Kambis retningslinjer for spillernes personvern

Kambis retningslinjer for spillernes personvern

Disse retningslinjene for spillernes personvern hos Kambi (“Kambis PV for spillere”) gjelder kun for spillere. Med spillere mener vi registrerte brukere som har en konto eller profil hos en spilloperatør som benytter Kambis plattform for oddsspill (“operatører”). 

Kambi Group plc er et selskap registrert på Malta og notert på First North hos NASDAQ, Stockholm, med registrert adresse på Level 3, Quantum House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1120 (“Kambi HQ”). Kambi HK med sine øvrige Kambi-enheter (inkludert enhetene oppgitt på delen med “kontakt oss” nedenfor – samlet omtalt som “Kambi”, “vi”, “oss” og/eller “våre”), leverer en oddsspillplattform for operatører. Løsningen inkluderer at Kambi mottar og styrer innsatser plassert gjennom nettstedet til en operatør (som benytter Kambis plattform) for å kunne styre risikoen tilknyttet slike innsatser. Kambis PV for spillere forklarer hvordan vi håndterer dine personopplysninger når du er spiller og innsatsene dine går gjennom plattformen vår. Les Kambis PV for spillere grundig for å forstå hvordan vi behandler personopplysningene dine. Kambis PV for spillere er et supplement til andre retningslinjer for personvern som publiseres av hver operatør.

For Kambis PV for spillere fungerer Kambi som “behandlingsansvarlig” for personopplysningene dine. Dette siden når vi behandler personopplysningene dine, vil vi (enten alene eller sammen med operatøren) ta beslutninger om hvorfor og hvordan personopplysningene dine behandles. 

Dersom du ikke er en spiller og er en besøkende til nettstedet vårt, eller mottar markedsføring eller andre tjenester fra oss, bes du se Kambis retningslinjer for personvern som gir informasjon om hvordan Kambi håndterer personopplysningene dine under slike omstendigheter. 

Typer opplysninger vi innhenter/behandler: 

Vi innhenter bestemt informasjon om deg når du er en spiller. Denne informasjonen stammer fra operatøren du har konto hos. Vi mottar denne informasjonen fra dem når du registrerer deg eller benytter tjenestene våre og formidler informasjonen din til oss. Alternativt innhenter vi denne informasjonen direkte fra deg gjennom å innhente informasjon om enheten du benyttet for å plassere en innsats, som er koblet til øvrig informasjon vi har om deg, samt informasjon om de faktiske innsatsene du foretar. I tillegg kan det være informasjon som vi genererer om deg for å kunne levere tjenestene våre til deg.

Med personopplysninger mener vi informasjon som enten alene eller kombinert med annen informasjon vi har om deg eller som er tilgjengelig for oss, kan benyttes til å identifisere deg.   

Informasjonstypene vi mottar, innhenter eller på annen måte behandler om deg er følgende: 

 • teknisk informasjon fra din datamaskin/laptop/nettbrett/smarttelefon, inkludert:
  • din IP-adresse;
  • en unik enhetsidentifikator;
  • operativsystemet på din enhet;
  • språk;
  • tidssone;
  • nettlesertype; 
  • bred geografisk plassering; 
  • hvordan enheten din interagerer med plattformen vår;
 • antall innsatser du plasserer;
 • tidspunkt for innsatsen;
 • opphavet til hendelsen innsatsen er plassert på;
 • ditt brukernavn hos operatøren (dersom operatøren oppgir dette til oss);
 • ditt identifikasjonsnummer hos operatøren; 
 • ditt identifikasjonsnummer utstedt av Kambi; 
 • andre spilleropplysninger, som kan inkludere alder, kjønn, sted, postnummer, valuta for betalinger, bostedsland, kontosaldo og spillhistorikk; 
 • anbefalinger om din kredittgrense; og
 • risikoprofil. 

Som du ser har ikke Kambi ditt navn eller dine kontaktopplysninger. Personopplysningene vi behandler er begrenset til enheten du benytter til å plassere innsatser, identifikator fra din operatør og Kambi, samt informasjon relevant til din spillatferd. Dette betyr at den eneste måten vi kan identifisere deg med navn, er når personinformasjonen vi har knyttes til personinformasjon som operatøren har. Dersom du har benyttet ditt virkelige navn som ditt brukernavn, eller dersom operatøren deler ytterligere identifikasjonsopplysninger med oss, da vil informasjonen vi har om deg kunne være direkte identifiserbar. 

