Tymi interesami są:
  • zarządzanie i audyt naszych operacji biznesowych w celu zapewnienia, że są one zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami biznesowymi;
  • dokonywanie ocen Twoich zachowań przy zakładach, co jest podstawową częścią usługi, którą świadczymy Operatorom;
  • udostępnianie Twoich danych osobowych naszym usługodawcom, takim jak:
 • dostawcy systemów IT, dostawcy sieci, dostawcy przechowywania danych i kopii zapasowych; i
 • dostawcy usług profesjonalnych (np. prawnicy, księgowi, audytorzy, konsultanci);
  • analiza i badania w związku z doskonaleniem naszego podejścia do zarządzania ryzykiem i analiza zakładów, a także rozwój produktów;
  • realizacja naszych umów z naszymi Operatorami;
  • promowanie naszych produktów i usług;
  • zgodność z obowiązkami regulacyjnymi i wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk; i
  • anonimowość danych w celu dalszej oceny i ulepszania naszych usług i produktów.

 

 • Przetwarzanie, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego – w tym:
  • przetwarzanie wszelkich żądań dotyczących praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z przepisami o ochronie danych;
  • dla zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi (takimi jak przepisy dotyczące hazardu); i
  • dla działań związanych z zapobieganiem, wykrywaniem i ściganiem przestępstw, w tym oszustw.


Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

Jak wspomniano wcześniej w ninejszym Kambi PDU, Kambi ujawni lub udostępni Twoje dane osobowe Operatorowi, u którego masz konto, w ramach świadczonej przez nas usługi. Udostępniamy naszym Operatorom raporty i wyniki ocen ryzyka, które przeprowadziliśmy wobec Ciebie. Będziemy z nimi współpracować, jeśli będziemy musieli ograniczyć Twoje zakłady lub podjąć decyzję dotyczącą Twojego konta. Mamy prawo również ujawnić Twoje dane Operatorowi w związku z żądaniem podmiotu, którego dane dotyczą (więcej informacji znajdziesz poniżej).

Zawarliśmy umowy z naszymi Operatorami dotyczące współpracy związanej z prawami osób, których dane dotyczą, w sytuacjach, gdy działamy razem jako współadministrator danych.

Kambi ujawni również Twoje dane osobowe organom ścigania, organom regulacyjnym i innym organom sprawującym jurysdykcję nad nami (lub członkom Grupy Kambi) jeśli mamy do tego prawny obowiązek lub leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie lub leży to w istotnym interesie publicznym. Obejmuje to wymianę informacji z agencjami rządowymi lub organami ds. hazardu.

Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli jest to zgodne z prawem, następującym podmiotom:

 • spółkom z grupy, w tym podmiotom, o których mowa w poniższej części „Kontakt z nami”;
 • osobom trzecim w przypadku transakcji korporacyjnej lub innej transakcji obejmującej sprzedaż lub przeniesienie całości lub części Kambi, lub w inny sposób wymaganej do jakiejkolwiek restrukturyzacjiKambi;
 • zewnętrznym dostawcom usług, takich jak systemy IT, sieci oraz dostawcom kopii zapasowych i przechowywania danych;
 • profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, księgowi, audytorzy i/lub konsultanci; i
 • organom zarządzającym sportem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o powyższych odbiorcach Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jak długo Twoje dane osobowe są przechowywane:

Kambi zachowa Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w szczególności świadczenia naszych usług na rzecz Operatora.

W związku z tym Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania naszej umowy z Operatorem. Po tym czasie będziemy przechowywać informacje tylko tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych własnych zobowiązań prawnych lub w inny sposób, który może być niezbędny dla naszych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku, gdy Operator poinformuje nas, że zamknąłeś swoje konto lub po rozwiązaniu naszej umowy z Operatorem, anonimizujemy Twoje dane osobowe lub zapewnimy ich usunięcie zgodnie z naszymi praktykami i procedurami przechowywania danych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat okresu przechowywania, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jak wspomniano wyżej, Kambi zazwyczaj wykorzystuje pseudonimizowany identyfikator, a nie Twoje prawdziwe imię i nazwisko lub dane kontaktowe, aby Cię zidentyfikować. Jeśli przestaniesz być graczem Operatora lub jeśli Operator przestanie korzystać z naszych usług, mamy prawo zanonimizować posiadane przez nas dane osobowe, tak aby nie można było Cię już zidentyfikować.

Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych:

Kambi zobowiązuje się i utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa w celu ochrony danych, w tym Danych osobowych. Kambi podjęło i będzie nadal podejmować uzasadnione kroki, aby nasze dane i Dane Osobowe były bezpieczne i wolne od nieuprawnionego dostępu za pomocą technologii i systemów wewnętrznych, które będą aktualizowane, gdy nowa technologia stanie się dostępna i stanie się odpowiednia dla naszych systemów.

Obejmuje to również zapewnienie, że wszyscy dostawcy usług, z których korzystamy i którzy pomagają nam w świadczeniu naszych usług, są również w równym stopniu zobowiązani do wdrożenia i utrzymywania wysokich standardów bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Standardy te są zawarte w umowach z naszymi usługodawcami.

Jakie masz prawa?

Twoje prawa są następujące:

 • prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych („prawo podmiotu danych do bycia zapomnianym”); i
 • prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych oraz uzyskania informacji o tym, jak je przetwarzamy („prawo dostępu”).

 

Należy pamiętać, że niektóre z powyższych praw są kwalifikowane, więc nie będą miały zastosowania we wszystkich okolicznościach.

W szczególności nie jesteśmy w stanie uwzględnić Twojej prośby, gdy nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości. W takim przypadku zrównoważymy prawa wynikające z takiego wniosku z potencjalną szkodą, która może zostać poniesiona w przypadku przekazania informacji niewłaściwej osobie, co oznaczałoby naruszenie ochrony danych osobowych. Zalecamy, aby w pierwszej kolejności złożyć wniosek do Operatora, u którego masz konto, ponieważ Kambi będzie potrzebował co najmniej Twojego unikalnego identyfikatora Operatora, aby dopasować go do naszego identyfikatora w Kambi w pierwszym kroku weryfikacji Twojej tożsamości. Ze względu na ograniczone informacje, które posiadamy na Twój temat, nie jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować ani zweryfikować po nazwisku bez Twojego unikalnego identyfikatora Operatora. Sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności Operatora, u którego posiadasz konto, w celu zrozumienia, jak w pierwszej kolejności złożyć wniosek u odpowiedniego Operatora.

Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci kopii Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu (na podstawie Twojego prawa dostępu), jeśli będzie to miało negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób, w tym nasze własne. W związku z tym nie przekażemy Ci kopii Twoich danych osobowych, jeśli mogłoby to spowodować: a) ujawnienie tajemnic handlowych lub własności intelektualnej; b) naruszenie przez nas obowiązującego prawa i przepisów; lub c) ujawnienie informacji o innym podmiocie danych, których nie mamy prawa ujawnić Tobie. W szczególności ściśle chronimy nasze strategie i procedury zarządzania ryzykiem jako tajemnice handlowe i dlatego nie udostępnimy kopii Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim ujawniłoby to lub byłoby prawdopodobne, że ujawni nasze strategie lub procedury zarządzania ryzykiem. Może to obejmować pewne procedury dotyczące profilowania ryzyka.

Proszę pamiętać, że nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywołały by wobec graczy skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpłynęły. Podejmujemy się jednak profilowania. Aby chronić prawa i interesy graczy, pozwalamy graczom kwestionować nasze decyzje dotyczące profilowania ryzyka lub sprzeciwiać się naszemu profilowaniu. Jeśli sprzeciwisz się naszemu profilowaniu i będziemy w związku z tym zobowiązani przez prawo do zaprzestania profilowania, nasi Operatorzy mogą nie być w stanie dalej umożliwiać Ci zawierania zakładów za pomocą naszych usług.