Kambi innhenter eller behandler ikke spesielt kategoriserte opplysninger (f.eks. informasjon om din rase eller etniske opphav, politiske meninger, religiøse eller filosofiske meninger, medlemskap hos fagforeninger, genetiske opplysninger, biometriske opplysninger og opplysninger om din helse, sexliv eller seksuelle orientering).

Hvordan vi benytter dine personopplysninger: 

Kambi benytter informasjonen din på følgende måter:

 • gir tilgang til våre plattform og tjenester;
 • sporer innsatsaktivitetene dine; 
 • profilering, inkludert: 
  • analysere av dine innsatsmønstre; 
  • lager risikoprofiler om deg ved å matche din informasjonen med din atferd; 
  • justere innsatsgrensene dine avhengig av din risikoprofil;
  • i ekstreme situasjoner, forhindre ytterligere spilling; 
 • rapportere din aktivitet tilbake til operatøren; 
 • validere informasjonen din (og i noen tilfeller matche den mot informasjon som har blitt innhentet av en operatør); 
 • oppfylle våre forpliktelser ovenfor operatører; 
 • forbedre tjenestene våre og tjenestene våre operatører tilbyr spillerne; 
 • detektere svindel og styre øvrig risiko tilknyttet pengespill;
 • etterleve gjeldende lovgivning, inkludert lover som regulerer pengespill og spill, svindel og hvitvasking av penger.

Når vi legger til en risikoprofil til en spiller, blir den bekreftet eller endret av våre analytikere.  Vi fortsetter å overvåke en spillers risikoprofil og vi benytter automatiske beslutninger for å anbefale om en spillers risikoprofil bør endres.  Alle forespurte endringer bekreftes eller endres av våre analytikere.

Vi benytter også automatisk risikostyring for å vurdere risikoen til bestemte innsatsaktiviteter.  Dersom en innsats går utenfor en spillers risikoprofil, vil våre analytikere gjennomgå den.

Generelt benytte vi personopplysningene vi innhenter fra deg kun til formålene som beskrives i Kambis PV for spillere, eller til formål som vi eller noen av våre operatører forklarer til deg ved tidspunktet for innhenting av personopplysningene dine.  Imidlertid kan det være vi benytter personopplysningene dine til andre formål som ikke er inkompatible med formålene vi har forklart til deg (slik som å oppnå formål til det beste for offentlige interesser, vitenskapelige eler historiske forskningsformål) hvis og dersom dette tillates av gjeldende personvernlovgivning.

Vårt juridiske grunnlag for behandlingen:

I henhold til gjeldende personvernlovgivning må vi ha et juridisk grunnlag for å behandle personopplysningene dine. Det juridiske grunnlaget vi har fremhevet i Kambis PV for spillere inkluderer (ettersom relevant):

 • Behandling som er nødvendig for våre egne juridiske interesser eller de tilhørende tredjeparter (inkludert andre selskaper innenfor Kambi og våre operatørklienter). Disse interessene er:
  • styring og gjennomgang av vår forretningsdrift for å sikre at den overholde alle gjeldende lover samt beste forretningspraksis; 
  • gjøre vurderinger av din innsatsatferd, som er en grunnleggende del av tjenesten vi tilbyr våre operatører; 
  • dele dine personopplysninger med våre tjenestetilbydere, slik som:
  • IT-systemer, nettverksleverandører, tilbydere av datalagring og sikkerhetskopiering;
  • profesjonelle tjenestetilbydere (slik som advokater, regnskapsførere, revisorer, konsulenter); 
  • til analyse og forskning i forbindelse med å forbedre vår tilnærming til risikostyring og spillanalyser, samt produktutvikling; 
  • oppfylle våre kontrakter med våre operatører;
  • promotere våre produkter og tjenester; 
  • etterfølge regulerende forpliktelser og retningslinjer for beste praksis; og/eller
  • anonymisere opplysningene for å fortsette vurderingen og forbedringen av våre tjenester og produkter.
 • Behandling som er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse – inkludert:
  • behandle en rettmessig henvendelse fra en registrert i henhold til personvernlovgivningen;
  • for overholdelse av juridiske og regulatoriske krav (slik som reguleringer for pengespill); og/eller
  • for aktiviteter relatert til å forebygge, detektere og undersøke kriminalitet inkludert svindel.

Hvem vi kan utlevere personopplysningene dine til:

Som allerede understreket av Kambis PV for spillere, kan Kambi utlevere eller dele dine personopplysninger med operatøren du har en konto hos, da dette er en del av tjenesten vi leverer til dem. Vi deler rapporter og resultater av risikovurderingen vi har utført om deg med våre operatører. Vi vil samarbeide med dem dersom vi må begrense spillingen din, eller ta beslutninger om kontoen din. Vi kan også utlevere din informasjon til en operatør i forbindelse med henvendelse i forbindelse med den registrertes rettigheter (se nedenfor for mer informasjon). 

Vi agerer uavhengig av operatørene når det gjelder mange av våre behandlingsaktiviteter, hvor vi agerer som enebehandler.  Imidlertid fungerer vi som en felles behandlingsansvarlig med operatører til formål som å avgjøre risikoprofilen din, vurdere innsatsgrensene dine opp eller ned og avgjøre hvilke risikoparametere som skal benyttes i forbindelse med risikohåndteringen.  Vi har inngått avtaler med operatørene våre om samarbeid når det gjelder henvendelser i forbindelse med den registrertes rettigheter hvor vi fungerer som en felles behandlingsansvarlig.

Kambi vil også utlevere dine personopplysninger til lovhåndhevende organer, regulatorer og andre myndigheter med jurisdiksjon ovenfor oss (eller medlemmer av Kambi-gruppen) dersom vi er juridiske forpliktet til å gjøre dette, eller dersom det er i våre legitime interesser, eller dersom det er vesentlig offentlig interesse for at dette gjøres. Dette inkluderer utveksling av informasjon med myndigheter eller spillautoriteter. 

Der hvor det er tillatt gjennom lovgivning vil vi også dele personopplysningene dine med:

 • gruppens selskaper, inkludert enheter omtalt på delen med “kontakt oss” nedenfor;
 • tredjeparter dersom en selskapsmessig eller annen form for transaksjon som inkluderer salg eller overføring av hele eller deler av Kambi, eller på annen måte nødvendig ved restrukturering av Kambi;
 • tredjeparts tjenestetilbydere, slik som tilbydere av IT-systemer, nettverk, sikkerhetskopiering og lagring;
 • profesjonelle rådgivere, slik som advokater, regnskapsførere, revisorer og/eller konsulenter;
 • sportsmyndigheter.

Dersom du trenger ytterligere informasjon om ovennevnte mottakere av dine personopplysninger, bes du kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

Hvor lenge personopplysningene dine oppbevares:

Kambi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene for hvorfor de ble innhentet, spesielt de delene som gjelder våre tjenester til en operatør.  

Følgelig vil personopplysningene dine oppbevares så lenge vi har kontrakt med en operatør. Etter dette tidspunktet vil vi kun beholde informasjonen så lenge det er nødvendig for oss for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, eller ettersom det på annen måte er nødvendig for våre juridiske interesser. Når en operatør formidler at du har lukket kontoen din, eller etterfulgt av termineringen av en avtale med en operatør, vil vi enten anonymisere personopplysningene dine, eller vi vil sørge for at de slettes i henhold til vår oppbevaringspraksis og prosedyrer. Dersom du trenger ytterligere informasjon om oppbevaringstiden, bes du kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor. 

Som angitt ovenfor benytter Kambi generelt en anonymisert ID, fremfor ditt virkelige navn eller kontakt opplysninger, til å identifisere deg. Dersom du opphører å være spiller hos en operatør, eller dersom en operatør opphører å benytte tjenestene våre, kan vi anonymisere personopplysningene vi har slik at du ikke lenger kan identifiseres. Informasjonen kan benyttes i et anonymt format til analytiske formål. 

Holde opplysningene dine sikre:

Kambi er forpliktet til å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå for å beskytte opplysninger, inkludert personopplysninger. Kambi har innført, og vil fortsette å benytte aktuelle tiltak for å sikre opplysninger og personopplysninger slik at de ikke er tilgjengelig for uautorisert tilgang. Dette skjer gjennom bruk av teknologi og interne systemer som oppdateres ettersom ny teknologi blir tilgjengelig og der dette er aktuelt for systemene våre.