Transfery poza EOG:

Tak, jako dostawca globalnej platformy zakładów sportowych, Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Musimy tak robić, aby świadczyć nasze usługi Operatorom i Tobie, niezależnie od pory dnia, w której stawiany jest zakład. W szczególności Twoje dane osobowe będą przekazywane do:

 • Filipin;
 • Australii;
 • Stanów Zjednoczonych;
 • Brytanii.

W związku z tym zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony tego transferu, takie jak zobowiązania umowne nałożone na odbiorców Twoich danych osobowych. Obowiązki te wymagają, aby odbiorca chronił Twoje dane osobowe zgodnie ze standardem wymaganym w EOG. W niektórych przypadkach, gdy masz do czynienia z jednym z naszych Operatorów z siedzibą poza EOG, możemy przekazać Twoje dane temu Operatorowi, jeśli jest to konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec tego Operatora i dla Twojej korzyści. Powinieneś zapoznać się z oświadczeniami o prywatności lub informacjami dostarczonymi przez Twojego Operatora, aby sprawdzić, jakie zabezpieczenia oferuje on w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Pliki cookie i podobne technologie

Możemy używać plików cookie i podobnej technologii śledzenia (łącznie „Cookies”) na naszej platformie zakładów sportowych. Skontaktuj się ze swoim Operatorem, u którego posiadasz konto, aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików cookie.

Aby uzyskać informacje na temat plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, zapoznaj się z Centrum preferencji prywatności pod adresem  www.kambi.com.

Kontakt z nami

Jeśli masz pytanie dotyczące dowolnego aspektu tego dokumentu lub chcesz, aby jakakolwiek jego część została wyjaśniona, lub w przypadku skargi dotyczącej sposobu, w jaki Twoje dane są wykorzystywane lub przechowywane przez Kambi, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na dataprotection@kambi.com.

Ze względu na ograniczone informacje, które posiadamy na Twój temat, nie jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować ani zweryfikować po nazwisku bez Twojego unikalnego identyfikatora u Operatora. Sugerujemy, abyś najpierw zapoznał się z polityką prywatności obowiązującą u Operatora, u którego masz konto, jeśli masz jakieś konkretne zapytania dotyczące swojego konta.

Następujące podmioty Kambi są administratorami dla celów niniejszego dokumentu Kambi PDU:

 • Kambi Group plc (zarejestrowana na Malcie)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (zarejestrowana w Alderney)
 • Kambi Malta Limited (zarejestrowana na Malcie)
 • Kambi Spain plc (zarejestrowana na Malcie)
 • Sports Information Services Limited zarejestrowana na Malcie)
 • Kambi Philippines Inc (zarejestrowana na Filipinach)
 • Sports Analytics Services SRL (zarejestrowana w Rumunii)
 • Kambi Australia Pty Ltd (zarejestrowana w Australii)
 • Kambi Sweden AB (zarejestrowana w Szwecji)
 • Kambi Services Limited (zarejestrowana w Wielkiej Brytanii)
 • Kambi USA Inc. (zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych)
 • Kambi Sports España, SL (zarejestrowana w Hiszpanii)
 • Global Technology & Sports Ltd (zarejestrowana na Malcie)
 • Kambi SIS USA Inc (zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych)

 

Kambi działa również jako wspólny administrator z każdym Operatorem, jeśli / kiedy korzysta on z Kambi Bonus System, który to umożliwia operatorom zarządzanie programami bonusowymi, szablonami nagród i nagrodami grupowymi. Zawarliśmy umowy z naszymi Operatorami dotyczące współpracy związanej z prawami osób, których dane dotyczą, w sytuacjach, gdy działamy razem jako współadministrator danych.

W związku z działalnością Kambi na terenie Unii Europejskiej, masz prawo złożyć skargę do lokalnego regulatora ochrony danych.

Aktualizacje do Kambi PDU:

Od czasu do czasu możemy aktualizować Kambi PDU w odpowiedzi na zmieniające się regulacje prawne, techniczne lub biznesowe. Możesz zobaczyć, kiedy ten dokument był ostatnio aktualizowany, sprawdzając datę „ostatniej aktualizacji” wyświetlaną na dole niniejszego Kambi PDU.

Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021