Dette inkluderer også å sikre at alle tjenestetilbydere vi benytter, og som assisterer oss med å levere tjenestene våre, er tilsvarende forpliktet til å implementere og opprettholde høye sikkerhetsstandarder for å beskytte personopplysninger. Disse standardene fremgår av våre kontrakter med våre tjenestetilbydere.

Hvilke rettigheter har du?

Du har følgende rettigheter:

 • retten til å informeres om behandlingen av dine personopplysninger;
 • retten til å korrigere dine personopplysninger dersom de er unøyaktige, og til komplettere ufullstendige personopplysninger; 
 • retten til å nekte behandling av dine personopplysninger;
 • retten til å begrense behandling av dine personopplysninger;
 • retten til å få dine personopplysninger slettet (“retten til å glemmes”); og
 • retten til å be om tilgang til dine personopplysninger og til å innhente informasjon om hvordan vi behandler dem (“retten til tilgang”).

Merk at noen av rettighetene ovenfor forutsetter kvalifisering, de er derfor ikke gjeldende under alle omstendigheter. 

Dette gjelder spesielt dersom vi ikke kan utføre en henvendelse dersom vi ikke er i stand til å verifisere identiteten din. Dersom dette er tilfelle vil vi balansere henvendelsens rettigheter opp mot den potensielle skaden som kan forårsakes dersom informasjon utleveres til feil person, noe som utgjør et brudd på personvernet. Vi anbefaler at du i første omgang henvender deg til operatøren du har en konto hos. Dette siden Kambi som minimum må ha din unike operatør-ID for å kunne matche den mot vår Kambi-ID, som et første skritt for å verifisere identiteten din. Grunnet den begrensede informasjonen vi har om deg, er vi ikke i stand til å identifisere deg eller verifisere navnet ditt uten å ha din unike operatør-ID. Vi anbefaler at du gjennomgår retningslinjene for personvern til operatøren du har konto hos, for å forstå hvordan du kan gjøre en første henvendelse til den aktuelle operatøren. 

Videre er vi ikke påkrevd å levere deg en kopi av personopplysningene dine som gjennomgår behandling (i henhold til dine rettigheter om tilgang) dersom dette vil påvirke rettighetene og friheten til andre, inkludert din egen.  Vi vil derfor ikke gi deg en kopi av dine personopplysninger dersom dette kan føre til: (a) utlevering av forretningshemmeligheter eller intellektuell eiendom; (b) forårsake av vi bryter med gjeldende lovgivning og reguleringer; eller (c) føre til utlevering av informasjon om andre registrerte som vi ikke har rett til å utlevere til deg.  Vi beskytter våre risikovurderingsstrategier og prosedyrer som forretningshemmeligheter, og vil derfor ikke gi deg en kopi av dine personopplysninger i et slikt omfang at det kan medføre utlevering av våre risikostyringsstrategier eller prosedyrer. Dette kan inkludere enkelte prosedyrer som gjelder for din risikoprofilering. Dersom vi behandler en stor mengde informasjon om deg, kan et også være at du blir bedt om å spesifisere hvilken informasjon eller behandlingsaktiviteter henvendelsen gjelder, før vi leverer informasjonen til deg.

Merk at vi ikke tar beslutninger basert utelukkende på automatiske beslutninger, som gir juridiske effekter når det gjelder spilleren eller på annen måte kan medføre en vesentlig påvirkning.  Vi benytter imidlertid profilering. For å vokte spillernes rettigheter og interesser, lar vi spillerne utfordre beslutninger som vi gjør om risikoprofilering eller nekte bruken av profilering.  Dersom du nekter oss å bruke profilering og vi er påkrevd gjennom lovgivning å opphøre profilering som følge av dette, kan det være våre operatører som konsekvens ikke lar deg fortsette å plassere innsatser ved bruk av vår tjeneste.

Vi er påkrevd å gi deg retten til å flytte, kopiere eller overføre personopplysningene dine (“dataportabilitet”) som følge av vårt juridisk grunnlag for behandlingen. 

Overføringer utenfor EØS: 

Ja, som en leverandør av plattformer for globale oddsspill, overføres personopplysningene dine utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi må gjøre dette for å levere tjenestene våre til operatører og til deg, uavhengig av når på dage en innsats blir plassert. Spesielt nevnes det at personopplysningene dine overføres til:

 • Filippinene;
 • Australia;
 • USA.

Følgelig vil vi garantere at aktuelle sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte overføringen, slik som kontraktbaserte forpliktelser pålagt mottakerne av personopplysningene dine. Disse forpliktelsene krever at mottakeren beskytter personopplysningene dine i tråd med standarden krevet av EØS. I noen tilfeller, når du er i kontakt med en av våre operatører basert utenfor EØS, kan vi overføre opplysningene dine til den operatøren ettersom nødvendig for å utføre våre kontraktbaserte forpliktelsen til den operatøren, og til din fordel. Du bør se retningslinjene for personvern levert av operatøren din for å gjennomgå hvilke sikkerhetstiltak de tilbyr som beskyttelse av personopplysningene dine.

Informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi

Vi benytter informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi (samlet omtalt som “informasjonskapsler”) for å innhente og benytte personopplysninger om deg.  For ytterligere informasjon om hvilke typer informasjonskapsler vi benytter, hvorfor, og hvordan du kan kontrollere informasjonskapsler, bes du se https://www.kambi.com/cookie-policy

Kontakt oss 

Dersom du har forespørsler gjeldende deler av Kambis PV for spillere eller ønsker at noen deler av det skal utdypes, eller dersom du har en klage om hvordan opplysningene dine brukes eller lagres av Kambi, bes du kontakte vårt personvernombud på dataprotection@kambi.com.  Grunnet den begrensede informasjonen vi har om deg, er vi ikke i stand til å identifisere deg eller verifisere navnet ditt uten å ha din unike operatør-ID. Vi anbefaler at du først gjennomgår retningslinjene for personvern hos operatøren hvor du har en konto dersom du har henvendelser spesifikt om kontoen din. 

Følgende av Kambis enheter er databehandlere når det gjelder Kambis PV for spillere:

 • Kambi Group plc (registrert på Malta)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (Registrert på Alderney)
 • Kambi Malta Limited (registrert på Malta)
 • Kambi Spain plc (registrert på Malta)
 • Sports Information Services Limited (registrert på Malta)
 • Kambi Philippines Inc (registrert på Filippinene)
 • Sports Analytics Services SRL (registrert i Romania)
 • Kambi Australia Pty Ltd (registrert i Australia)
 • Kambi Sweden AB (registrert i Sverige)
 • Kambi Services Limited (registrert i Storbritannia)
 • Kambi USA Inc (registrert i USA)

Kambi fungerer også som en felles databehandler med operatører når det gjelder endringer i spillernes risikosegment innen oddsspill.  Kjernen av avtalen med hver operatør beskrives i Kambis PV for spillere. 

I forbindelse med Kambis drift innen Den europeiske unionen, har du retten til å klage til det lokale datatilsynet gjeldende for den aktuelle Kambi enheten som behandler personopplysningene dine.  Information Commissioners Office i Storbritannia er Kambis hovedtilsynsmyndighet når det gjelder personvernlovgivning i Den europeiske unionen. Ytterligere informasjon om Informations Commissioners Office i Storbritannia er tilgjengelig på www.ico.org.uk. (Kontaktopplysninger for andre personverntilsyn i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet er tilgjengelig her.)

Kambi Malta Limited utpekes som EU-representant på vegne av Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited, Kambi Philippines Inc, Kambi Australia Pty Ltd og Kambi USA Inc.

Merk: dersom du bare er en besøkende på Kambis nettsted og ikke en spiller, bes du se Kambis retningslinjer for personvern som gir deg informasjon om hvordan vi i den sammenhengen behandler personopplysningene dine.

Oppdateringer av Kambis PV for spillere

Vi kan tidvis oppdatere Kambis PV for spillere for å reflektere juridiske, tekniske eller forretningsmessige utviklinger.  Du kan se når Kambis PV for spillere sist ble oppdatert ved å se på datoen for “sist oppdatert” som vises nederst på Kambis PV for spillere.  

Sist oppdatert: 20 oktober 2020